‘t Hupke is de titel van het Verenigingsblad van de West Brabantse Vogelgroep en wordt verspreid onder de leden en regionale bibliotheken en archieven. Dit kwartaalblad wordt door de leden voor de leden gemaakt.
De rubriek “Onderzoek+ Inventarisatie + Verslagen” biedt gedegen achtergrondinformatie, terwijl de rubriek “Natuurgebied in de regio” je stimuleert om er op uit te gaan.
’t Hupke komt uit met een Lente- , Zomer-, Herfst- en een Winternummer.
Hupke is de streeknaam voor de Steenuil.

Wil je een bijdrage leveren of heb je vragen mail dan naar: redactie@westbrabantsevwg.nl
Klik op de betreffende jaargang en daarna op de afbeelding van ’t Hupke om het blad te kunnen inzien.

Digitaal
Het Verenigingsblad ’t Hupke is vanaf deze pagina te bekijken. Misschien een reden om de papieren uitgave niet meer te willen ontvangen.
Is dit het geval dan kun je dat doorgeven bij de secretaris secretaris@westbrabantsevwg.nl met de vermelding: “Ik wens ’t Hupke niet meer te ontvangen via de post”

Jaargangen
Klik op de betreffende jaargang voor de inhoudsopgaven.