Bescherming

Bouw natuurinclusief Door natuurinclusief te bouwen en te ontwerpen is het mogelijk gezonde en aantrekkelijke steden en dorpen te creëren, die voor alle gebruikers een prettige leefomgeving zijn. Investeren in groene kwaliteit levert immers veel meer op dan alleen maar een mooi plaatje. Op deze website vind je tips en verhalen die jou verder helpen om ook natuurinclusief te gaan bouwen.
Dutch Wildlife Health Centre Het DWHC is het nationaal wildziekten centrum dat ziekten onder in het wild levende dieren in Nederland signaleert en onderzoekt, de opgedane kennis verspreidt en adviseert over eventuele risico’s voor mens en dier
EBBC De EBCC is een vereniging naar Nederlands recht van gelijkgestemde deskundige ornithologen die op verschillende manieren samenwerken om vogelmonitoring en atlaswerk te verbeteren en daardoor het beheer en het behoud van vogelpopulaties in Europa te informeren en verbeteren.
Kennisbank Energievergelijk Kennisbank over Milieu & energie onderwerpen
Melding natuurverstoring  Nederland kent een gevarieerd buitengebied met prachtige natuur waarin veel ruimte voor flora en fauna. Bijna 17 miljoen Nederlanders maken gebruik van dezelfde ruimte om te genieten van de rust en al het moois dat ons land te bieden heeft. Veel mensen voelen zich sterk betrokken bij onze natuur en zijn zich bewust van de verantwoording en zorgplicht om onze flora en fauna te beschermen. Vaak merken zij als eerste mogelijke misstanden of verdachte situaties op. Deze informatie is van groot belang voor het behoud van onze natuur.
Melding overtredingen buitengebied De Omgevingsdienst Brabant Noord is een gemeenschappelijke regeling van 16 gemeenten en de Provincie Noord-Brabant. Dat is ook direct het belangrijkste werkgebied van de ODBN. Vanuit kantoren in ’s Hertogenbosch en Cuijk werken zo’n 200 medewerkers dagelijks aan een schone en veilige leefomgeving. De ODBN voert taken uit op het gebied van Vergunningen, Toezicht en handhaving en geeft op deze terreinen advies en werkt aan innovatie en ontwikkeling.
Natuur en milieu Nederlandse natuurbeschermings- en milieuorganisatie. Zij zet zich in voor een duurzame en gezonde wereld, samen met mensen, bedrijven en overheden, met de nadruk op schone energie, slimme mobiliteit en gezond voedsel.
Natuurpunt Bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen
NOU De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) is een vereniging voor amateur en professionele vogelonderzoekers en stelt zich tot doel de interactie en kennisoverdracht tussen beide groepen te bevorderen. De vereniging staat open voor alle vogelliefhebbers, maar richt zich in het bijzonder op mensen die meer willen weten over de verspreiding, ecologie en gedrag van vogels.
Samenvooronzeleefomgeving Deze website is een initiatief van het samenwerkingsverband ‘Samen voor onze Leefomgeving – invloed via de Omgevingswet’.
Bij de aankondiging van de Omgevingswet hebben natuur- en milieuorganisaties de handen in een geslagen met het doel hun leden, donateurs en vrijwilligers te informeren over de Omgevingswet en hen te ondersteunen bij het invloed uitoefenen op hun leefomgeving via de Omgevingswet. De organisaties faciliteren hun achterban om op lokaal niveau op te komen voor natuur- en milieubelangen, en initiatieven te nemen om natuur- en milieuwaarden te verbeteren.
Op de website voor vrijwilligers van natuur- en milieuorganisaties vind je wegwijzers, voorbeelden en ervaringen hoe je invloed uit kunt oefenen via de Omgevingswet. Deze wet verplicht gemeenten om de wensen en ideeën van inwoners mee te nemen als er een nieuwe omgevingsvisie, -plan of -programma wordt gemaakt.
Sovon Sovon Vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. Sovon kijkt daarbij naar de voor- of achteruitgang van vogels, en naar het hoe en waarom daarvan.De resultaten van de tellingen die Sovon organiseert vormen een basis voor het natuurbeleid en beheer in ons land en worden inmiddels voor een breed aantal toepassingen gebruikt. Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn dan ook belangrijke kernwaarden.
Vereniging Leefmilieu De vereniging Leefmilieu is een onafhankelijke milieuorganisatie die zich inzet voor een groen en gezond leefmilieu. Kenmerken zijn: grote milieudeskundigheid en samenwerking met bewonersgroepen in heel Nederland.
Vogelbescherming Nederland Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd.
Vogelbescherming Nederland Mijnvogelruin.nl Aan de hand van tips en tricks  helpt Vogelbescherming u naar een vogelvriendelijke tuin
Vogelbescherming Vlaanderen Vogelbescherming Vlaanderen vzw is een Belgische natuurbeschermingsorganisatie met als belangrijkste werkterrein het Vlaams Gewest.
Vogel Revalidatie Centrum Zundert VRC Zundert is hét opvangcentrum voor inheemse vogels en zoogdieren in Noord-Brabant.
Wet Natuurbescherming De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en vervangt sindsdien de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet, en de Boswet. De wet bevat regels voor de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten en de belangrijkste natuurgebieden in Nederland. Daarnaast bevat de wet onder meer bepalingen over de jacht en over houtopstanden.

