’t Hupke Winter 2021 nummer 187

Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer
 • Uit het archief, de Watersnip
 • Stadse bijzonderheden
 • Kepen en zonnebloemen
 • Boekbespreking
 • Nest van een Sperwer
 • De Houtsnip
 • Foto van het kwartaal
 • Levenslessen
 • Promovendus
 • Exoten
 • Dagje vogelen met Wendie en Peter
 • Natuurgebied in de regio; Landgoed de Hoevens
 • Bijzondere waarneming

 

’t Hupke Herfst 2022 nummer 186

Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer

 • Uit het archief, de Zwartkopmeeuw
 • Vogels houden van Breda: Stadse bijzonderheden
 • De Biesbosch bestaat zeshonderd jaar
 • Aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen in Windpark Groene Dijk II
 • Het B5-project in Breda
 • Fenologie 2021
 • De Kokmeeuw, Larus ridibundus
 • Slechtvalken broedden op de toren Grote Kerk in Breda
 • Smelleken
 • Boerenzwaluwenliefde
 • De Raaf is terug
 • Ooievaars brachten 23 jongen groot
 • Levenslessen die vogels ons kunnen leren
 • Donkerbruine Specht
 • Een dagje vogelen met Marlies Leemans
 • Natuurgebied in de regio: Linie van Den Hout
 • Bijzondere waarneming: Een Wielewaal op het dak?

 

’t Hupke Zomer 2022 nummer 185

Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer

 • Vogels houden van Breda; stadse bijzonderheden
 • Uit het archief; de Cetti’s zanger
 • Toevallige waarneming
 • En weer was daar die Havik
 • Vier Steenuil-territoria bedreigd
 • Werken in het vogelrevalidatiecentrum 
 • Levenslessen
 • De Kleine Karekiet
 • Paniek in de uilenkast
 • Oeverzwaluwen Waterdonken
 • Knobbelzwanen verjagen
 • Waaraan heeft de Fazant, Phasianus colchicus, zijn naam te danken
 • Exoten
 • Een dagje vogelen met Cisca Bannenberg
 • Natuurgebied in de regio; Gat van de Ham
 • Bijzondere waarneming: de Regenwulp

 

’t Hupke Lente 2022 nummer 184

Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer

 • Vogels houden van Breda; stadse bijzonderheden
 • Uit het archief; de Grote Canadese Gans
 • Huiszwaluwen geteld
 • Grauwe Klauwier 2020: opvallende toename aantal broedgevallen
 • Het vogeljaar 2020
 • Wie ziet dit jaar de eerste Boerenzwaluw?
 • De vogelquiz van januari
 • De Winterkoning, wie kent hem niet
 • Grote Lijster, Turdus viscivorus
 • Verslag roofvogeltelling West-Brabant 2020
 • De Havik en de haas
 • Levenslessen die vogels ons (kunnen) leren
 • Renovatie van huurwoningen, het vervolg
 • Een dagje vogelen met Remko Hanssens
 • Natuurgebied in de regio; Goudberg en Zwart Goor
 • Bijzondere waarneming: De Raaf, Corvus corax

 

Terug…