SMP inventarisatie gemeente Breda

Huismus, foto Ria Lambregts
Huismussen, foto Ria Lambregts

De gemeente Breda heeft besloten om, in het kader van de energie-/warmtetransitie, waarbij Breda op termijn van het gas af gaat en er dus veel geïsoleerd en gerenoveerd moet gaan worden, een inventarisatie te laten plegen van alle aanwezige huismussen, gierzwaluwen en vleermuis verblijfplaatsen. Dat wordt een Soorten Management Plan (SMP) genoemd.

Voor een SMP breng je goed in beeld waar beschermde soorten zich ophouden en hoe groot de populatie is. In het plan staat wat je moet doen om aanwezige soorten te beschermen en populaties te versterken (de staat van instandhouding verbeteren).
De gemeente heft daarvoor een bureau opdracht gegeven deze inventarisatie en mitigerende maatregelen op te stellen en een plan van aanpak op te stellen.
Met dat plan vraagt de gemeente dan een generieke ontheffing aan bij de Provincie. Als de ontheffing wordt verleend, hoef je niet meer voor elke ingreep een ontheffing aan te vragen.

Daar staat tegenover dat je gerichte maatregelen moet nemen om schade aan beschermde soorten te voorkomen en geschikte verblijfplaatsen en leefgebied te waarborgen.
Daarmee moet worden voorkomen dat er bij sloop, renovatie of individuele isolatiewerkzaamheden huisvestingsmogelijkheden voor deze soorten verloren gaan, zonder dat op voorhand al een duidelijk mitigatieplan en maatregelen bekend zijn.

Omdat wij als Vogelwerkgroep inmiddels over veel informatie in onze eigen stad beschikken hebben wij overleg gehad en willen wij kunnen nakijken of de uitgevoerde inventarisaties ook overeenkomen met wat wij al weten.
Veel van de gegevens staan al in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en daar is dan ook gebruik van gemaakt door dat bureau om een eerste indicatie te krijgen.

Omdat wij weten dat er ook mensen zijn die hun gegevens niet invoeren in bijv, Waarnemingen.nl of OBSmap willen wij vragen of deze mensen hun zelf genoteerde gegevens alsnog zouden willen invoeren of aanleveren aan de VWG, zodat zij deze kunnen (laten) invoeren in de digitale systemen.
U kunt uw gegevens dan sturen naar: biosecretaris@westbrabantsevwg.nl

Klik hier voor een weergave van de presentatie op de ALV van 25 april 2024.

Klik hier voor een filmpje over SMP

 

Terug…

Vergelijkbare berichten

Waarnemingen overzicht VWG

Fenologie 2023

Fenologie Fenologie is de studie van de jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen. Trekvogels, die elders overwinteren, komen in het voorjaar terug om hier te nestelen. De tijdstippen

verder lezen