Waarneming.nl

Klik  hier  voor de handleiding voor waarneming.nl t.b.v. de subsite van de West Brabantse Vogelwerkgroeop

 

Klik  hier voor een uitleg over het gebruik van waarneming.nl als zodanig

 

Klik  hier voor het nieuwsbrieven archief van waarneming.nl
 
Klik  hier om de telgegevens van de West Brabantse Vogelwerkgroep op waarneming.nl openen.

 

Alle waarnemingen ingevoerd via de hier boven genoemde link, via de algemene website van waarneming.nl of via de mobiele apps ObsMapp en/of iObs komen vanzelf terecht in de database van onze vogelwerkgroep indien voldaan wordt aan het onderstaande.

 

Lidmaatschap West Brabantse VWG via waarneming.nl

Bij de workshop invoeren met de app iOBS van 21 november 2019  is ook de koppeling met waarneming.nl aan bod gekomen.

Als je via de website van de West Brabantse VWG inlogt bij waarneming.nl kan je op je eigen naam klikken en bij Lidmaatschappen, West Brabantse Vogelwerkgroep selecteren (zie groene pijl). Eventueel kan je een waarnemerscode invullen van bijv. Sovon, maar dit is geen verplicht veld.
Voortaan worden dan al je waarnemingen automatisch gekoppeld aan de West Brabantse Vogelwerkgroep. Er zijn nu circa 60 leden aangemeld, maar hopelijk worden er dat na dit berichtje nog veel meer  

 

^ Naar boven