Hart voor Breda? Laat van je horen!

Oproep aan de leden van de West Brabantse Vogelwerkgroep.

Heb je ideeën met betrekking tot onderstaand bericht van de Gemeente Breda geef deze dan door aan onze voorzitter Bert van de Haar via voorzitter@westbrabantsevwg.nl of via secretaris@natuurpleindebaronie.nl.
Bert is ook secretaris van Natuurplein en hij zal jullie ideeën bundelen en inbrengen op donderdag 20 juni.

Hoe gaat Breda er in de toekomst uitzien? Die vraag wil en kan de gemeenteraad niet in zijn eentje beantwoorden en daarom vraagt de raad Natuurplein de Baronie om mee te denken.

Elk voorjaar worden de grote lijnen van het beleid voor het volgende jaar voorbereid door het college van B&W in de zogenaamde Kadernota. Daarin is aandacht voor grote thema’s zoals wonen, groen, energie, toegankelijkheid, zorg, sociaal Breda etc. Hierbij worden ook globaal de verwachte kosten uiteengezet. De gemeenteraad keurt het voorstel van het college goed, of vraagt om aanpassingen via moties of amendementen. Hiervoor wil de raad zoveel mogelijk verschillende geluiden horen van Bredase inwoners en organisaties. Dit hele proces hebben we de naam “Hart voor Breda” gegeven.

 Op donderdag 20 juni 2024 tussen 16:00 – 18:00 uur vindt een speciaal inspraakmoment plaats. Daarbij kunnen alle inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers in de gemeente die dat willen hun wensen, ideeën of vragen delen met de gemeenteraad. Op 4 juli, tijdens de raadsvergadering over de Kadernota, wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de inspraakbijdrages van 20 juni.

De gemeenteraad vindt het erg belangrijk dat het geluid van Natuurplein de Baronie ook gehoord wordt, zodat natuur, milieu en duurzaamheid niet onderbelicht blijven in het beleid van Breda. Daarom willen wij jullie vragen dit bericht (en bijgevoegde flyer!) met jullie achterban te delen.
Wensen, voorstellen of ideeën die nú al opborrelen kunt u opsturen naar raadsgriffie@breda.nl, en uiterlijk voor 9 juni 2024. Mocht er hulp nodig zijn met (het opstellen van) de inbreng, dan staat de griffie voor u klaar!

Als er nog vragen, op- of aanmerkingen zijn, horen we dat graag. Voor meer informatie en een uitgebreidere tijdlijn, kijk op www.breda.nl/kadernota.

 

Terug…

(Datum laatste wijziging 1-5-2024)

Vergelijkbare berichten

Fenologie 2024

Fenologie Fenologie is de studie van de jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen. Trekvogels, die elders overwinteren, komen in het voorjaar terug om hier te nestelen. De tijdstippen

verder lezen
Waarnemingen overzicht VWG

Waarnemingen juni 2024

Per maand worden er overzichten gemaakt van de waarnemingen binnen het werkgebied van de West Brabantse Vogelwerkgroep. Hiervoor worden de gegevens ontleend aan Waarneming.nl en

verder lezen
Waarnemingen overzicht VWG

Waarnemingen mei 2024

Per maand worden er overzichten gemaakt van de waarnemingen binnen het werkgebied van de West Brabantse Vogelwerkgroep. Hiervoor worden de gegevens ontleend aan Waarneming.nl en

verder lezen

Peregrijn 64 is uit

Peregrijn is de naam van het kwartaalblad van vogelwerkgroep Midden-Brabant. Vanaf de oprichting in 1972 wordt het op papier uitgegeven en droeg toen eerst nog een tijdje

verder lezen