Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

Overige Rapportages

Het Zaartpark van 1900 tot nu

In dit artikel beschrijft Willem Veenhuizen het Zaartpark, een park in het beekdal van de Aa of Weerijs. Het is een van de meest natuurlijke en natuur-rijke parken van Breda.

 

Klik op Het Zaartpark van 1900 tot nu voor het artikel.

 

 

Geplaatst 21-09-2022

 

 

 

 

De zin en onzin van huiszwaluwtillen

In de nieuwsbrief ErvenPlus - Nr 12. Augustus 2022 stond het volgende artikel over huiszwaluwtillen.

 

Sinds de eerste huiszwaluwtil in Nederland werd geplaatst in 2008, zijn de aantallen gestaag gegroeid. Momenteel staan er meer dan 230 huiszwaluwtillen verspreid door het land. Maar, wat is nou precies zo'n til en hoe zinnig is de (toch vrij dure) aanschaf en plaatsing ervan?

Een huiszwaluwtil biedt, op een andere plek dan aan de gevel van een gebouw, nestgelegenheid voor deze mooie zwaluwen. Als koloniebroeders vinden ze het fijn om bij elkaar in de buurt te broeden. Zo'n til biedt dus uitkomst. Maar lang niet alle tillen in Nederland zijn bezet.

 

Het bezettingspercentage in 2015 van toen in totaal 32 huiszwaluwtillen in Brabant lag rond 23%. Dit percentage ligt landelijk in 2020 op 19,5%. Vrij laag, dus.

 

Toch moet daar een kanttekening bij worden geplaatst. Zo blijkt namelijk dat bij tillen die geplaatst worden op zandgrond dat het aantal bezette nesten per til anderhalf keer groter is dan op kleigrond. Dat verklaart misschien ook het relatief hoge aantal bezette tillen in Brabant. Op kleigrond is het voor de zwaluwen makkelijker een eigen nestje te bouwen van duizenden bolletjes klei. We weten allemaal dat dat beter plakt! Op zandgrond is dat, zeker met droogte, wel anders. De kunstnestjes aan een huiszwaluwtil zijn waarschijnlijk daarom meer in trek op zanderige bodems.

 

Daarnaast speelt de reden van de plaatsing van zo'n til een belangrijke rol. Als de reden voor plaatsing ‘compensatie’ is, wat betekent dat de oorspronkelijke nestlocatie is verdwenen of onbereikbaar is gemaakt, zorgt dat voor een twee keer zo hoge bezetting als bij een andere reden van plaatsing.

 

Verder moet er geschikt fourageergebied nabij zijn. Met name open grasland valt in de smaak, want daarboven kunnen ze goed jagen op vliegende insecten.

 

Kortom: huiszaluwtillen zijn, mits ze op de juiste plek en om de juiste redenen worden geplaatst, een prima maatregel om te nemen. Maar, zoals altijd in de natuur geldt: geduld is ook hierbij een vereiste. Een til zal niet van de één op andere dag bezet zijn.

 

(Bron: Sovon Vogelonderzoek & Vogelbescherming Nederland)

Wilhelminapark Breda 1893-heden Ontwikkeling, historie, vogel- en natuurkwaliteit en ideeen.

 

In dit artikel beschrijft Willem Veenhuizen het Wilhelminapark, een van de oudste parken van Breda.

 

Klik op 'Wilhelminapark Breda 1893-heden Ontwikkeling, historie, vogel- en natuurkwaliteit en ideeen' voor het artikel.

 

 

Geplaatst 30-03-2022

 


 

 

Vissen vermenigvuldigen zich massaal

 

 

Harry van Vugt maakte ons attent op een opmerkelijk verschijnsel dat zich voordeed in het Ossengoor in het Chaamse bos.

 

Klik op de link voor het verhaal.

 

Geplaatst 1-03-2022

 


 

 

 

Het begon in Galder - het wel en wee van de Ooievaar rond Breda

 

Het gaat goed met de ooievaars rond Breda. Dit jaar werden er maar liefst 13 jonge ooievaars groot gebracht in vier nesten. Bij het vijfde nest in de Hoge Vugt is het broedsel mislukt. Klik op de link voor het relaas van onze leden Harry van Vugt en Raymond van Breemen.

 

Geplaatst 22-09-2021

 

 

 

Foto Ria Lambregts; ooievaarsnest in het Markdal

 

12
^ Naar boven