’t Hupke Winter 2015 nummer 163

Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer
 • Eurobirdwatch 2015
 • Herkennen van eenden
 • “Lees dit niet”
 • Toename Huiszwaluw
 • Breda en de Torenvalk
 • Bomen in Breda
 • De Roodborst
 • Akkervogels
 • Gierzwaluwen 2015
 • Meten is Weten
 • Leuke vogel gezien?
 • Afname Zomertortel en Wielewaal
 • Natuurgebied in de regio: De Hollandse Bossen
 • Dagje vogelen met Mathilde Marijnissen
 • De Knotwerkgroep
 •  Bijzondere waarneming: De Cetti’s Zanger

 

’t Hupke Herfst 2015 nummer 162

Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer

 • Fenologie
 • Geoorde Futen in Breda
 • Dodaars in West Brabant
 • De Smient
 • Zilvermeeuw in Venetie
 • GGK in Breda
 • Natuurgebied in de regio: Visdonk
 • Een dagje vogelen met: Ada Engel
 • De werkgroep Weidevogels
 • Bijzondere waarneming: De Terekruiter

 

’t Hupke Zomer 2015 nummer 161

Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer

 • Vereniging Markdal
 • Alle begin is moeilijk
 • Handhaving in Breda
 • Hyperactieve koolmezen
 • Achteruitgang Roeken
 • Volg het spoor
 • De Veldleeuwerik
 • De Pannenhoef, excursie
 • Bloesemtocht
 • Op zoek naar de Oehoe
 • Akkervogels
 • Natuurgebied in de regio De Worp
 • West Afrika reizen
 • Bijzondere waarneming Grote Zilverreiger

 

’t Hupke Lente 2015 nummer 160

 

Klik op de afbeelding voor de inhoud

In dit nummer

 • Windmolens langs A16
 • Terugblik vogeljaar 2014
 • Een nieuwe lente
 • Verslindende vogel
 • De Grutto
 • Verslag roofvogeltelling
 • Braakbal Klapekster
 • Van Steenuilen en Paradijsvogels
 • Dagje Walcheren
 • Natuurgebied De Weimeren
 • Een dagje vogelen met Fred Pardoel
 • De Werkgroep Uilen
 • Bijzondere soort: Grote Gele Kwikstaart

Terug…