Lezingen

   

Naam coördinator

Mathilde Marijnissen, Wilma Rasink en Merel Roks

   

Emailadres

lezingen@westbrabantsevwg.nl
   

Doel

 

Het organiseren van lezingen over een vogelsoort, vogelgebied, ontwikkeling in de vogelstand of aanverwante onderwerpen die te maken hebben met het monitoren en/of beschermen van vogels.
Minstens eenmaal per jaar proberen we een onderwerp zo te kiezen dat de lezing gekoppeld kan worden aan een excursie in het betreffende gebied.
 

Gebied

 

Eigenlijk alle gebieden, met een voorkeur voor het West Brabantse.
We proberen een verdeling te vinden tussen dicht bij huis en soms wat verder (of heel ver) weg. Voorwaarde is dat een onderwerp bijdraagt aan het vergroten van de kennis over vogels en/of natuur.

 

Werkwijze

 

Door vakbladen en publicaties te volgen, benaderen we sprekers die op niveau, en met enige diepgang kunnen vertellen over hun onderwerp.
De lezingen zijn in principe voor leden en niet-leden, en zijn gratis toegankelijk. De avonden vinden plaats op donderdag en zoveel als mogelijk in De Wegwijzer. Ze worden aangekondigd via nieuwsbrief, website en via de lokale pers.
 

Bijzonderheden

 

Tips over goede sprekers of bijzondere onderwerpen zijn altijd welkom. In die zin kunnen alle leden van de VWG een bijdrage leveren via bovenstaand mailadres. Wie elders een inspirerende lezing heeft bijgewoond mag dat dus altijd melden.

 

 

 

^ Naar boven