Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

 

   Disclaimer

Powered by Databel

Projectteller - Slachtoffers windmolenpark in Etten-Leur

De West- Brabantse Vogelwerkgroep is op korte termijn op zoek naar +/- 6 vrijwilligers die willen meehelpen aan de slachtoffermonitoring bij Windpark Groene Dijk in Etten-Leur. Dit project gaat in december 2020 van start en loopt drie jaar.
Het onderzoeksgebied omvat drie windmolens en per turbine beslaat het onderzochte oppervlak minimaal 1 ha. Niet toegankelijke of niet doorzoekbare gebiedsdelen worden overgeslagen.

 

Bij voorkeur zijn vrijwilligers afkomstig uit de omgeving van Etten-Leur, omdat er twee maal per jaar gedurende een periode van 10 weken regelmatig zal worden geteld. Een reisvergoeding per kilometer behoort echter tot de mogelijkheden (0,19/km).

 

Indicatie van een jaarplanning van de monitoring bij Windpark Groene Dijk:

 

 

 

*Frequentie (vogels): in de winterperiode 1x per week en in het voorjaar 2x per week.

 

Achtergrond
De West- Brabantse Vogelwerkgroep ontvangt gedurende een periode van 15 jaar een toelage vanuit Windpark Groene Dijk. In die regeling is overeengekomen dat de vogelwerkgroep zal ondersteunen bij het monitoren van slachtoffers.
Het telproject past in een breder onderzoek naar de effecten van het gebruik van het windmolenpark in het kader van de Wet natuurbescherming (vleermuizen die slachtoffer zijn geworden zullen -door het IVN Etten-Leur- worden geteld).

 

De Provincie stelt bij het verlenen van een ontheffing aan Windpark Groene Dijk als eis dat het aantal slachtoffers onder een wettelijk minimum blijven. De werkgroep met projecttellers die gevormd zal worden, helpt mee om de theoretische berekening van het aantal slachtoffers te toetsen aan de werkelijkheid, om zo te bepalen of de windmolens op de normale frequentie kunnen blijven draaien of (bij te veel slachtoffers) wellicht in een bepaalde periode stil dienen te worden gezet.

 

Door zelf de telling uit te voeren wil de vogelwerkgroep duidelijkheid brengen in de discussie over aanvaringsslachtoffers van het windpark.

 

Help jij mee?
Wil jij jezelf graag inzetten voor dit telproject en ben je gedurende drie jaar in de winter- en voorjaarsperiode beschikbaar? Geef je dan snel op door te mailen naar coordinatorwerkgr@westbrabantsevwg.nl.
Je kunt vanzelfsprekend ook mailen met aanvullende vragen.


Reacties van belangstellende tellers ontvangen we graag zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 6 juli.

 

De samen te stellen werkgroep zal namelijk al op vrijdag 10 juli (13.00-16.00u) een instructie krijgen over het onderzoeksprotocol, van de begeleidende ecoloog van Bureau Waardenburg.

 

 

 

Laatste wijziging 18-05-2020

Terug...

^ Naar boven