Gezocht Coördinator Watervogeltellingen

Kuifeenden - (Foto Laurie Rijsdijk)
Kuifeenden - (Foto Laurie Rijsdijk)

De West- Brabantse Vogelwerkgroep is op zoek naar een Coördinator watervogeltellingen, die kan helpen bij het soepel laten verlopen van de jaarlijkse watervogeltellingen.
Door middel van de watervogeltellingen, die op landelijk niveau vanuit Sovon Vogelonderzoek Nederland worden georganiseerd, willen we zicht houden op de voorkomende watervogels in de regio.
In ons werkgebied worden de tellingen uitgevoerd door de leden van de werkgroep Watervogels.

Als coördinator watervogeltellingen…

– Ben je aanspreekpunt richting het bestuur namens de werkgroep Watervogels;
– Ben je contactpersoon richting Sovon en de provincie Noord-Brabant;
– Help je de onderlinge contacten tussen tellers bevorderen, bijvoorbeeld door de organisatie van bijeenkomsten;
– Zorg je, in overleg met de biosecretaris, voor een zo goed mogelijke invulling van regionale telgebieden en de vervanging van tellers die (tijdelijk) uitvallen;
– Verzorg je het onderdeel van het jaarverslag van de West- Brabantse Vogelwerkgroep, dat over watervogels gaat.
– In overleg met de werkgroep Watervogels kan besproken worden hoe de functie verder in te vullen.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Laurie Rijsdijk via bio-secretaris@westbrabantsevwg.nl

(Datum laatste wijziging 10-03-2023)

Terug…

Vergelijkbare berichten

Fenologie 2024

Fenologie Fenologie is de studie van de jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen. Trekvogels, die elders overwinteren, komen in het voorjaar terug om hier te nestelen. De tijdstippen

verder lezen
Waarnemingen overzicht VWG

Waarnemingen juni 2024

Per maand worden er overzichten gemaakt van de waarnemingen binnen het werkgebied van de West Brabantse Vogelwerkgroep. Hiervoor worden de gegevens ontleend aan Waarneming.nl en

verder lezen
Waarnemingen overzicht VWG

Waarnemingen mei 2024

Per maand worden er overzichten gemaakt van de waarnemingen binnen het werkgebied van de West Brabantse Vogelwerkgroep. Hiervoor worden de gegevens ontleend aan Waarneming.nl en

verder lezen

Peregrijn 64 is uit

Peregrijn is de naam van het kwartaalblad van vogelwerkgroep Midden-Brabant. Vanaf de oprichting in 1972 wordt het op papier uitgegeven en droeg toen eerst nog een tijdje

verder lezen