Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

 

   Disclaimer

Powered by Databel

Lezing Kiekendieven van Nederland het jaarrond door Madeleine Postma

Lezing Kiekendieven van Nederland het jaarrond

Op 9 november kunt u dankzij de West Brabantse Vogelwerkgroep op de hoogte komen van de laatste ontwikkelingen rond kiekendieven in Nederland. Kiekendieven zijn roofvogels van het open land. In Nederland is slechts één soort kiekendief min of meer algemeen, de Bruine. Je kunt hem boven riet zien zoeken naar prooi.

Maar er broedden dit jaar in Nederland nog maar liefst drie andere soorten: de Grauwe, de Blauwe en -heel bijzonder- de Steppekiekendief met een eerste broedgeval voor Nederland. Bescherming van dit bijzondere nest zorgde voor vier gezonde jongen.


De Grauwe Kiekendief heeft veel te danken aan Ben Koks en de door hem opgerichte Werkgroep Grauwe Kiekendief. In 1945 kwam hij nog in polders rond Breda voor maar daar was hij al lang verdwenen toen Ben in 1990 het eerste nest beschermde. Er waren toen nog drie broedparen bekend in Nederland. Nu zijn er daarvan veertig tot zestig. Bescherming en onderzoek op hoog niveau hebben tot die toename geleid. Helaas is de afgelopen jaren het aantal Blauwe Kiekendieven sterk afgenomen. Ook deze soort wordt door de Werkgroep onderzocht evenals de Bruine. Alle drie de soorten zijn in een relatief korte tijd gedwongen deels of helemaal over te schakelen van natuurlijke landschappen naar landbouwgebieden en zo tot akkervogels verworden. Als grondbroeders zijn ze daarmee kwetsbaar voor en afhankelijk van menselijke activiteiten.
 
In 1990 beschermde Ben Koks (oprichter Werkgroep Grauwe Kiekendief) in een Oost-Groninger akker voor het eerst een nest van grauwe kiekendieven in Nederland, waarvan toen nog maar drie paartjes in ons land waren. Inmiddels broeden er jaarlijks wisselend 40 tot 60 broedparen van deze elegante roofvogel in Nederland.

Een zeer succesvol beschermingsproject, waarvan het geheim schuilt in een combinatie van veel inzet en onderzoek, basaal veldwerk en de inzet van high-tech middelen.

Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van een betere bescherming van deze soort en tot natuurmaatregelen in landbouwgebieden.


Ondertussen worden ook de op dit moment voor Nederland nog zeldzamere blauwe kiekendief (gemiddeld 10 broedparen in de afgelopen jaren, bron: De Takkeling) en de algemener voorkomende bruine kiekendief (geschat op ± 1200 broedparen, bron: SOVON) meegenomen in het werk van Werkgroep Grauwe Kiekendief.

 

In 2017 kwam er nog een vierde kiekendievensoort als broedvogel voor Nederland bij: op een wintergerstakker in provincie Groningen werd een paartje steppekiekendieven ontdekt. Voor Nederland werd dit het eerste vastgestelde broedpaar! Door Werkgroep Grauwe Kiekendief werd dit nest beschermd. Wereldwijd was dit voor het eerst en met succes: er vlogen er vier jongen uit.

 

Tijdens de lezing wordt u door Madeleine Postma (medewerker Werkgroep Grauwe Kiekendief) meegenomen op een reis met de kiekendieven, daarvoor is bagage nodig. Daarom komen eerst de algemene kenmerken van de verschillende soorten kiekendieven aan bod. Om vervolgens meer op soortspecifieke kenmerken in te gaan: Hoe leven ze? Wat eten ze? Hoe verloopt de voortplanting? Waar overwinteren ze? En nog veel meer.
Kennis over een soort is de noodzakelijke basis om te komen tot een effectieve bescherming. Daarom ook aandacht voor voortschrijdende inzichten naar aanleiding van de resultaten verkregen uit jarenlang onderzoek gebaseerd op veldwerk gecombineerd met high-tech middelen.

 

Donderdag 09 november, 20.00 uur in Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda.
Toegang is gratis, voor leden én niet-leden. 


Bruine Kiekendief met prooi - foto Ria lambregts

 

Bruine Kiekendief met prooi (Foto © Ria lambregts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug...

^ Naar boven