Vogelcursussen

IVN Mark & Donge Betreft een beginnerscursus waarin de meest algemeen voorkomende vogels worden behandeld. Na deze cursus kunt u eventueel deelnemen aan de cursussen van de West Brabantse Vogelwerkgroep
West Brabantse Vogelwerkgroep Na het volgen van de basiscursus bij IVN Mark en Donge, of als u al wel wat basiskennis heeft, kunt u deelnemen aan de cursussen ‘Vogels Herkennen’ en/of ‘Van Kijken naar Waarnemen’.
Deze laatste cursussen worden verzorgd door de West Brabantse Vogelwerkgroep.
Sovon  De Sovonacademie is de leeromgeving waarmee je als deelnemer vogels beter kunt leren kennen. Ook doe je binnen deze academie vaardigheden op om vogels te kunnen tellen of verder onderzoek te doen. Hier doe je kennis op die je niet in vogelboeken vindt.

Vogels kijken

Beleef de Lente Beleef de Lente is sinds 2007 de gratis website van Vogelbescherming Nederland waar je tussen 1 maart en 1 juli (in 2015 al vanaf 15 februari en als bij een soort nog niet alle vogels uitgevlogen zijn gaan we nog even door) met webcams live kan kijken naar vogels in hun nest. Miljoenen bezoekers over de hele wereld hebben zo de afgelopen jaren de spectaculaire en verborgen gebeurtenissen van de broedvogels gevolgd.
Chris Schenk  Vogelfoto’s
Corstiaan Beeke  Vogelfoto’s
Gerard van den Broek  Vogelfoto’s
Vogelfoto’sVogeldagboek (Adri de Groot)  Vogelfoto’s

