’t Hupke Winter 2018 nummer 175

Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer
 • Nieuwsberichten
 • Uit de oude doos
 • Vogels houden van Breda
 • Nestkastonderzoek Liesbos
 • Uitreiking Gouden Lepelaar, Jan Benoist
 • De Kolgans
 • Ooievaars in de Lage Vuchtpolder
 • Ooievaars Hondsdonkseweg
 • 22 jaar Hazemeiren
 • Huiszwaluwen in Breda
 • Oude waarnemingen
 • Vogels met kuiven
 • Een dagje vogelen met Hans Klaassen
 • Natuurgebied in de regio, Rucphensebossen
 • Bijzondere waarneming, de Rode Wouw

 

’t Hupke Herfst 2018 nummer 174

Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer

 • Nieuwsberichten
 • Uit de oude doos
 • Vogels houden van Breda
 • Wanneer leggen Steenuilen een ei
 • Kerkuilen in West Brabant
 • Hazemeiren, Klein Zundert
 • Het nest……..
 • Snavelvormen
 • De Noordse Stern
 • Fenologie 2018
 • Grote Canadese Ganzen in Valkenberg
 • Broedvogels, Zwart Laag
 • Het PIP, Windmolens
 • Een dagje vogelen met Frans Jacobs
 • Natuurgebied in de regio; De Kolonie, Merksplas
 • Bijzondere waarneming

 

’t Hupke Zomer 2018 nummer 173

Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer

 • Nieuwsberichten
 • Uit de oude doos
 • Vogels houden van Breda
 • Landelijke roofvogeldag
 • Sperwer zichtjager
 • Zie ik dat goed
 • Wespendief
 • De Roze spreeuw
 • Op zoek naar vogels
 • Een dagje vogelen met Kees Wijnen
 • Natuurgebied: Hoevense Beemden
 • Bijzondere waarneming, de Raaf

 

’t Hupke Lente 2018 nummer 172

Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer

 • Nieuwsberichten
 • Uit de oude doos
 • Vogels houden van Breda
 • Jaar van de Huiszwaluw
 • Broedsucces Steen- en Kerkuil
 • Afname Patrijs
 • Vogeljaar 2017
 • De Nachtegaal
 • Verslag Roofvogeltelling
 • Inventarisatie Scholekster
 • Vogeldagboek, Tom Lebret
 • Een dagje vogelen met Bert van de Haar
 • Natuurgebied Rondgors
 • Bijzondere waarneming; Barmsijs

 

Terug…