Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

In de media

Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van publicaties in het belang van of over de WBVwg en haar leden in de media.

 

 

Martin wil steenuil redden van de ondergang: ‘Uiteindelijk wint de mens, altijd’

BREDA - Voor een fervent vogelliefhebber woont Martin van Leest behoorlijk stads in ’t Ginneken. De Bredanaar zet zich al jaren in voor het behoud van onder meer de beschermde steenuil.


Wie voor het eerst bij Martin van Leest op bezoek gaat en zijn straat inrijdt, fronst automatisch even de wenkbrauwen. Op een enkele boom na, bepalen vooral stenen het straatbeeld. Niet echt een plek waar je de uilencoördinator van Vogelwerkgroep West-Brabant verwacht.

 

Susanne den Boer 11-01-24, 19:30 Bron: BN DeStem

 

In BN DeStem van 12 januari kon u een interview lezen met onze bevlogen coördinator van de uilenwerkgroep en verder zeer actief lid Martin van Leest.

 

Klik op de link voor het artikel in BN DeStem

 

Martin van Leest, foto Ria Lambregts

Vogelgriep teistert kraanvogelpopulatie

Een van onze leden maakte ons attent op het volgende artikel dat is te vinden op https://www.natuurpunt.be/nieuws/vogelgriep-teistert-kraanvogelpopulatie-20231206 

 

Hierin wordt beschreven hoe de vogelgriep is toegeslagen op de populatie kraanvogels in Hortobagy (Hongarije).

 

Klik hier om het pdf-bestand van het hele artikel te openen.

Verstoring van vogels door recreatie

Vorig jaar gaf Vogelbescherming Nederland opdracht voor het rapport Verstoring van vogels door recreatie’ (Krijgsveld en anderen, 2022).
Daaruit komt naar voren dat verstoring door recreatie aanzienlijk is. Voorlichting aan kitesurfers en andere watersporters is daardoor noodzakelijk.
Vooral omdat verstoring van op het water rustende of naar voedsel zoekende vogels bijna nooit moedwillig plaatsvindt.
Het lijkt immers of de vogels even opvliegen en later weer (elders) neerdalen. In het echt betekent dit dat vogels continu energie verspillen aan zichzelf in veiligheid brengen. En onbekend maakt onbemind.

Vogelbescherming heeft daarom dit filmpje gemaakt. Het zou geweldig zijn als zoveel mogelijk mensen helpen om dit filmpje te verspreiden. Het filmpje is goed bruikbaar om te delen via sociale media, (nieuws)websites etc. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er in, op en rond het water rust is op de plekken die voor vogels zo belangrijk zijn. Zie ook hier voor meer: Vogelbescherming: Watersporters houd rekening met de vogels | Vogelbescherming.

Interview met Martin van Leest

In de rubriek Natuur rond het Markdal verzorgd door Joop van Riet, IVN natuurgids Mark&Donge is een interview opgenomen met Martin van Leest.

 

Martin is bij ons natuurlijk bekend als de onder andere zeer actieve coördinator van de Uilen werkgroep.

Door Brabants Landschap werd hij al eens benoemd tot ‘Uilenbeschermer van het Jaar’ voor zijn jarenlange inzet voor met name de uilen in onze regio.

 

Klik voor het interview op natuur rond het Markdal

 

Foto Ria Lambregts

 

De rubriek is bijna wekelijks te lezen in Ons Weekblad (Alphen-Chaam), en op de websites

van Ons Ulvenhout en wijkvereniging Ginneken=Ginneken.

‘We telden 220 vogelsoorten in 35 jaar Dintelse Gorzen’

Boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten interviewde ons lid Ronald Buijnsters over zijn vogeltellingen in de Dintels Gorzen.

 

De Dintelse Gorzen worden beheerd door Natuurmonumenten maar de leden van de werkgroep Dintelse Gorzen van de West Brabantse Vogelwerkgroep inventariseren hier al 35 jaar de aanwezige vogels.

 

 

De coördinator van deze werkgroep, Ronald Buijnsters, is vanaf de start betrokken bij deze tellingen.

 

Klik op de link voor het hele interview: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/dintelse-gorzen/nieuws/we-telden-220-vogelsoorten-35-jaar-dintelse-gorzen 

 

Ronald Buuijnsters

 

(Laatste wijziging 19-01-2023)

^ Naar boven