Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

 

   Disclaimer

Powered by Databel

Linie v Den Hout en Binnenpolder

Algemeen
Eigendom van Staatsbosbeheer.
De Linie van Den Hout is een oude verdedigingslinie en het is thans een gevarieerd gebiedje.

De binnenpolder van Terheijden is een weilandengebied, waar in 2007 werkzaamheden zijn uitgevoerd waardoor het nu een prachtig gebied is voor trekvogels.

Ligging en bereikbaarheid
Atlasblok  44-43.
De Linie van Den Hout ligt ten zuiden van de snelweg A 59 bij de afslag Made.
De Binnenpolder vinden we aan dezelfde kant van de snelweg meer richting Terheijden.
 

Beschrijving
De Linie van Den Hout is oorspronkelijk een aarden verdedigingswal en stamt uit de 16e eeuw. Thans is het een klein doch zeer gevarieerd natuurgebiedje met kleine plasjes, gagelveldjes en heideveldjes. De wal zelf is begroeid met eiken hakhout en eikenbomen.
De parkeerplaats langs de A59 is gesloten en omgetoverd tot een natuurgebiedje.

 
Oude parkeerplaats langs A 59

De Binnenpolder is een oude polder met vrij rechte kavelindeling.  In het midden is de Eendenkooi gelegen. In de polder geldt het afpalingrecht hetgeen de rust op de kooi garandeert.

Beheer
Binnenpolder
Het gebied wordt grotendeels gemaaid en daarna beweid met koeien en schapen.


De Linie van Den Hout.
Hakwalbeheer door hakwallen om de zoveel jaren af te zetten.

Mogelijkheden
Het gebied is vrij toegankelijk over paden.

Op de Linie van Den Hout is een route uitgezet gemarkeerd met gele paaltjes. Deze route is goed te combineren met een wandeling rond de Binnenpolder.
Vanuit Breda te bereiken via de A 59 Afslag 32 Made.
Volg richting Made en bij de eerste rotonde linksaf slaan. Neem de tweede straat links de Fazantenlaan. In een bocht naar links gaat u rechtsaf de Kievitstraat in. U rijdt nu richting de snelweg. In de bocht naar rechts vindt u aan de linkerkant het parkeerterreintje van het Natuurpark van de Madese Natuur Vrienden. Parkeer hier. Indien gesloten is even verderop aan de rechterkant een parkeerterrein van het sportpark.
Loop niet het park in maar langs de parallelweg richting sportpark en volg de gele paaltjes.
Op het kruispunt gaat u niet links richting Houteind maar rechtdoor de Linieweg inlopen. Op T splitsing links de Scheerbiesstraat in en die loopt over de snelweg naar de Binnenpolder.
Dit pad helemaal aflopen. U loopt nu dwars door de Binnenpolder.
Aan het einde komt u op een asfaltweg die onder de weg doorloopt. (fietspad) Hier gaat u links af en u volgt dit pad. Ga bij het eerste zandpad weer links (Schimmer) en u loopt nu langs de ingang van de Eendenkooi. Hier staat een bankje.

 

Helemaal doorlopen tot deze (Schimmelseweg) over gaat in een asfaltweg. Ook hier nog doorlopen tot voorbij de Witteweg (zijstraat rechts)  Volg hierna  het paadje aan de rechtse kant dat over de Linie loopt. Hier pikken we de gele route over de Linie weer op. (hou hier rechts aan)
Waar de voormalige parkeerplaats langs de snelweg op houdt is een zandpad naar rechts naar boven. Hier staat een bank en hebt u een mooi uitzicht.
Vervolg de gele route tot het einde van de oprit van de snelweg. Hier is het opletten een smal paadje loopt naar boven op het talud zie gele punt op vangrail. Hier de oprit oversteken, de snelweh en de afrit richting Breda. Daarna naar benede afdalen het Natuurpark in en de gele route verder vervolgen tot bij de parkeerplaats.

Deze wandeling is erg gevarieerd en duurt ongeveer 4 uur en is ongeveer 8 km lang.

De eendenkooi is niet toegankelijk voor publiek  Er worden wel periodiek rondleidingen gegeven. U kunt voor informatie of rondleiding belle naar Staatsbosbeheer 076-5646649 of 076 5646646. De kooi wordt onderhouden door de heemkundekring de Vlasselt uit Terheijden.

  

Wat is er te zien
Lente/zomer
Huismus, Zwarte kraai, Ringmus, Blauwe reiger, Buizerd, Torenvalk Boomvalk, Sperwer, Koolmees, Merel, Gekraagde roodstaart, Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Groenling, Kneu, Houtduif, Roodborst, Stormmeeuw, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Kievit, Wulp, Waterhoen, Meerkoet, Wilde eend, Krakeend, Wintertaling, Slobeend, Knobbelzwaan, Nijlgans, Canadese gans, Grauwe gans.

Herfst/winter
Huismus, Zwarte kraai, Ringmus, Blauwe reiger, Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Koolmees, Merel, Kneu, Houtduif, Roodborst, Stormmeeuw, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Kievit, Wulp, Waterhoen, Meerkoet, Wilde eend, Krakeend, Wintertaling, Slobeend, Smient,  Knobbelzwaan, Nijlgans, Canadese gans, Grauwe gans.
Impressies
Lente/zomer
 
Op de Linie van Den Hout

     
Pad over de Linie

 
Mooie plasjes langs de Linie

 
Redoute: Hoge plaats in het landschap

   
Natuurpark Madese Natuur Vrienden

In de Binnenpolder


Nieuwe plassen met op de achtergrond de Eendenkooi

 
Brede sloten met brede rietkragen

 
Nieuw gegraven ondiepe plassen

 
In de trektijd pleisteren hier veel vogels

 
De Ruitersvaartseweg loopt dwars door het gebied

 
Plas/dras weilanden

Herfst/winter

Winterse foto’s volgen nog deze winter.

 

Jan Benoist

Terug...

^ Naar boven