Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

De West Brabantse Vogelwerkgroep is een actieve vereniging.

We zijn als vereniging van louter vrijwilligers actief op vele gebieden. Denk aan onze werkgroepen, cursussen, verenigingsorgaan 't Hupke, nieuwsbrief, website, publiciteit, bestuur, overleg met overheden, deelname aan Natuurplein de Baronie en wat al niet meer.

Door al die activiteiten zijn er ook nog werkzaamheden of projecten die blijven liggen. Vaak zijn het werkzaamheden van beperkte duur waarvoor wij uw hulp zoeken.

Wil je je steentje bijdragen of heb je ook een klus neem dan contact op met publiciteit@westbrabantsevwg.nl.

 


 

Gezocht Coördinator Watervogeltellingen

De West- Brabantse Vogelwerkgroep is op zoek naar een Coördinator watervogeltellingen, die kan helpen bij het soepel laten verlopen van de jaarlijkse watervogeltellingen.
Door middel van de watervogeltellingen, die op landelijk niveau vanuit Sovon Vogelonderzoek Nederland worden georganiseerd, willen we zicht houden op de voorkomende watervogels in de regio.

(Datum laatste wijziging 10-03-2023)

Lees verder...

Watervogeltellers gezocht!

Al jaren doen veel leden van onze vogelwerkgroep mee aan de watervogeltellingen, en er zijn wat telgebieden vrijgekomen. Vorig jaar zijn er al een aantal nieuwe tellers gestart, maar we zoeken nog meer enthousiaste tellers voor de nog openstaande gebieden.

  

(Datum laatste wijziging 10-3-202)

Lees verder...

^ Naar boven