Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

Zondag 11 september 2022 excursie Biesbosch

De Noordwaard ligt tussen de Nieuwe Merwede en Nationaal Park De Biesbosch. Het is een sinds 2015 ontpolderd gebied dat nu fungeert als doorstroomgebied. Op die manier helpt de Noordwaard om droge voeten te houden in de regio rondom Gorinchem en Dordrecht.

 

Overstroomgebied
In het kader van Ruimte voor de Rivier is de polder sinds 2015 ingericht als overstroomgebied voor de Merwede. Bij hoge waterstanden stroomt er water door het gebied. Naast het verlagen van de waterstand bij hoogwater waren ruimtelijke kwaliteit en het creëren van natuur subdoelen bij de inrichting. De natuur in het gebied ontwikkelde zich de afgelopen jaren en is een hotspot voor met name vogelliefhebbers.

 

Toonaangevende diersoorten
Diverse zeldzame moerasvogels zoals roerdomp en porseleinhoen, weidevogels zoals grutto’s en veldleeuwerik en de visarend hebben de Noordwaard ontdekt als broed- en leefgebied. Ook is de Noordwaard een belangrijke kraamkamer voor jonge vis en hebben bevers meerdere burchten. Een deel van het overstromingsgebied wordt beheerd met behulp van halfwilde grote grazers.

 

In deze tijd van het jaar zullen we zeker een grote hoeveelheid watervogels en steltvogels zien.

Voor een beschrijving van het te bezoeken gebied zie ook https://www.westbrabantsevwg.nl/C2825-Noordwaard.html 

 

Zie voor de in het gebied waargenomen soorten https://waarneming.nl/noordwaard 

 

 

 

Voor wie:

 

leden (maximaal 20 deelnemers)

 

Excursie

begeleiding: 

 

Piet van Iersel

Wanneer:

 

Zondag 11 september 2022

 

Tijd:

 

Van 9.00 – 17.00 uur

 

Aanmelden:

 

Maximaal 20 deelnemers

Aanmelden: per mail naar excursies@westbrabantsevwg.nl. Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding per mail. Mocht de excursie volgeboekt zijn, dan laten we je dat ook weten. Controleer altijd de website van de Westbrabantse Vogelwerkgroep voor de laatste status.

 

Plaats:

 

 

Vertrek: 09.00 vanaf het Schoolakkerplein in Breda
Einde: we verwachten tegen 17.00 terug te zijn in Breda

 

Bijzonderheden: 

 

 

Bijzonderheden: telescoop kan handig zijn om mee te nemen als je die hebt. Mocht het onverhoopt heel nat zijn, dan kunnen laarzen prettig zijn. We zijn de hele dag onderweg. Zorg zelf voor voldoende drinken en een lunch.

 

Vervoer:

 

We rijden met maximaal 5 auto's (4 personen per auto).
 

Reiskosten: De kosten worden per auto gedeeld

 

(Laatste wijziging 29-08-2022)

 

 

 

 Terug...

^ Naar boven