Vogels herkennen/info

Meeuwen Gull Research Organisation. Website met daarin een groot aantal foto’s van meeuwen in alle stadia.
Meeuwen Grote meeuwen in de Delta. Populatie- en broedbiologisch onderzoek naar meeuwen door kleurringen aan tibia in Zuidwest Nederland door Roland-Jan Buijs.
Vogels herkennen (BirdID) ‘Bird identification’ is een website voor iedereen die meer over de herkenning van vogels wil weten en de voortgang van zijn vaardigheden wil bijhouden. Je kunt ervoor kiezen om een formele test over de vogels van je eigen land of de Western Palearctic te maken.
Trekvogels Herkennen Trektelmodule, dé tool bij uitstek om het trektellen onder de knie te krijgen, zowel voor beginners als ervaren vogelkijkers. De Trektelmodule bestaat uit soortenfiches en testniveaus. Met de soortenfiches leer je de belangrijkste vluchtkenmerken, typische vlucht- en contactroepjes en fenologie van een tachtigtal trekvogels. In de testniveaus test je spelenderwijs je kennis in een aantal levels met verschillende moeilijkheidsgraden.
Verensite (Duitstalig) Informatie over veren van een groot aantal vogels in de Duitse taal
Verensite (Engelstalig) Informatie over veren van een groot aantal vogels in de Engelse taal
Vogelgeluiden www.xeno-canto.org (“Xeno-canto”, “XC”) is een website voor het delen van opnames van geluiden van wilde vogels van over de hele wereld. Het werd in 2005 opgericht door Bob Planqué en Willem-Pier Vellinga . Xeno-canto wordt onderhouden door een team van 4 admins ( Bob , WP , Sander Pieterseen Jonathon Jongsma ) met de hulp van de xeno-canto-gemeenschap . Xeno-canto wordt gerund door de Xeno-canto-stichting.
Vogeltrekatlas In deze atlas is van alle in Nederland geringde of teruggemelde vogelsoorten de verspreiding aan de hand van ring- en terugmeldgegevens op kaarten te zien. Zo wordt in één oogopslag duidelijk waar vogels die tijdens hun reizen Nederland aandoen vandaan komen en naartoe gaan. Belangrijke informatie die laat zien met welke gebieden in de wereld via trekvogels met Nederland zijn verbonden, en hoe deze connecties in de loop der tijd zijn veranderd.
Vogelvisie Website met informatie over 286 Nederlandse vogelsoorten uit 59 verschillende families. Overzichtelijk weergegeven en uitgebreid besproken op een afzonderlijke pagina per vogel.
Vogelgids Vogelbescherming In de Vogelgids van Vogelbescherming vindt u vogels die in Nederland voorkomen.
Vogelgids Sovon Informatie van alle vogels voorkomende in Nederland verzameld in diverse telprojecten door ca. 10.000 vogeltellers.

Vogelsoorten/-groepen

Boerenzwaluw Stichting Hirundo
Erfvogels Bescherming via Brabants Landschap
Kerkuilen Werkgroep Nederland Overkoepelende werkgroep ter bescherming en inventarisatie van de kerkuil in Nederland.
Steenuilen Overleg Nederland  STONE is het Nederlandse platform voor het uitwisselen van kennis en informatie ter bevordering van de bescherming van en het onderzoek naar de Steenuil.Er is binnen Nederland een groot netwerk van vele honderden steenuilvrijwilligers die veelal via lokale en regionale werkgroepen mede onder de vlag van STONE hun activiteiten ontplooien. Dit netwerk is de basis voor bescherming en onderzoek. STONE beschouwt de ondersteuning en het behoud van het netwerk als een belangrijke taak.
Ooievaars STORK is een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. STORK werkt daarbij nauw samen met Vogelbescherming Nederland, Sovon, het Vogeltrekstation, de (voormalige)ooievaarsstations en de vele nesteigenaren, die gegevens van hun eigen nest aanleveren via Nestkaart Ooievaar.
Uilen Bescherming via Brabants Landschap
Weidevogels Bescherming via Brabants Landschap
Werkgroep Roofvogels Nederland De Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) is een landelijke werkgroep die in 1982 is opgericht om een einde te maken aan de vervolging van roofvogels. Het onderzoek naar roofvogels neemt binnen de beschermingsactiviteiten een steeds grotere plaats in.

