Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

 

   Disclaimer

Powered by Databel

Excursie Rooskensdonk

 

De polder Rooskensdonk is een omkaad boezemgebied van de Mark, dat bij hoge waterstanden van het rivierwater onder water loopt. Het is een tamelijk vlak en zeer open, grootschalig graslandgebied dat oa door een grote mate van rust wordt gekenmerkt.
Vroeger waren de Haagse Beemden al vochtige graslanden die in gebruik waren als wei en hooilanden van de voormalige Heerlijkheid Haghe. Thans Princenhage.


Omdat het zo nat was in het voorjaar kon pas in de zomer gemaaid en gehooid worden. De weilanden werden daarna na beweid door jong vee dat niet gemolken moest worden.
De waarden van Rooskensdonk zijn vooral gelegen in haar functie als foerageer – en rustgebied voor water en weidevogels in de winter maar zeker ook voor broedvogels. De sloten, wielen en poelen zijn belangrijk voor levens-gemeenschappen van zoet stilstaand voedselrijk water.

 

Het SBB deel heeft een eigen waterhuishouding waardoor vooral in het voorjaar het waterpeil hoog gehouden kan worden. Dit is essentieel voor de broedende weidevogels. SBB beheert het gebied als weidevogelgebied in nauwe samenwerking met onze werkgroep Rooskensdonk.
 

 

Rooskensdonk is normaal niet vrij te betreden, maak van deze unieke kans gebruik om te leren van Joey's vogelkennis en te horen hoe SBB het gebied beheert. Heb je een telescoop, neem deze dan mee, de route loopt langs de rand van de polder dus vogels kunnen zich op afstand bevinden.

 

Voor wie: Alleen leden

Excursie

begeleiding:

Joey Braat (Staatsbosbeheer)
Wanneer: Zaterdag 9 mei 2020
Tijd: Van 7.30 – 11.00 uur
Aanmelden: Via excursies@westbrabantsevwg.nl 
Plaats: Biezenstraat, voorbij de Rioolwaterzuivering Nieuwveer
Bijzonderheden:

Stevige wandelschoenen of bij nat/vochtig weer laarzen, het grootste deel van de route gaat over de omliggende dijk. 

Vervoer: N.v.t.
Kosten: N.v.t.

 

(Laatste wijziging 22-1-2020) 

 

 

 

 

Terug...

^ Naar boven