’t Hupke Zomer 2024 nummer 197
Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer

 • Uit het archief: de Tafeleend
 • Vogels houden van Breda: Waterakkers van begin tot heden
 • Aanvaringsslachtoffers vogels en vleermuizen
 • Meer dan weidevogelbescherming
 • De opmars van de Oehoe in Noord-Brabant
 • Een plasdrasgebied in de Lage Vuchtpolder
 • Kuifeend, Aythya fuligula
 • Inventarisatie (broed-)vogels ErvenPlus
 • Nieuwe vlotjes op de Emerput
 • Huldiging
 • Knotwerkgroep dubbel actief
 • Knotten aan de Koekelberg
 • De PTT is terug (eigenlijk nooit weg geweest)!
 • Een dagje vogelen met Toos Timmermans
 • Natuurgebied in de regio: De Lage Vuchtpolder
 • Bijzondere waarneming: Roeken, (Corvus frugilegus)
 • Waarnemingen
 
’t Hupke Lente 2024 nummer 196
Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer

 • Uit het archief: de Huismus
 • Vogels houden van Breda: Het Brabantpark van ontstaan tot heden
 • Liesbos broedseizoen
 • Verslag roofvogeltelling WestBrabant 2023
 • Kruisbek, Loxia curvirostra
 • Afschot van Knobbelzwanen
 • De kip, de Havik en ander leuk schorriemorrie
 • Verslag uilenbroedseizoen 2023
 • Fenologie onderzoek, wie helpt er mee?
 • Nieuwjaarsbijeenkomst 2024
 • Een dagje vogelen met Mitchell Krijnen
 • Natuurgebied in de regio: De Gaas
 • Bijzondere waarneming: De Koereiger, Bubulcus ibis
 • Waarnemngen