Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

De West Brabantse Vogelwerkgroep is een actieve vereniging.

We zijn als vereniging van louter vrijwilligers actief op vele gebieden. Denk aan onze werkgroepen, cursussen, verenigingsorgaan 't Hupke, nieuwsbrief, website, publiciteit, bestuur, overleg met overheden, deelname aan Natuurplein de Baronie en wat al niet meer.

 

Door al die activiteiten zijn er ook nog werkzaamheden of projecten die blijven liggen. Vaak zijn het werkzaamheden van beperkte duur waarvoor wij uw hulp zoeken.


Wil je je steentje bijdragen of heb je ook een klus neem dan contact op met publiciteit@westbrabantsevwg.nl.

 


 

Hulp bij de aanpassing van onze website

Onze website is technisch gezien toe aan vervanging. Van die kans willen we gebruik maken om hem ook een make over te geven zodat we er weer een langere tijd mee vooruit kunnen.

 

Wij zijn op zoek naar een aantal leden die willen meedenken en meewerken bij deze klus.

Dus heb je wat verstand van de bouw/inrichting van websites dan zijn we naar jou op zoek.

 

Heb je interesse meldt je dan aan bij Merel Roks via coordinatorwerkgr@westbrabantsevwg.nl.

 

(Datum laatste wijziging 31-12-2020)

Oproep voor hulp bij de bestrijding van de eikenprocessierups

De gemeente Breda gaat ook in 2021 de eikenprocessierups weer aanpakken zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

 

Vorig jaar leek het erop dat de verspreiding van mezenkasten een goede bijdrage heeft geleverd aan de bestrijding. Ook in 2021 zal de gemeente daarom weer mezenkasten beschikbaar stellen/aanbieden tegen laag bedrag.

 

De gemeente heeft gevraagd of de natuurverenigingen een rol zouden willen spelen bij het uitdelen/verdelen, voorlichting geven en monitoren van mezenkasten. Het bestuur van de West Brabantse Vogelwerkgroep vraagt dan ook of er leden zijn die zich hiervoor willen inzetten. Er is nog niet bekend om hoeveel kasten het zal gaan en welke gebieden in Breda.

Maar wij hebben wel aangegeven dat er al half februari begonnen moet worden met uitdelen, zodat de mezenkasten op tijd hangen.

 

Leden die zich hiervoor willen inzetten kunnen een mail sturen naar; voorzitter@westbrabantsevwg.nl  en dan zal er zo spoedig mogelijk meer informatie volgen. E.e.a. ook afhankelijk van de dan geldende COVID-19 maatregelen.

 

 

(Datum laatste wijziging 29-12-2020)

Gezocht Coördinator Watervogeltellingen

De West- Brabantse Vogelwerkgroep is op zoek naar een Coördinator watervogeltellingen, die kan helpen bij het soepel laten verlopen van de jaarlijkse watervogeltellingen.
Door middel van de watervogeltellingen, die op landelijk niveau vanuit Sovon Vogelonderzoek Nederland worden georganiseerd, willen we zicht houden op de voorkomende watervogels in de regio.
In ons werkgebied worden de tellingen uitgevoerd door de leden van de werkgroep Watervogels.

Als coördinator watervogeltellingen...

  • Ben je aanspreekpunt richting het bestuur namens de werkgroep Watervogels;
  • Ben je contactpersoon richting Sovon en de provincie Noord-Brabant;
  • Help je de onderlinge contacten tussen tellers bevorderen, bijvoorbeeld door de organisatie van bijeenkomsten;
  • Zorg je, in overleg met de biosecretaris, voor een zo goed mogelijke invulling van regionale telgebieden en de vervanging van tellers die (tijdelijk) uitvallen;
  • Verzorg je het onderdeel van het jaarverslag van de West- Brabantse Vogelwerkgroep, dat over watervogels gaat.

In overleg met de werkgroep Watervogels kan besproken worden hoe de functie verder in te vullen.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Merel Roks via coordinatorwerkgr@westbrabantsevwg.nl.

 

(Datum laatste wijziging 29-12-2020)

Drone deskundige(n) gezocht!

Drones en vogels, een op het eerste zicht ongelukkige combinatie.

Er zijn echter toepassingen waarbij een drone kan worden ingezet om bij te dragen aan vogelbescherming.

 

  • Zo zijn er al succesvolle vluchten geweest om met een drone, waaronder een warmtecamera is gemonteerd, weidevogelnesten op te zoeken en jongen op te sporen wanneer de boer gaat maaien.

 

  • Ook willen we weten of het mogelijk is om een drone in te zetten om te zoeken naar windmolenslachtoffers.

 

 

We zijn dus op zoek naar mensen die ervaring hebben met drones of het leuk vinden om er onderzoek naar te doen.

Het bestuur wil weten of er voor deze toepassingen apparatuur gehuurd of aangeschaft kan worden en zo ja, welke?

 

En bij een drone hoort dan ook één of meerdere opgeleide piloten.

Wie heeft er expertise of wil zich hier in verdiepen?

 

Reacties aan secretaris@westbrabantsevwg.nl 

 

 

(Datum laatste wijziging 29-12-2020)

^ Naar boven