Gierzwaluwen nestplaatsen net op tijd gered!

Persbericht
6 februari 2013, dagbladen en weekbladen Breda
 
  
 
Gierzwaluwen nestplaatsen net op tijd gered!  In de nieuwbouw van Buitenverblijf Marckhoek!
 
Al gedurende de aanvang van 2007 hebben wij belanghebbenden van Huize Marckhoek weten te overtuigen van hun zorgplicht en hun verantwoordelijkheid voor de zestig (60) broedende Gierzwaluwen in hun gebouw, zowel bij de sloop als in de nieuwbouw hebben wij advies gegeven. Voor wat betreft de sloop hebben wij destijds het volgende naar voren  gebracht: 
Bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden wordt er soms voor gekozen om vogelnesten te verwijderen. In principe zijn nesten volgens de Flora & faunawet beschermd en is het niet toegestaan om ze weg te nemen. Van een aantal vogelsoorten (met name o.a. de Gierzwaluw) is het nest zelfs jaarrond beschermd! Een dergelijk nest mag dus ook buiten het broedseizoen niet worden verwijderd, tenzij de functionaliteit van de voortplantingsplaats is gegarandeerd door het nemen van compenserende  maatregelen. Gedurende deze fase voelden wij ( de West Brabantse Vogelwerkgroep en Vesteda – Synchroon en Schonk Schonck, Schul & Compagnie ) ons gezamenlijk verantwoordelijk en werkten wij goed samen.

Voor wat betreft de nieuwbouw brachten wij naar voren dat een aantal van 75 nestgelegenheden zou moeten worden gerealiseerd. Tot zover alles goed en zou dit worden gerealiseerd.
Totdat wij week 5 2013 hoorden dat er maar 8 neststenen ingemetseld zouden gaan worden! dat was voor ons niet acceptabel en hebben wij  Vesteda – Synchroon en Schonk Schonck, Schul & Compagnie aansprakelijk gesteld voor het in gebreke blijven tot het nemen van de juiste compensatiemaatregelen voor de Gierzwaluwen.
Wij hebben daarop gezamenlijk  een brief naar hun gestuurd en hun erop gewezen dat zij de Flora en faunawet overtraden en dat zij met mitigerende maatregen moesten komen, daar wij anders een verzoek zouden in gaan dienen om tot handhaving over te gaan.
Gelukkig heeft het zover allemaal niet hoeven komen en zijn zij tot mitigerende ( lees compenserende) oplossingen overgegaan door met ons overeen te komen dat er in het nieuwe gebouw 75 neststenen ingemetseld gaan worden.
Inmiddels is de bouwtekening herzien en staan er 75 neststenen ingetekend en ben ik ter plaatse gaan kijken hoe deze gesitueerd worden.
Alles is nu naar volle tevredenheid. Wij zijn blij dat komend broedseizoen 2013 de Gierzwaluwen hun intrek weer kunnen gaan innemen in hun nieuwe onderkomen in de nieuwbouw van Buitenplaats Marckhoek. Wij kijken daar zeker naar uit!!

Eric Corssmit
projectcoördinator West Brabantse Vogelwerkgroep
Stadsvogeladviseur van Vogelbescherming voor Breda
T: 06 54 21 66 04
E: 
eco.sva.breda@gmail.com
 
 
 

Terug...

^ Naar boven