Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

 

   Disclaimer

Powered by Databel

12 september 2019: Zwarte Spechten op de Brabantse Wal door Hidde Bult

Zwarte Spechten op de Brabantse Wal door Hidde Bult van de Vogel-werkgroep Bergen op Zoom

 

De Zwarte Specht is onze grootste specht. Het is een voedselspecialist die vooral insecten in vermolmd hout eet. Hij bewoont uitgestrekte bossen die liefst alle successiestadia bevatten: open plekken, jonge en oude bomen, en vooral dode stammen. Want daar zoekt hij naar keverlarven en houtmieren en hun gebroed. Verder verschaft hij forse holen aan andere vogels en zoogdieren.

 

Vanwege al die eigenschappen wordt hij vaak als indicatorsoort voor de biodiversiteit en kwaliteit van bossen beschouwd. Daarom is hij ook geselecteerd als soort met een instandhoudingsdoel voor het Natura2000 reservaat ‘Brabantse Wal’.

 

Het is wel handig als een indicatorsoort ook makkelijk te monitoren is, maar dat blijkt een fikse uitdaging. Reden om onze inventarisaties en tellingen op de Brabantse Wal eens tegen het licht te houden. Daar lijkt de Zwarte Specht sinds de eeuwwisseling af te nemen. Maar, klopt dat wel? Of is hun aantal vroeger schromelijk overschat?

 

Die vragen en mogelijke verklaringen voor het wel en wee van deze prachtige vogels komen tijdens de presentatie aan bod. Meer informatie is te lezen in publicaties in Limosa en Veerkracht op de webstek van de VWG Bergen op Zoom.

 

 

 

Zowel leden als niet-leden zijn welkom, de toegang is gratis

 

Donderdag 12 september, 20.00 uur in Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2, Breda.

 

 

 

Man Zwarte Specht met een zender, foto Hidde Bult

Terug...

^ Naar boven