Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

De West Brabantse Vogelwerkgroep is een actieve vereniging.

We zijn als vereniging van louter vrijwilligers actief op vele gebieden. Denk aan onze werkgroepen, cursussen, verenigingsorgaan 't Hupke, nieuwsbrief, website, publiciteit, bestuur, overleg met overheden, deelname aan Natuurplein de Baronie en wat al niet meer.

Door al die activiteiten zijn er ook nog werkzaamheden of projecten die blijven liggen. Vaak zijn het werkzaamheden van beperkte duur waarvoor wij uw hulp zoeken.

Wil je je steentje bijdragen of heb je ook een klus neem dan contact op met publiciteit@westbrabantsevwg.nl.

 


 

Hart voor Breda? Laat van je horen!

Hoe gaat Breda er in de toekomst uitzien?

Die vraag wil en kan de gemeenteraad niet in zijn eentje beantwoorden en daarom vraagt de raad Natuurplein de Baronie om mee te denken.

 

(Datum laatste wijziging 1-5-2024)

Lees verder...

SMP inventarisatie gemeente Breda

De gemeente Breda heeft besloten om, in het kader van de energie-/warmtetransitie, waarbij Breda op termijn van het gas af gaat en er dus veel geïsoleerd en gerenoveerd moet gaan worden, een inventarisatie te laten plegen van alle aanwezige huismussen, gierzwaluwen en vleermuis verblijfplaatsen. Dat wordt een Soorten Management Plan (SMP) genoemd.

 

Omdat wij weten dat er ook mensen zijn die hun gegevens niet invoeren in bijv, Waarnemingen.nl of OBSmap willen wij vragen of deze mensen hun zelf genoteerde gegevens alsnog zouden willen invoeren of aanleveren aan de VWG, zodat zij deze kunnen (laten) invoeren in de digitale systemen.

Dit alles ten behoeve van het SMP.

 

U kunt uw gegevens dan sturen naar: biosecretaris@westbrabantsevwg.nl

 

Huismus, foto Ria Lambregts 

 

 

(Datum laatste wijziging 29-04-2024)

Lees verder...

BMP teller(s) voor de Matjens gezocht!

Voor het gebied de Matjens (ten zuidwesten van Achtmaal) is al een flink aantal jaar gemonitord op broedvogels. Nadat de vorige tellers zijn gestopt met tellen zou Staatsbosbeheer de broedvogelmonitoring in dit gebied graag voortzetten om de reeks gegevens te behouden.

 

Zijn er mensen met genoeg kennis van vogels en de geluiden om een BMP-telling te gaan doen in dit gebied?

Eventueel kan het ook met een tweetal of klein groepje gedaan worden.

 

Neem bij interesse of vragen vooral contact op met de bio-secretaris, dan zorgt die onder andere ook voor het contact met SBB voor de vergunning. bio-secretaris@westbrabantsevwg.nl 

 

Via de site van SOVON kun je inzien wat BMP tellen inhoud: https://sovon.nl/bmp

 

 

 

(Datum laatste wijziging 23-2-2024)

Tellers gezocht voor de Dintelse Gorzen

De leden van de werkgroep Dintelse Gorzenwerk zijn op zoek naar enthousiaste tellers om de groep aan te vullen.

 

(Datum laatste wijziging 9-12-2023)

Lees verder...

Watervogeltellers gezocht!

Al jaren doen veel leden van onze vogelwerkgroep mee aan de watervogeltellingen, en er zijn wat telgebieden vrijgekomen. Vorig jaar zijn er al een aantal nieuwe tellers gestart, maar we zoeken nog meer enthousiaste tellers voor de nog openstaande gebieden.

  

(Datum laatste wijziging 10-3-202)

Lees verder...

^ Naar boven