Rooskensdonk

Coördinator: Clemens van Nijnanten
E-mail: rooskensdonk@westbrabantsevwg.nl

 

 

Deelnemers
De werkgroep bestaat uit acht leden.  De meeste leden zijn als vrijwilliger in dienst van SBB.

Uitbreiding van de groep is wenselijk en dat kan ook met enthousiaste beginnende vogelaars.

 

 

Doel
Het doel van de werkgroep is een gedeelte van het graslandgebied Rooskensdonk te inventariseren en het gebied samen met de eigenaar (SBB), het waterschap Brabantse Delta en de pachters zo goed mogelijk te beheren. Het gebied is gelegen ten noorden van de waterzuiveringsinstallatie Nieuwveer ten oosten van de snelweg A16. Het gebied is niet vrij te betreden, maar is van de zuid-west en- zuid-oostzijde goed te overzien. In 2015 heeft SBB aan de oostkant van het gebied een kijkheuvel met kijkscherm geplaatst waardoor een deel van het gebied nog beter te bekijken is.

 

 

Leden van de werkgroep lopen regelmatig een rondje langs de rand van het gebied. Dat heeft als voordeel dat de dieren in het gebied niet gestoord worden. Het nadeel van deze werkwijze is wel dat bij het inventariseren van het vogelbestand de nodige kleine vogels, die midden in het gebied zitten, gemist worden, bijv. de Gele Kwikstaart, Roodborsttapuit, Blauwborst en Rietgors.

 

Vanaf de start van de inventarisaties door de werkgroep in 2003 zijn er tot nu toe 175 vogelsoorten en 5 ondersoorten waargenomen. De BMP-tellingen die de werkgroep verricht, worden bij Sovon ingevoerd en leveren via autoclustering meer duidelijkheid op over het vogelbestand in het gebied.

 

Het gebied

Rooskensdonk is een van de vier bergboezems die ten noordwesten van Breda aan de Mark zijn gelegen. Eigenaar van 60 hectaren is sinds de jaren ’70 Staatsbosbeheer. De overige 40 hectaren is eigendom van de provincie Noord-Brabant, maar is nu ook in beheer bij SBB.

De werkgroep houdt zich alleen bezig met de oorspronkelijke 60 ha.

 

Het telgebied bestaat eigenlijk uit twee stukken. De strook langs de spoorbaan waar veel zangvogels voorkomen. Zoals bijvoorbeeld  Rietgors, Bosrietzanger, Cetti’s Zanger, Kleine Karekiet, Spotvogel, Kneu, Grasmus, Tuinfluiter, Groenling en Zanglijster.

 

De rest en tevens het grootste gedeelte van Rooskensdonk is een waterrijk weidegebied met een groot aantal soorten ganzen, eenden en weidevogels. Zo broeden o.a. de Grutto, Kievit, Kluut en Tureluur in dit gebied.

De tellijsten van het gebied worden altijd op waarneming.nl geplaatst en kunnen ook worden opgevraagd bij de coördinator .

 

(Laatste wijzigingen 24 februari 2018)

^ Naar boven