Vogelwerkgroepen West Brabant

IVN Dintel- en Marklanden Website van de vereniging “IVN Dintel- en Marklanden” (voorheen IVN Etten-Leur e.o.),
de IVN afdeling voor de gemeentes Etten-Leur, Halderberge en Moerdijk.
IVN Vogelwerkgroep Mark & Donge IVN Mark & Donge is een vereniging op het gebied van natuur- en milieueducatie die vanuit betrokkenheid met de samenleving en plezier in natuurbeleving in samenwerking met andere organisaties wil bijdragen aan meer kwaliteit in natuur en een beter milieu.
Dit doet zij door aan c.q. met de inwoners van ons totale werkgebied.
KNNV Vogelwerkgroep Roosendaal De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een vereniging die actief in en met de natuur bezig wil zijn: met natuurbeleving, met natuurstudie en met natuurbescherming.
Vogel- en NatuurWerkGroep Zundert “Het beschermen en bevorderen van een gezonde natuur, waartoe behoort de ontwikkeling en instandhouding van een gedifferentieerd landschap, het behartigen van het welzijn van flora en fauna, de milieuhygiene en de leefbaarheid in het algemeen en in het bijzonder in de gemeente Zundert en omgeving, dit alles in de meest uitgebreide zin”.
Vogelwerkgroep Bergen op Zoom Website van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom.
Vogelwerkgroep Madese Natuur Vrienden Website van de Vereniging Madese NatuurVrienden uit Made, de natuurclub voor gezellige en actieve natuurbeleving in de Gemeente Drimmelen (Noord-Brabant) en omliggende gemeenten.
Vogelwerkgroep Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur Op deze website vindt u meer informatie over Altenatuur, nieuwsberichten over de natuur in onze streek en een agenda met activiteiten in de komende periode.
Vogelwerkgroep Natuurvereniging Ken en Geniet Natuurvereniging Ken en Geniet is opgericht op 5-2-1958, door enkele mensen die elkaar tegen kwamen in de natuur, deze vonden dat er te weinig aandacht was voor deze natuur, men begon met het geven van voorlichting door het presenteren van filmavonden, het organiseren van natuurtochten, cursussen en tentoonstellingen in het werkgebied Dongen.
Vogelwerkgroep Natuurvereniging Mark en Leij Website van Natuurvereniging Mark en Leij, werkzaam in het gebied tussen Mark-Merkske en Poppelsche Leij.

Brabant, overige

Vogelwerkgroep Midden-Brabant Website van ‘Vogelwerkgroep Midden-Brabant’ is de roepnaam van deze vereniging. De eigenlijke naam is ‘Werkgroep voor Vogel-en Natuurbescherming Midden-Brabant’. Zoals de naam van de werkgroep al impliceert, omvat het werkgebied van de vereniging het middendeel van de provincie Noord-Brabant.

Regionaal

Bezoekerscentrum Wolfslaar Website van Boerderij Wolfslaar, ‘waar buiten binnen komt!’. Beleef spelenderwijs en geniet samen van de dieren op de kinderboerderij! Gelegen op het historisch landgoed Wolfslaar met landhuis, akkers, bos en de meanderende beek de Bavelse Leij. En een breed aanbod van natuur- en boerderij activiteiten zoals moestuinieren, stadslandbouw en lokale en streekproducten. Voor jong, oud of in gezinsverband: kinderfeestjes, speurtochten, excursies, workshops, lezingen en markten.
Brabantse Milieufederatie De Brabantse Milieufederatie (BMF) is een stichting die is opgericht in 1972 en zich inzet voor een schoon milieu, vitale natuur, gevarieerd landschap en gezonde leefomgeving in Brabant. Daarnaast helpen wij de transitie naar een duurzaam Brabant tot stand te brengen. Dit doen we met ongeveer vijftien medewerkers en vele vrijwilligers. Wij overkoepelen ruim 100 (vrijwilligers)groepen op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant en maken deel uit van de landelijke Natuur en Milieufederaties.
Breda Binnenste Buiten Breda Binnenste Buiten is een project op initiatief van de KNNV-Breda, vereniging voor veldbiologie, om de natuur in en rondom de stad beter in beeld te brengen. We gaan onderzoeken welke planten en dieren er zoal voorkomen. Ook willen we de inwoners meer voor de natuur in hun direct leefomgeving interesseren.We doen dit samen met andere lokale natuurgroepen als IVN Mark en Donge en de West-Brabantse Vogelwerkgroep en natuurvereniging Mark en Leij. We zoeken samenwerking met andere organisaties zoals de heemkundekring, een fotografieclub, gemeente, waterschap.
KNNV Breda Website van de Bredase tak van de KNNV. De KNNV is de vereniging voor veldbiologie. Je bent graag in de natuur, wilt er graag wat meer over weten en wilt actief van de natuur genieten?
De KNNV is een vereniging waar elke geïnteresseerde natuurliefhebber die wat meer wilt, terecht kan.
Markkant Markkant is de natuur- en milieuvereniging voor de regio Breda. De naam verwijst naar het stroomgebied van het riviertje de Mark dat, samen met het riviertje de Aa, in Breda en omstreken beeldbepalend is voor natuur en landschap. De naam van de stad verwijst naar het samenvloeien van beide stromen (Brede Aa).
Natuurplein de Baronie Natuurplein de Baronie is een samenwerking tussen natuur- en milieuverenigingen in de regio de Baronie van Breda, in de vorm van een federatie, een vereniging van verenigingen.Aangesloten zijn de verenigingen: IVN Mark&Donge, KNNV Breda’, Markkant en West Brabantse Vogelwerkgroep.

