Doel van deze cursus
Deze cursus is er voor mensen die geïnteresseerd zijn in vogels. 

Waar
De theorielessen worden gegeven in Gemeenschapshuis “De Wegwijzer”, Steendorpstraat 2 in Breda.
Voor de excursies bezoeken we vogelrijke (natuur)gebieden in de omgeving van Breda.

Wanneer
De cursus wordt ieder voorjaar gegeven, bij voldoende aanmeldingen (tenminste 15 cursisten).

De cursus bestaat uit 5 theorielessen (op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur) en 5 excursies op zaterdag- of zondagochtend daaropvolgend van 9.00 tot uiterlijk 12.30 uur.
Voor de exacte data waarop de eerstvolgende cursus plaatsvindt,  klik hier.    (De cursusdata voor 2025 zijn nog niet bekend).

Inhoud
Les 1 uitrusting, vogels determineren, stadsvogels
Les 2 bosvogels, vogeltrek
Les 3 vogels van het vrije veld, waar en wanneer zien wij vogels?
Les 4 watervogels, vogelrevalidatie
Les 5 roofvogels, uilen en kraaiachtigen

Lesmateriaal
Bij de cursus zijn inbegrepen:
– een cursusboek in kleur waarin o.a. de 50 te behandelen soorten staan beschreven;
– een notitieboekje;
– een determinatiechecklist

In de cursus wordt gebruik gemaakt van de “Nieuwe Zakgids Vogels” van Peter Hayman.
Wanneer je deze gids nog niet in je bezit hebt, dan kun je deze bij de aanmelding voor de cursus bestellen voor € 17,50.

Meer informatie over de cursus Vogels Herkennen
Zend een email naar cursussen@westbrabantsevwg.nl

Bijdrage cursus
Voor niet leden € 60,-. Je bent dan automatisch voor de rest van het lopende kalenderjaar lid.
Voor leden:     € 37,50
Deze bijdrage is exclusief het bij de cursus benodigde boek “Nieuwe Zakgids Vogels” van Peter Hayman, € 17.50

Inschrijving 2025 
U kunt zich nu reeds inschrijven voor de cursus Vogels Herkennen 2025.

Soms kiezen mensen ervoor om deze cursus twee keer te volgen. Bij overschrijving van het maximum aantal deelnemers zullen nieuwe aanmeldingen voorrang krijgen ten opzichte van degenen die zich voor de tweede keer hebben ingeschreven!

Aanmeldingsformulier
Voor het aanmeldingsformulier: klik hier

Aanmelden
Tot 2 weken vóór aanvang van de cursus, klik hier voor de eerste cursusdatum.  (De cursusdata voor 2025 zijn nog niet bekend.)

Annuleringsregeling  

1) Bij opzegging van de cursus tot 4 weken vóór aanvang van de cursus is geen cursusgeld verschuldigd.

2) Bij opzeggen tot 2 weken vóór aanvang van de cursus is 50 % van het cursusgeld verschuldigd.

3) Bij opzegging van de cursus binnen 2 weken voor de start van de cursus blijft het volledige cursusgeld verschuldigd. Wel zal men dan de syllabus en (indien besteld) het vogelboekje ontvangen.

Terug…

Cursusprogramma

Cursusprogramma 2024

Bij vragen kunt u contact opnemen met de organisatoren via
cursussen@westbrabantsevwg.nl

Deze cursus is er voor mensen die geïnteresseerd zijn in vogels, en de basiskennis over vogels willen leren.

Deze cursus is voor hen die reeds thuis zijn in de vogelwereld maar nog moeite hebben met het herkennen van de vogels en de geluiden in het veld. Zij die de cursus Vogels Herkennen hebben gevolgd beschikken over voldoende kennis om ook aan deze cursus deel te kunnen nemen. Na afloop heeft u de nodige vaardigheden opgebouwd om zelfstandig vogels in het veld te kunnen determineren.

Deze cursus is voor leden die al beschikken over een behoorlijke kennis van vogels en ervaring in het veld. In principe stellen we als voorwaarde voor deelname: het hebben gevolgd van de cursus “Van Kijken naar Waarnemen”. De cursus heeft als doel dat de cursist aan het einde de zang van de “basis”-vogels in het veld herkent.