Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

De West Brabantse Vogelwerkgroep is een actieve vereniging.

We zijn als vereniging van louter vrijwilligers actief op vele gebieden. Denk aan onze werkgroepen, cursussen, verenigingsorgaan 't Hupke, nieuwsbrief, website, publiciteit, bestuur, overleg met overheden, deelname aan Natuurplein de Baronie en wat al niet meer.

 

Door al die activiteiten zijn er ook nog werkzaamheden of projecten die blijven liggen. Vaak zijn het werkzaamheden van beperkte duur waarvoor wij uw hulp zoeken.


Wil je je steentje bijdragen of heb je ook een klus neem dan contact op met publiciteit@westbrabantsevwg.nl.

 


 

Doe mee met tellingen van Stadsvogels!

Vanaf 1 tot 30 april gaat de eerste van drie telrondes weer van start in het MUS-project van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Dit is een speciaal telproject in stedelijk gebied dat al sinds 2007 plaatsvind, en uitermate geschikt is voor beginnende vogelaars die graag willen starten met het doen van vogeltellingen. Super leuk natuurlijk als het genieten van vogels gelijk bijdraagt aan meer kennis over de vogels in je nabije omgeving! En zoals je op de kaart hiernaast kunt zien, worden er in de regio Breda nog veel gebieden niet geteld (Blauw gearceerde gebieden worden al wel geteld).

Kijk voor meer informatie op de projectpagina: https://www.sovon.nl/nl/MUS

 

23 maart geeft Sovon van 19.30 – 20.30 uur een online workshop stadsvogels. Deze en andere workshops zijn ook altijd later nog terug te kijken op het kanaal van Sovon op YouTube.  

 

Mocht je het lastig vinden om zelfstandig te starten maar wel geïnteresseerd zijn; neem dan contact op met bio-secretaris@westbrabantsevwg.nl. De bio-secretaris helpt je graag op weg en kan als daar behoefte aan is eens mee lopen of fietsen om meer uitleg te geven.

 

(Datum laatste wijziging 12-03-2021)

Gezocht Coördinator Watervogeltellingen

De West- Brabantse Vogelwerkgroep is op zoek naar een Coördinator watervogeltellingen, die kan helpen bij het soepel laten verlopen van de jaarlijkse watervogeltellingen.
Door middel van de watervogeltellingen, die op landelijk niveau vanuit Sovon Vogelonderzoek Nederland worden georganiseerd, willen we zicht houden op de voorkomende watervogels in de regio.
In ons werkgebied worden de tellingen uitgevoerd door de leden van de werkgroep Watervogels.

Als coördinator watervogeltellingen...

  • Ben je aanspreekpunt richting het bestuur namens de werkgroep Watervogels;
  • Ben je contactpersoon richting Sovon en de provincie Noord-Brabant;
  • Help je de onderlinge contacten tussen tellers bevorderen, bijvoorbeeld door de organisatie van bijeenkomsten;
  • Zorg je, in overleg met de biosecretaris, voor een zo goed mogelijke invulling van regionale telgebieden en de vervanging van tellers die (tijdelijk) uitvallen;
  • Verzorg je het onderdeel van het jaarverslag van de West- Brabantse Vogelwerkgroep, dat over watervogels gaat.

In overleg met de werkgroep Watervogels kan besproken worden hoe de functie verder in te vullen.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Merel Roks via coordinatorwerkgr@westbrabantsevwg.nl.

 

(Datum laatste wijziging 29-12-2020)

^ Naar boven