Waarnemingen

Nationaal Park De Biesbosch Website van het Nationaal Park De Biesbosch, waar ook alle waarnemingen van het gebied te vinden zijn.
BeBirds Belgische website van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met betrekking tot het ringen en terugmelden van geringde vogels.De eerste vogels werden in België geringd in 1927, hetgeen betekent dat dit een van de oudste onderzoeksprogramma’s van het KBIN is.
BirdTrack BirdTrack is een spannend project, via een samenwerking tussen de BTO, de RSPB, Birdwatch Ireland, de Scottish Ornithologists ‘Club en de Welsh Ornithological Society , dat kijkt naar migratiebewegingen en distributies van vogels in heel Groot-Brittannië en Ierland. BirdTrack biedt faciliteiten voor waarnemers om hun eigen persoonlijke gegevens op te slaan en te beheren en om deze te gebruiken voor behoud van soorten op lokale, regionale, nationale en internationale schaal.
CDNA De Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) stelt zich tot doel het verzamelen, beoordelen en archiveren van gevallen van zeldzame vogelsoorten en vogelondersoorten in Nederland. De CDNA doet haar werk in gezamenlijke opdracht van de Dutch Birding Association  en de Nederlandse Ornithologische Unie.
EuroBirdPortal Het pilotproject van Euro Bird Portal (EBP) is een nieuw initiatief van de European Bird Census Council (EBCC)*. Het doel van dit project is om ruimtelijke patronen van vogels in Europa te presenteren. Op basis van data van de Europese online vogelportalen. Ook worden veranderingen in die ruimtelijke patronen in de tijd zijn op het portal te zien. Vooralsnog ligt daarbij de focus op seizoensgebonden verspreidingsveranderingen, migratiepatronen en fenologie.
Dutch Birding Association De Dutch Birding Association (DBA) is een Nederlandse stichting die in 1979 is opgericht. Het heeft als doel het stimuleren van het bestuderen van in het wild levende vogels en het documenteren van bijzondere waarnemingen.
Natuurkalender De Natuurkalender is een nationaal educatief/wetenschappelijk fenologisch waarnemingsprogramma dat zich richt op het in kaart brengen van de effecten van veranderingen in weer en klimaat op de timing van jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur, de fenofasen. Voorbeelden van die jaarlijks terugkerende verschijnselen zijn het moment van bloei, bladontplooiing en bladval bij planten, maar ook de start van vogeltrek en het verschijnen van vlinders en andere insecten.
Observation.org Zie Waarneming.nl maar dan internationaal
Waarneming.nl

(Betreft de algemene website)

Waarneming.nl wil iedereen in staat stellen om natuurwaarnemingen op te slaan en te delen via internet, om zo de natuurrijkdom van Nederland en de wereld vast te leggen voor nu en voor de toekomst en werkt hiertoe samen met duizenden vrijwilligers, zowel rechtstreeks als via meer dan 300 regionale en landelijke werkgroepen.
Waarneming.nl verzamelt en toont gegevens maar interpreteert deze niet. Dat is een taak voor andere organisaties, zoals de PGO’s van Nederland. Waarneming.nl streeft naar samenwerking met alle onderzoekende organisaties.
Waarneming.nl

(Betreft het gedeelte van de West Brabantse Vogelwerkgroep)

Via deze link komt u in de database van de telgegevens van de West Brabantse Vogelwerkgroep op waarneming.nl.

