De Wulp in West-Brabant

 

In het kader van “het jaar van” heeft John Frijters een rapport samengesteld met hetgeen er tot op heden bekend is van Wulpen in West-Brabant.

 

Het document heeft als titel 'De Wulp in West-Brabant in het verleden en heden'.

 

Veel over de Wulp is nog onduidelijk en dat is waarom Sovon en Vogelbescherming 2019 hebben uitgeroepen tot Jaar van de Wulp. Zij willen bestaande data bundelen en analyseren en vragen om extra aandacht voor de Wulp in telprojecten en bescherming. Met bestaande data doelt men onder andere op trends en verspreiding van broedende Wulpen sinds halverwege de jaren tachtig, alsook de trends en verspreiding van Wulpen buiten de broedtijd over een nog langere periode. De belangrijkste vragen: welke factoren zijn van invloed op de aantallen Wulpen en het voorkomen van de soort binnen en buiten het broedseizoen en hoe heeft zich dat in de tijd ontwikkeld?
In deze publicatie is gepoogd de lezer nader kennis te laten maken met de Wulp en z’n leefwijze en zijn de bestaande gegevens over het voorkomen in West-Brabant zo compleet mogelijk bijeen gebracht. Hopelijk raak je er enthousiast door en wil je zelf ook een actieve bijdrage leveren aan het Jaar van de Wulp. Mocht dat zo zijn, blader dan meteen door naar pagina 42 en 43.
Veel leesplezier gewenst en succes in het veld.

 

Klik op de link om naar het document te gaan

 

 

 

Foto Ria Lambregts

 

Laatste wijziging 23-07-2019

^ Naar boven