Doel van deze cursus
Deze cursus is voor leden die al beschikken over een behoorlijke kennis van vogels en ervaring in het veld. In principe stellen we als voorwaarde voor deelname: het hebben gevolgd van de cursus “Van Kijken naar Waarnemen”. De cursus heeft als doel dat de cursist aan het einde de zang van de “basis”-vogels in het veld herkent.

Waar
De cursus bestaat louter uit excursies in vogelrijke natuurgebieden in de omgeving van Breda.

Wanneer
De cursus wordt ieder voorjaar gegeven bij voldoende aanmeldingen.
De cursus bestaat uit 5 excursies op zondagen. Ze duren ongeveer 2 uur. De start is bij zonsopgang, omdat dan de vogels hun zang het meest laten horen. Dat betekent dat er later in het voorjaar vroeger gestart wordt.

Voor de exacte data en tijden waarop de eerstvolgende cursus plaatsvindt,  klik hier

Inhoud
Getracht wordt de cursist herhaaldelijk kennis te laten nemen van een bepaald vogelgeluid, zowel tijdens iedere excursie als in de verschillende excursies. Hiertoe worden de te bezoeken gebieden bij de excursies beperkt tot bos en heide en wordt de cursist vooral gewezen op de zang van de basisvogels. De ervaring is dat herhaling van geluiden nodig is voor het goed kunnen onthouden.

Lesmateriaal
Bij de cursus wordt geadviseerd vogelgeluiden thuis verder te leren herkennen, bijvoorbeeld aan de hand van een geluiden-cd of -app. De cursist dient zelf een vogelboekje mee te nemen. Voor het geval je nog iets moet aanschaffen, raden we de “Nieuwe Zakgids Vogels” van Peter Hayman aan (€ 17,50).

Bijdrage cursus
De bijdrage voor de cursus is € 25,–.
Voor meer informatie of vragen over de cursus: zend een email naar cursussen@westbrabantsevwg.nl

Aanmelden
Tot 2 weken vóór aanvang van de cursus,  klik hier  voor de eerste cursusdatum.

Aanmeldingsformulier
Voor het aanmeldingsformulier: klik hier

Annuleringsregeling
1) Bij opzegging van de cursus tot 4 weken vóór aanvang van de cursus is geen cursusgeld verschuldigd.
2) Bij opzeggen tot 2 weken vóór aanvang van de cursus is 50 % van het cursusgeld verschuldigd.
3) Bij opzegging van de cursus binnen 2 weken voor de start van de cursus blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.  

Terug… 

(laatste inhoudelijke wijziging 1 maart 2022)

Cursusprogramma

Cursusprogramma 2024

Bij vragen kunt u contact opnemen met de organisatoren via

cursussen@westbrabantsevwg.nl

Deze cursus is er voor mensen die geïnteresseerd zijn in vogels, en de basiskennis over vogels willen leren.

Deze cursus is voor hen die reeds thuis zijn in de vogelwereld maar nog moeite hebben met het herkennen van de vogels en de geluiden in het veld. Zij die de cursus Vogels Herkennen hebben gevolgd beschikken over voldoende kennis om ook aan deze cursus deel te kunnen nemen. Na afloop heeft u de nodige vaardigheden opgebouwd om zelfstandig vogels in het veld te kunnen determineren.

Deze cursus is voor leden die al beschikken over een behoorlijke kennis van vogels en ervaring in het veld. In principe stellen we als voorwaarde voor deelname: het hebben gevolgd van de cursus “Van Kijken naar Waarnemen”. De cursus heeft als doel dat de cursist aan het einde de zang van de “basis”-vogels in het veld herkent.