Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

In de media

Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van publicaties in het belang van of over de WBVwg en haar leden in de media.

 

 

Verstoring van vogels door recreatie

Verstoring van vogels door recreatie

 

Vorig jaar gaf Vogelbescherming Nederland opdracht voor het rapport Verstoring van vogels door recreatie’ (Krijgsveld en anderen, 2022).
Daaruit komt naar voren dat verstoring door recreatie aanzienlijk is. Voorlichting aan kitesurfers en andere watersporters is daardoor noodzakelijk.
Vooral omdat verstoring van op het water rustende of naar voedsel zoekende vogels bijna nooit moedwillig plaatsvindt.
Het lijkt immers of de vogels even opvliegen en later weer (elders) neerdalen. In het echt betekent dit dat vogels continu energie verspillen aan zichzelf in veiligheid brengen. En onbekend maakt onbemind.

Vogelbescherming heeft daarom dit filmpje gemaakt. Het zou geweldig zijn als zoveel mogelijk mensen helpen om dit filmpje te verspreiden. Het filmpje is goed bruikbaar om te delen via sociale media, (nieuws)websites etc. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er in, op en rond het water rust is op de plekken die voor vogels zo belangrijk zijn. Zie ook hier voor meer: Vogelbescherming: Watersporters houd rekening met de vogels | Vogelbescherming.

Interview met Martin van Leest

In de rubriek Natuur rond het Markdal verzorgd door Joop van Riet, IVN natuurgids Mark&Donge is een interview opgenomen met Martin van Leest.

 

Martin is bij ons natuurlijk bekend als de onder andere zeer actieve coördinator van de Uilen werkgroep.

Door Brabants Landschap werd hij al eens benoemd tot ‘Uilenbeschermer van het Jaar’ voor zijn jarenlange inzet voor met name de uilen in onze regio.

 

Klik voor het interview op natuur rond het Markdal

 

Foto Ria Lambregts

 

De rubriek is bijna wekelijks te lezen in Ons Weekblad (Alphen-Chaam), en op de websites

van Ons Ulvenhout en wijkvereniging Ginneken=Ginneken.

‘We telden 220 vogelsoorten in 35 jaar Dintelse Gorzen’

Boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten interviewde ons lid Ronald Buijnsters over zijn vogeltellingen in de Dintels Gorzen.

 

De Dintelse Gorzen worden beheerd door Natuurmonumenten maar de leden van de werkgroep Dintelse Gorzen van de West Brabantse Vogelwerkgroep inventariseren hier al 35 jaar de aanwezige vogels.

 

 

De coördinator van deze werkgroep, Ronald Buijnsters, is vanaf de start betrokken bij deze tellingen.

 

Klik op de link voor het hele interview: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dintelse-gorzen/nieuws/we-telden-220-vogelsoorten-35-jaar-dintelse-gorzen 

 

Ronald Buuijnsters

 

(Laatste wijziging 19-01-2023)

Steeds minder boomvalken in West-Brabant: ‘Nesten in hoogspanningsmasten lijken laatste redmiddel’

BREDA - Op de zonovergoten polder ten noorden van Breda is Raymond van Breemen op zoek naar de boomvalk. De roofvogel is steeds minder vaak te vinden in Nederland. Maar als je hem wilt spotten, is augustus de beste maand.


Uitgerust met een verrekijker en telescoop speurt Raymond van Breemen de polder af. Hij is roofvogel-coördinator van de West-Brabantse vogelwerkgroep. De boomvalk wordt inmiddels gezien als kwetsbare soort gezien in Nederland.


De verandering in het Nederlandse landschap is de voornaamste reden dat er steeds minder boomvalken zijn te vinden in West-Brabant, zegt de specialist terwijl hij af en toe wordt afgeleid door een buizerd in de verte. ,,Het landschap wordt steeds monotoner, wat de biodiversiteit verslechtert. Momenteel worden er veel douglassparren gekapt door Staatsbosbeheer. Voor roofvogels is dat funest, want die zitten juist heel graag in deze hoge bomen.”

Hij voegt eraan toe dat nesten van boomvalken sinds een aantal jaar steeds vaker in hoogspanningsmasten zijn te vinden. Dit zijn verlaten kraaiennesten, want zelf maakt de boomvalk er geen. ,,Ik hoop niet dat de verplaatsing naar hoogspanningsmasten een soort laatste redmiddel is voor de vogels, maar ik ben bang van wel.”

 

Klik hier voor het hele artikel van Hidde van Gijn 18-08-22 Bron: BN DeStem

 

Boomvalk, Foto Harald Janssen

 

(Laatste wijziging 23-08-2022)

De oeverzwaluw kan weer terecht bij de Bredase Waterdonken

De oeverzwaluw kan weer terecht bij de Bredase Waterdonken. Afgelopen zaterdag is een kleine groep vogelliefhebbers druk in de weer geweest om de in 2013 aangelegde zwaluwmuur weer toegankelijk te maken voor de vogels.

In dit artikel in BN De Stem (1-03-2021) van Martijn Schraven geven Rob Fisscher en Hans van der Sanden van onze vogelwerkgroep een uitleg.

 

Klik hier voor het hele artikel

^ Naar boven