Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

De West Brabantse Vogelwerkgroep is een actieve vereniging.

We zijn als vereniging van louter vrijwilligers actief op vele gebieden. Denk aan onze werkgroepen, cursussen, verenigingsorgaan 't Hupke, nieuwsbrief, website, publiciteit, bestuur, overleg met overheden, deelname aan Natuurplein de Baronie en wat al niet meer.

 

Door al die activiteiten zijn er ook nog werkzaamheden of projecten die blijven liggen. Vaak zijn het werkzaamheden van beperkte duur waarvoor wij uw hulp zoeken.


Wil je je steentje bijdragen of heb je ook een klus neem dan contact op met publiciteit@westbrabantsevwg.nl.

 


 

Gezocht Coördinator Watervogeltellingen

De West- Brabantse Vogelwerkgroep is op zoek naar een Coördinator watervogeltellingen, die kan helpen bij het soepel laten verlopen van de jaarlijkse watervogeltellingen.
Door middel van de watervogeltellingen, die op landelijk niveau vanuit Sovon Vogelonderzoek Nederland worden georganiseerd, willen we zicht houden op de voorkomende watervogels in de regio.
In ons werkgebied worden de tellingen uitgevoerd door de leden van de werkgroep Watervogels.

Als coördinator watervogeltellingen...

  • Ben je aanspreekpunt richting het bestuur namens de werkgroep Watervogels;
  • Ben je contactpersoon richting Sovon en de provincie Noord-Brabant;
  • Help je de onderlinge contacten tussen tellers bevorderen, bijvoorbeeld door de organisatie van bijeenkomsten;
  • Zorg je, in overleg met de biosecretaris, voor een zo goed mogelijke invulling van regionale telgebieden en de vervanging van tellers die (tijdelijk) uitvallen;
  • Verzorg je het onderdeel van het jaarverslag van de West- Brabantse Vogelwerkgroep, dat over watervogels gaat.

In overleg met de werkgroep Watervogels kan besproken worden hoe de functie verder in te vullen.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Merel Roks via coordinatorwerkgr@westbrabantsevwg.nl.

 

(Datum laatste wijziging 29-12-2020)

^ Naar boven