Stadsvogels

Coördinatie: Willem Veenhuizen
E-mail: stadsvogels@westbrabantsevwg.nl
 
Alweer tien jaar bestaat deze werkgroep van specialisten die de vogelwereld binnen de bebouwde kom onderzoeken. De groep is gegroeid uit het onderzoek voor het boek Vogels (houden) van Breda. Dit boek verscheen in 2009. Er is voor dit boek geïnventariseerd in de periode 2002-2008.


Jaarlijks proberen we afspraken te maken wat we willen bekijken in Breda.
In 2010 hebben een paar leden de Huismus in en nabij de eigen woonwijk geïnventariseerd.
Structureel overleg is er met de stadsecologen van de gemeente Breda. Hierbij wordt informatie uitgewisseld over onder andere steenuilenbeheer, de door de gemeente toegezegde oeverzwaluwenwand, ontwikkelingen rond de bestemmingsplannen, uitbreiding van woongebied en plantsoenbeheer. Denk daarbij aan de Emerput, de Stulemeijerputten met omgeving en het dal en de oevers van de Mark.
Dit jaar, 2011, leggen we het accent op ganzen. Het betreft alle soorten ganzen. We willen meer inzicht krijgen in het aantal broedgevallen en -territoria en het voorkomen in Breda en omgeving.
 
Een paar enthousiaste leden gaan weer verder met de Huismus in hun wijk.
We houden u verder zo goed mogelijk op de hoogte van de vogelwereld in het stedelijke deel van Breda.
 

 

 

^ Naar boven