Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

Het Broek

 

Klik hier voor het pdf-bestand van deze beschrijving


Algemeen
Eigendom van Natuurmonumenten.
Het Broek maakt onderdeel uit van het grotere natuurgebied de Chaamse Beek en was tot een tiental jaren geleden nog gewoon boerenland. Via het landinrichtingsproject is het natuurgebied ontstaan en toebedeeld aan Natuurmonumenten. Johan Schaerlaeckens die namens de natuurgroepen in de landinrichtingscommissie zat heeft ontzettend goed werk geleverd met het bereiken van het Broek als natuurgebied maar ook niet te vergeten de Bleeke Heide.

 


Ligging en bereikbaarheid

Atlasblokken: 50-24-33 .
Het Broek ligt ten noorden van het dorp Chaam en ten zuiden van het Langoed Valkenberg. Het beste te bereiken via de Dassemusstraat te Chaam. Tegenover nr 3 kun je langs de weg parkeren.


Beschrijving

Het Broek is een kleinschalig cultuur landschap dat door Natuurmonumenten de afgelopen jaren weer in ere is hersteld. De Groote Heikantsche Beek stroomt door het Broek. Deze beek heeft zijn meanderende loop weer terug gekregen. In de natte weilanden zijn verschillende poelen voor amfibieen gegraven.
Van enkele percelen is de rijke toplaag verwijderd om de verschraling en de vernatting te versnellen. De vroeger zo veel in het brabantse land aanwezige houtwallen zijn weer in ere hersteld. De knotwilgen zijn prachtig en worden periodiek ook bijgehouden.
De natte weilanden worden beheerd als hooilanden. Ideaal voor Kwartel en Kwartelkoning die hier ook regelmatig gezien en gehoord worden.


Mogelijkheden
Door het gebied loopt een wandelpad van 7 km aangegeven met blauwe pijlen. Het pad start bij de Dassemusstraat 3 langs de beek. Langs het wandelpad vindt je ook via een hek en een overgroeid pad een vogelkijkwand die uitzicht geeft op enkele prachtige natte hooilanden. Het Broek is ook rijk aan verschillende soorten amfibieen. Het Broek is een nat gebied en het pad heet niet voor niets Laarzenpad. In natte perioden zijn laarzen zeker aan te bevelen. Aan het einde van het pad door het Broek kom je op de Snijderseweg en je kunt teruglopen over de weg. Je kunt er ook voor kiezen om dezelfde weg terug te lopen door het Broek. Dat is wel zo mooi.
Wat is er te zien

Lente/zomer
Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Nijlgans, Krakeend, Wintertaling, Wilde eend, Slobeend, Havik, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Boomvalk, Patrijs, Fazant, Kwartel, Kwartelkoning, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Wulp, Kokmeeuw, Holenduif, Houtduif, Turkse tortel, Zomertortel, Koekoek, Bosuil, Steenuil, Groene specht, Grote bonte specht, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Graspieper, Witte kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Merel, Zanglijster, Grote lijster, Kleine karekiet, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Grauwe vliegenvanger, Staartmees, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Groenling, Kneu, Rietgors.

Herfst/winter
Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Nijlgans, Krakeend, Wintertaling, Wilde eend, Slobeend, Blauwe kiekendief, Havik, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Patrijs, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Witgat, Oeverloper, Kievit, Watersnip, Wulp, Tureluur, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Holenduif, Houtduif, Turkse tortel, Bosuil, Groene specht, Grote bonte specht, Veldleeuwerik, Graspieper, Witte kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Merel, Zanglijster, Grote lijster, Staartmees, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Klapekster, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Sijs, Putter, Groenling, Kneu, Goudvink, Rietgors.
Terug...

 

(Laatste wijziging 20-4-2020)

^ Naar boven