Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

 

   Disclaimer

Powered by Databel

Kelsdonk

Algemeen
Eigendom van Staatsbosbeheer.
Het gebied bestaat uit 250 ha  grasland met hier en daar groepjes bomen.

Ligging en bereikbaarheid
Atlasblokken  : 44-51.
Kelsdonk is gelegen in de Ettense Beemden.
Vanuit Breda bereikbaar door de weg van Prinsenbeek naar Zevenbergen (Strijpenseweg)  te nemen. Ga bij de Zwartenbergse Molen links af en rijdt door tot aan de rotonde. Op de rotonde rechtsaf de brug over. Eerste weg weer rechts (Westpolderpad) de polder in. Doorrijden totdat je met de auto niet meer rechtdoor mag. Ga hier rechts af en parkeer de auto bij het infobordje van SBB bij een paar hoge populieren. Kelsdonk heeft zijn naam te dank aan een oude bebouwing midden in het gebied. Of is het andersom?Beschrijving
Vroeger was het gebied Kelsdonk veel natter omdat onder ander het overtollige water van de Mark er in stroomde. Het was niet voor niets een boezemgebied.
Het toch thans ook nog natte grasland met hier en daar Elzen en Wilgenbosjes ook wel frikken genaamd is erg interessant voor veel vogels. Enkele jaren geleden is nog een grote plas gegraven waarop veel trekvogels pleisteren.
 


Beheer
De bosjes ofwel flikken worden periodiek afgezet. Op deze manier blijft de variatie in de bosjes optimaal.
 
 
Het gebied wordt beheerd door de weilanden deels te maaien en deels te beweiden met koeien. Dit om de weidevogels weer de kans te geven om te broeden.
 

De waterstand wordt door SBB extra hoog gehouden door verschillende dammetjes. Hierdoor is het gebied lekker nat en uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld Watersnippen.
 

 
Mogelijkheden
Het gebied is vrij toegankelijk over paden.
SBB heeft een pad uitgezet met blauwe paaltjes. Dit pad genaamd het Zwermpad is 7 km lang en start eigenlijk bij de Zwartenbergse molen of  de ingang van jachthaven en recreatieplas De Turfvaart. In het eerste geval loop je langs de drukke weg en het is dus beter te starten zoals onder “”Ligging en Bereikbaarheid”” hiervoor beschreven of bij het hek van de recreatieplas bij de Turfvaart.
Trek je stevige hoge waterdichte schoenen aan of draag laarzen want het gebied kan plaatselijk erg nat zijn. In het gebied liggen wel bruggetjes om de vele sloten over te steken.
Halverwege de wandeling is enkele jaren geleden een nieuwe plas gegraven. Deze plas ligt bijna tegen de weg naar Zevenbergen aan. Hier kun je genieten van de vele vogels (vooral tijdens de trek) vanachter een eenvoudig doch doeltreffend kijkscherm van wilgen.


De inwendige mens kan versterkt worden bij cafe restaurant ”In den Molen” of bij ”de Turfvaart”
 
Wat is er te zien
Lente/zomer
Torenvalk, Buizerd, Knobbelzwaan, Sperwer, Blauwe reiger, Wilde eend, Slobeend, Krakeend, Kuifeend, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Blauwborst, Fitis, Tjiftjaf. Roodborst, Vink, Groenling, Veldleeuwerik, Graspieper, Roodborsttapuit, Putter.

Herfst/winter
Torenvalk, Buizerd, Sperwer, Blauwe reiger, Zanglijster, Veldleeuwerik, Vink, Putter, Sijs, Graspieper, Houtduif, Knobbelzwaan, Gaai, Koolmees, Kramsvogel, Kauw, Nijlgans, Grauwe gans, Slobeend, Wintertaling, Smient, Wilde eend, Aalscholver.  

Impressies
Lente/zomer

 
In de brede rietkragen broedt de Blauwborst

 
De blauwe route volgen

 
Vanachter het kijkscherm vogels observeren

 
Weilanden met veel Pinksterbloemen

 
Een paar Knobbelzwanen

 
Het kijkscherm met op de achtergrond de Zwartenbergse Molen

 
Het vroege voorjaar


Herfst/winter

 
Vertrekpunt bij de hoge Populieren

 
Soms sta je oog in oog met een Ree


Drassige weilanden met veel Biezen goed voor Watersnip

 
Waterlopen, Riet en Knotwilgen

 
Brede sloot voor Knobbelzwaan en Meerkoet
 

Even rustig op de bank de vogels bespieden


Jan Benoist

Terug...

^ Naar boven