Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

Overige Rapportages

Een plasdras gebied in de Lage Vuchtpolder

In de jaren negentig van de vorige eeuw broedden er nog tientallen koppels grutto en klonk het baltsgeluid van de kievit en de jubelzang van de veldleeuwerik in de Lage Vuchtpolder, maar vorig jaar waren er nog maar 5 gruttonesten.

 

Ook hier gaat het al vele jaren slecht met weidevogels. Ondanks het feit dat een deel van het Natuur Netwerk Brabant er in 2016 is ingericht. De gemeente Breda benoemde de polder in 2022 tot weidevogelgebied en investeerde flink in dit een 43 ha. groot project.

Op door de gemeente, met subsidies aangekochte, grond is nu een plas-dras-weidevogelgebied ingericht en worden bloemrijke graslanden gevormd, die een veelheid aan insecten zullen aantrekken..
In dat gebied kan de waterstand worden geregeld met behulp van o.a. watermolentjes.

 

  

Foto's Raymond van Breemen

 

(Laatste wijziging 21-03-2024)

Lees verder

BESLUIT OP BEZWAAR TEGEN AFSCHOT ZWANEN.


De Provincie heeft een besluit genomen op ons ingediende bezwaar aangaande de verleende vergunning voor een periode van 6 jaren (??) voor verjaging van zwanen met ondersteuning door afschot.
De bezwarencommissie is wel van oordeel dat de motivatie van de verleende vergunning onvoldoende is geweest, maar uiteindelijk blijft de vergunning wel in stand, met wat kleine aanpassingen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
- Als geweer dient gebruikt te worden hagelgeweer kaliber 12, 16 of 20, dan wel
  kogelgeweer vanaf kaliber .22 magnum.
- Een uur voor zonsopkomst mag men wel het geweer inzetten om Knobbelzwanen te verjagen,
  door een schot in de lucht. Hierbij mogen geen vogels worden gedood.

- Per bestrijdingsactie mogen er niet meer dan twee exemplaren van de knobbelzwaan
  worden gedood.

 

In de hieronder genoemde samenvatting staat kort het advies van de commissie en vervolgens de aanpassingen door de Provincie.
Uiteindelijk schieten de zwanen er niks mee op. Vandaar dat ook inmiddels contact is gezocht met de andere bezwaarmakers, Stichting Fauna4Life en Stichting Animal Rights, om mogelijk naar de rechter te stappen. Concrete reactie hebben we nog niet van hen mogen ontvangen, maar dat heeft vermoedelijk ook te maken met de periode waarin het besluit is verstuurd.

 

Onze voorzitter Bert van de Haar heeft 'kort' de samenvatting van het besluit over afschot weergegeven en wat voor actie we hebben opgestart.

Klik hier om deze samenvatting in te zien.

 

(Geplaatst 30-12-2023) 

 

Het Zaartpark van 1900 tot nu

In dit artikel beschrijft Willem Veenhuizen het Zaartpark, een park in het beekdal van de Aa of Weerijs. Het is een van de meest natuurlijke en natuur-rijke parken van Breda.

 

Klik op Het Zaartpark van 1900 tot nu voor het artikel.

 

 

Geplaatst 21-09-2022

 

 

 

 

De zin en onzin van huiszwaluwtillen

In de nieuwsbrief ErvenPlus - Nr 12. Augustus 2022 stond het volgende artikel over huiszwaluwtillen.

 

Sinds de eerste huiszwaluwtil in Nederland werd geplaatst in 2008, zijn de aantallen gestaag gegroeid. Momenteel staan er meer dan 230 huiszwaluwtillen verspreid door het land. Maar, wat is nou precies zo'n til en hoe zinnig is de (toch vrij dure) aanschaf en plaatsing ervan?

Een huiszwaluwtil biedt, op een andere plek dan aan de gevel van een gebouw, nestgelegenheid voor deze mooie zwaluwen. Als koloniebroeders vinden ze het fijn om bij elkaar in de buurt te broeden. Zo'n til biedt dus uitkomst. Maar lang niet alle tillen in Nederland zijn bezet.

 

Het bezettingspercentage in 2015 van toen in totaal 32 huiszwaluwtillen in Brabant lag rond 23%. Dit percentage ligt landelijk in 2020 op 19,5%. Vrij laag, dus.

 

Toch moet daar een kanttekening bij worden geplaatst. Zo blijkt namelijk dat bij tillen die geplaatst worden op zandgrond dat het aantal bezette nesten per til anderhalf keer groter is dan op kleigrond. Dat verklaart misschien ook het relatief hoge aantal bezette tillen in Brabant. Op kleigrond is het voor de zwaluwen makkelijker een eigen nestje te bouwen van duizenden bolletjes klei. We weten allemaal dat dat beter plakt! Op zandgrond is dat, zeker met droogte, wel anders. De kunstnestjes aan een huiszwaluwtil zijn waarschijnlijk daarom meer in trek op zanderige bodems.

 

Daarnaast speelt de reden van de plaatsing van zo'n til een belangrijke rol. Als de reden voor plaatsing ‘compensatie’ is, wat betekent dat de oorspronkelijke nestlocatie is verdwenen of onbereikbaar is gemaakt, zorgt dat voor een twee keer zo hoge bezetting als bij een andere reden van plaatsing.

 

Verder moet er geschikt fourageergebied nabij zijn. Met name open grasland valt in de smaak, want daarboven kunnen ze goed jagen op vliegende insecten.

 

Kortom: huiszaluwtillen zijn, mits ze op de juiste plek en om de juiste redenen worden geplaatst, een prima maatregel om te nemen. Maar, zoals altijd in de natuur geldt: geduld is ook hierbij een vereiste. Een til zal niet van de één op andere dag bezet zijn.

 

(Bron: Sovon Vogelonderzoek & Vogelbescherming Nederland)

Wilhelminapark Breda 1893-heden Ontwikkeling, historie, vogel- en natuurkwaliteit en ideeen.

 

In dit artikel beschrijft Willem Veenhuizen het Wilhelminapark, een van de oudste parken van Breda.

 

Klik op 'Wilhelminapark Breda 1893-heden Ontwikkeling, historie, vogel- en natuurkwaliteit en ideeen' voor het artikel.

 

 

Geplaatst 30-03-2022

 


 

 

^ Naar boven