Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

 

   Disclaimer

Powered by Databel

Vierde Bergboezem

Coördinatie: Kees van der Krift
E-mail: 4ebergboezem@westbrabantsevwg.nl

 

 

 

Deelnemers
Deze werkgroep telt momenteel, november 2013 vijf leden. Uitbreiding van de werkgroep is nog steeds wenselijk en kan uiteraard ook gebeuren met beginnende vogelaars.

Doelstelling
Het primaire doel is om het gebied door en door te gaan verkennen en te komen tot een jaarronde algehele inventarisatie m.u.v. Boerenganzen en -eenden. Daarnaast is er een BMP-A gestart in samenspraak en medewerking van Sovon, genaamd 4e Bergboezem-Oost (Plotnummer 6746).

Gebied
Het te verkennen gebied wordt begrensd door de rivier de Mark in het oosten en noorden, tot aan het pontje naar Terheijden en dan langs het fietspad naar het zuiden. Vanaf de driesprong naar
het westen tot de Rietdijk. Daar begrenst de Rietdijk de westelijke kant van het gebied.
Tenslotte over de nieuwe aangelegde dijk van de bergboezem terug naar de Mark. Totaal
ongeveer 85 ha.
waarvan +/- 30 ha goed overzichtelijk akkerland, +/- 30 ha bosgebied (Haagse Beemdenbos)
en de Molenpolder met +/- 25 ha.

Samenwerking
Er lopen inmiddels goede contacten met Staatsbosbeheer en het Waterschap Brabantse Delta. De werkgroep is inmiddels goed van de grond gekomen en heeft de eerste inventarisatieresultaten. Goede verslaglegging blijft van groot belang.
Resultaten zullen in de komende jaren worden gepubliceerd en uitgewisseld met Staatsbosbeheer
en Sovon.

Meer info is te verkrijgen via bovenstaand emailadres. Ook kandidaten voor deelname kunnen zich daar melden.
Bellen kan ook, maar is niet altijd bereikbaar: privé in de avonduren en weekenden 076-5412501 of mobiel 06-30337956 (als het werk het toelaat).

laatste update 26 november 2013

^ Naar boven