Alle waarnemingen ingevoerd via de hierboven genoemde link, via de algemene website van waarneming.nl of via de mobiele apps ObsMapp en/of iObs komen vanzelf terecht in de database van onze vogelwerkgroep indien u zich hiervoor heeft aangemeld. Klik hier voor de werkwijze.

Waarneming.be Zie Waarneming.nl maar dan voor Belgie
Waarnemingen van kleurringen Deze pagina, CR-BIRDING SUBMIT,  is het startpunt om waarnemingen van gekleurmerkte vogels van deelnemende projecten door te geven. Heeft u een waarneming gedaan van een vogelsoort uit deze lijst? Log dan in om uw waarneming door te geven of registreer u als nieuwe waarnemer.
Waarnemingen van kleurringen European colour-ring Birding is een platform tussen de veldwaarnemer en de projectleider. Het is daarom onmogelijk om enige details of life-list van je waarneming te bezorgen. Om deze informatie te bekomen, dien je doorheen deze website te zoeken naar de projectleider en haar of hem te contacteren.

Tellingen/inventarisaties

Sovon Sovon Vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. Sovon kijkt daarbij naar de voor- of achteruitgang van vogels, en naar het hoe en waarom daarvan.
Trekvogeltellingen Trektellen is het systematisch tellen van voorbijtrekkende vogels vanaf een vast punt. Het vindt in Nederland al vele tientallen jaren plaats. Data kunnen via deze website worden ingevoerd en geraagpleegd.

Terreinbeheerders

Brabants Landschap Brabants Landschap beheert ruim 19.000 hectare bos, heide en vennen, maar bijvoorbeeld ook landgoederen, boerderijen, forten en kastelen. Daarmee zorgen we ervoor dat onze eigen, prachtige provincie Noord-Brabant, met haar diversiteit aan landschappen, nog het thuis is van vele vrij levende planten- en diersoorten. In méér dan 100 gebieden verspreid over Brabant kun je nog in rust genieten van al het moois wat natuur, landschap en erfgoed ons te bieden heeft. Daarnaast zet Brabants Landschap zich in voor behoud, herstel en ontwikkeling van de biodiversiteit buiten de beschermde natuurgebieden, samen met duizenden vrijwilligers, particulieren en boeren.
Natuurmonumenten Natuurmonumenten zorgt voor meer dan 110.000 hectare natuur in Nederland. We maken ons sterk voor de natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Niet alleen in de gebieden die wij beheren, maar ook daarbuiten. Want we gaan een stap verder. Op een manier die past bij het Nederland van nu. Natuurmonumenten vraagt alle Nederlanders om samen nieuwe natuur te maken, te verzorgen en te beschermen.
Staatsbosbeheer De groene ruimte in Nederland is voor ons allemaal. Om van te genieten, te bewonderen, te ervaren en te koesteren. Met kennis en kunde zorgt Staatsbosbeheer voor natuur en alles wat die voortbrengt: een veelheid aan planten en dieren, bewegingsruimte, groene energie, bouw- en grondstoffen en schone lucht.

Diversen

Betekenis wetenschappelijke vogelnamen

Energie besparen; meer dan 100 tips

Nature today

Startkabel vogelaars

Startpagina vogelaars

Tekenbeet: voorkomen en behandelen

Rode lijst 

Vrijwilligerswerk natuur- en dierenbescherming

Vogelkijkhutten

Ziekte van Lyme meer informatie  klik hier