Inschrijfformulier

West Brabantse Vogelwerkgroep Secretariaat
Bezoekadres voor activiteiten

Gemeenschapshuis ‘De Wegwijzer’
Steendorpstraat 2,
Breda

Bankgegevens

Rekeningnummer
NL 76 INGB 0001 0637 12
ten name van de West Brabantse Vogelwerkgroep


Soorten lidmaatschap

Gewoon lidmaatschap, volledig lid tegen betaling van de standaardcontributie van 20 euro per jaar.
Gezinslidmaatschap, volledig lid op bestaand ledenadres, met uitzondering van het kwartaalblad ’t Hupke tegen betaling van 10 euro per jaar.

Bij aanmelding lopende het verenigingsjaar krijgt men een korting van 15% per verstreken kwartaal.

Lidmaatschap van de West Brabantse Vwg loopt per kalenderjaar. 

Opzegging kan daarom alleen schriftelijk (of per mail) bij de secretaris, uiterlijk één maand voor het begin van het nieuwe kalenderjaar. 

Introductiebijeenkomsten
Voor nieuwe leden organiseren we eenmaal per jaar, in mei,  een introductiebijeenkomst. 

De nieuwe leden worden voor deze avond uitgenodigd en worden wegwijs gemaakt binnen de vereniging.

 

Inschrijfformulier

Stuur je bericht aan de secretaris, hij zal ervoor zorgen dat je zo spoedig mogelijk een antwoord ontvangt.