Help mee

De West Brabantse Vogelwerkgroep - actieve vereniging

 

We zijn als vereniging van louter vrijwilligers actief op vele gebieden. Denk aan onze werkgroepen, cursussen, verenigingsorgaan ’t Hupke, nieuwsbrief, website, publiciteit, bestuur, overleg met overheden, deelname aan Natuurplein
de Baronie en wat al niet meer.

Door al die activiteiten zijn er ook nog werkzaamheden of projecten die blijven liggen. Vaak zijn het werkzaamheden van beperkte duur waarvoor wij uw hulp zoeken.

Wil je je steentje bijdragen of heb je ook een klus neem dan contact op met publiciteit@westbrabantsevwg.nl.

Oproepen - gezocht!