Watervogels (Buiten Gebruik)

Coördinatie: Harry van Vugt
E-mail: watervogels@westbrabantsevwg.nl

 

Geschiedenis
Nederland is vanwege zijn strategische ligging, milde klimaat en waterrijke habitats een ideaal land voor watervogels, niet alleen voor overwinteraars maar ook voor doortrekkers van en naar broedgebieden. Voor diverse soorten is ons land van groot internationaal belang. Soms verblijft van een bepaalde soort op één moment zelfs vrijwel de gehele Noordwest-Europese broedpopulatie in ons land! Vanwege deze internationale verantwoordelijkheid staan watervogels al decennia lang in de belangstelling van vogelaars, onderzoekers en beheerders. Al meer dan dertig jaar geleden werden door het toenmalige Rijksinstituut Natuurbeheer de eerste landelijk georganiseerde watervogeltellingen gehouden. In die tijd is ook een beroep gedaan op de (net opgerichte) West Brabantse Vogelwerkgroep om daaraan mee te doen. Vanaf 1993 worden de activiteiten gecoördineerd door de SOVON.

Doelstelling
Door middel van tellingen in ons gebied een bijdrage leveren aan de landelijk georganiseerde watervogeltellingen.

Activiteiten en werkwijze
In de periode oktober tot en met maart wordt maandelijks, meestal op de zondag rond de 15e, door telploegen een inventarisatie uitgevoerd. De gegevens worden door de leden afzonderlijk in een door SOVON voorgeschreven format genoteerd en per e-mail direct doorgezonden naar deze stichting. Intern worden de gegevens verstrekt aan de coördinator en op de eigen website gezet.

Coördinator en leden
Op dit ogenblik worden de tellingen uitgevoerd door ongeveer veertien personen, verdeeld over zeven teams. Als coördinator treedt op Harry van Vugt.
Op onderstaande kaart zijn de gebieden van de teams (1 t/m 7) terug te vinden.

 

 

Uitbreidingsmogelijkheden
Uitbreiding van het aantal deelnemers is mogelijk en zelfs gewenst.

Bijdrage aan opleiding tot vogelaar
Gezien de aard van de activiteiten biedt deze werkgroep een uitstekende mogelijkheid om een beginnende vogelaar ervaring te laten opdoen.

 

^ Naar boven