De West Brabantse Vogelwerkgroep en IVN Mark & Donge hebben hun vogelcursussen op elkaar afgestemd. 
De Basiscursus Vogels is er voor iedereen die nog niet zo thuis is in de vogelwereld. Anders gezegd: voor mensen die geïnteresseerd zijn in vogels, maar nog geen basiskennis hebben. Deze cursus wordt verzorgd door IVN Mark & Donge.

Na het volgen van deze cursus, of als u al wel wat basiskennis heeft, kunt u deelnemen aan de cursussen ‘Vogels Herkennen’ en/of ‘Van Kijken naar Waarnemen’.
Deze laatste cursussen worden verzorgd door de West Brabantse Vogelwerkgroep.

De cursus ‘Vogels Herkennen’ wordt gehouden in het voorjaar van 2024.
De cursus ‘Van Kijken naar Waarnemen’ wordt gehouden in het najaar van 2024.
Na het volgen van deze laatste cursus kan nog worden deelgenomen aan de cursus ‘Vogelzang’.
Zie het Cursusprogramma voor de datums waarom de cursussen gehouden worden.

Klik op de onderstaande titelbalken voor informatie over de cursussen en het cursusprogramma.
U kunt zich aanmelden voor een cursus via de betreffende link onder ‘Contact’ of via de link onder ‘Aanmelden’ in de beschrijving van de betreffende cursus.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de organisatoren via cursussen@westbrabantsevwg.nl.

Cursusprogramma

Bij vragen kunt u contact opnemen met de organisatoren via


cursussen@westbrabantsevwg.nl

 

Deze cursus is er voor mensen die geïnteresseerd zijn in vogels, en de basiskennis over vogels willen leren.

Deze cursus is voor hen die reeds thuis zijn in de vogelwereld maar nog moeite hebben met het herkennen van de vogels en de geluiden in het veld. Zij die de cursus Vogels Herkennen hebben gevolgd beschikken over voldoende kennis om ook aan deze cursus deel te kunnen nemen. Na afloop heeft u de nodige vaardigheden opgebouwd om zelfstandig vogels in het veld te kunnen determineren.

Deze cursus is voor leden die al beschikken over een behoorlijke kennis van vogels en ervaring in het veld. In principe stellen we als voorwaarde voor deelname: het hebben gevolgd van de cursus “Van Kijken naar Waarnemen”. De cursus heeft als doel dat de cursist aan het einde de zang van de “basis”-vogels in het veld herkent.