Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

Emerput

 

Klik hier voor het pdf-bestand van deze beschrijving

 

Algemeen
Eigendom van de Gemeente Breda.
De Emerput is oorspronkelijk een zandwinput.

 

Ligging en bereikbaarheid

 

Klik  hier  voor kaartje google maps

 

Atlasblokken  44-53

De Emerput is gelegen tussen het centrum van Breda en de woonwijk de Haagse Beemden langs de Backer en Ruebweg en tegenover het hoofdkantoor van BN De Stem.
 
Beschrijving
De Emerput is gegraven om zand te winnen voor de zuidelijke rondweg. Later heeft de gemeente onder voorwaarden de suikerfabriek CSM toestemming gegeven slib te storten. Om zuurstofgebrek te voorkomen moest de plas belucht worden wat landschappelijk niet aantrekkelijk was maar noodzakelijk om o.a. vissterfte te voorkomen.
Circa 5 jaar geleden was de put volgestort met slib en is dit verwijderd en naar elders afgevoerd hierdoor zijn slikranden verdwenen waardoor de kluut als broedvogel is verdwenen. De plas is 14 ha groot en 9 meter diep en is omgeven door bossageDe suikerfabriek is inmiddels gesloten en in oktober 2008 zijn door de CSM alle attributen van de put verwijderd. De Emerput is nu een prachtig natuurgebied midden in de stad..

 

 
Voor de schoonmaak actie

 

 


Na de schoonmaak actie

Beheer
Op dit moment bestaat het beheer alleen uit het maaien van de ruige grasvelden langs de fiets en wandelpaden.

 

Gemaaide ruigten


De gemeente heeft enkele oude populieren geringd zodat ze langzaam dood gaan. Hierdoor verhoogd men de natuurwaarden van het gebied. Met name de Grote bonte specht, de Boomklever en de Boomkruiper profiteren hiervan.
 

Geringde populieren


Mogelijkheden
Het gebied is vrij toegankelijk over paden
Je kunt de auto of fiets parkeren op de parkeerplaats aan de Mijkenbroek bij de Coffeecorner.

Langs drie zijden ligt er een wandelpad en aan de noordzijde kun je over de stoep achter de gebouwen van het Kartcentrum en de politie langs lopen.

Vanwege de interessante vogelrijkdom had onze vogelwerkgroep jaren geleden een houten observatie hut geplaatst die nadat hij was afgebrand later op kosten van de suikerfabriek is vervangen door een stalen vogelkijktoren die vandalisme bestendig is.
 


Raymond van Breemen en ondergetekende hebben in 2007 de broedvogels geïnventariseerd. Hiervan is een rapport verschenen genaamd Broedvogels Emerput Breda 2007.
 


Wat is er te zien


Lente/zomer
Dodaars,  Fuut Geoorde fuut, Knobbelzwaan, Nijlgans, Bergeend, Wilde eend, Tafeleend, Kuifeend, Waterhoen, Meerkoet, Kokmeeuw, Visdief, Houtduif, Koekkoek, IJsvogel, Grote bonte specht, Witte kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst., Nachtegaal, Merel, Zanglijster, Bosrietzanger, Kleine karekiet, Grasmus, Zwartkop, Tjiftjaf, Staartmees, Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper, Gaai, Ekster, Zwarte kraai, Putter, Rietgors.

Herfst/winter
Dodaars,  Fuut Geoorde fuut, Knobbelzwaan, Nijlgans, Bergeend, Wilde eend, Tafeleend, Kuifeend, Slobeend, Wintertaling, Waterhoen, Meerkoet, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw,  Houtduif, IJsvogel, Grote bonte specht, Witte kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst., Merel, Zanglijster, Staartmees, Pimpelmees, Koolmees, Boomkruiper, Gaai, Ekster, Zwarte kraai, Putter, Rietgors.  

Impressies
Lente/zomer

 


Het wandelpad langs de put afgezet met boomstammen tegen het verkeer

 

Ook het Koolzaad bloeit weelderig

 

De meidoorn in volle bloei

 

Prachtige rietkragen goed voor de Kleine karekiet

 

Jonge Knobbelzwaan

 

Tot dit jaar broedden de Kokmeeuwen op de drijvende attributen

Herfst/winter

 

In de winter pleisteren er onder ander Kuifeenden

 

Is dit ook de Emerput?

 

Tot voor kort maakte veel fotografen gebruik van de steigertjes om de Geoorde futen te fotograferen

 

Dode bomen verhogen de natuurwaarden


Jan Benoist

 

 

Terug...

 

 

(Laaste wijziging 20-4-2020)

^ Naar boven