’t Hupke Winter 2022 nummer 191

Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer
 • Uit het archief, de Kolgans
 • Het Valkenberg in Breda
 • Voorstel voor vogelvriendelijke inrichting Markdal (deel 2)
 • Slechtvalken op de toren van de Grote Kerk in Breda 2022
 • Broedgevallen Ooievaars in West-Brabant
 • De Huiszwaluw in en om de bebouwde kom van Breda in 2022
 • De Grauwe Gans, Anser anser
 • Vogelkarakters
 • Verslag Landelijke Roofvogeldag 2022
 • Aanvaringsslachtoffers en vleermuizen in Windpark Groene Dijk II: voorlopige resultaten 2021
 • IJsvogelfonds Vogelbescherming
 • Tuinen en bebouwing kunnen een ‘natuurgebied’ zijn waar vogels van profiteren
 • Een dagje vogelen met Maurice Verschuren
 • Natuurgebied in de regio: Boswachterij Dorst
 • Bijzondere waarneming: De Beflijster
 • Waarnemingen

’t Hupke Herfst 2022 nummer 190

Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer

 • Uit het archief, de Putter
 • Het Zaartpark van 1900 tot nu
 • Voorstel voor vogelvriendelijke inrichting Markdal (deel 1)
 • Kerkuil gepredeerd door steenmarter
 • Fenologie 2022
 • Watersnip, Gallinago gallinago
 • Verslag 2022 van de Werkgroep Weidevogels Weimeren
 • Ooievaars 2022
 • Nachtzwaluw
 • Groene Klimaatplein bij Intratuin
 • De vogelquiz 2022
 • Help mee stadsvogels beschermen
 • Een dagje vogelen met Cor en Toos Borghouts
 • Natuurgebied in de regio: De Noordpolder van Ossendrecht
 • Bijzondere waarneming: de Kwartel
 • Waarnemingen

’t Hupke Zomer 2022 nummer 189

Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer

 • Uit het archief, de Kuifleeuwerik
 • Vreemde Wintertaling
 • Stadsvogels en de bewoners van Thebe Aeneas
 • Huiszwaluw monitoring
 • Andere voedselbron?
 • Vogeljaar 2021
 • Huismussen: de meest beschermde vogels in Breda
 • Waarneming.nl
 • Huiszwaluw (Delichon urbicum) in Breda 2021
 • De lange adem van de vogelinventarisatie
 • Scholekster, Haematopus ostralegus
 • Lessen die vogels ons kunnen leren
 • Sperwerterreur
 • Met Brabants Landschap op pad in “ons” mooie Brabants Landschap
 • Lintje voor Wouter van Gils
 • Een dagje vogelen met Ad Verschuren
 • Natuurgebied in de regio: De Lange Maten / De Moeren
 • Bijzondere waarneming van Merel bij Stadskantoor
 • Waarnemingen

’t Hupke Lente 2022 nummer 188

Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer

 • Uit het archief, de Bonte Kraai
 • Vogels houden van Breda: Vogels van het Wilhelminapark
 • Verslag roofvogeltelling
 • Broedseizoen 2021, Liesbos
 • De Kauw
 • De broedvogels van boswachterij Dorst
 • Uilenbroedseizoen 2021
 • Broedseizoen Ooievaars
 • Wanneer zag u de eerste Huiszwaluw?
 • Dagje vogelen met Mike Tan
 • Natuurgebied in de regio: de Groesplaat
 • Waarnemingen

 

Terug…