Excursies

Binnen de VWG is de laatste jaren om uiteenlopende redenen minder aandacht besteed aan het organiseren van reguliere excursies. Om daar verandering in aan te brengen heeft het bestuur in 2019 de leden gevraagd zich aan te melden als coördinator/organisator van excursies.

 

Dat verzoek had resultaat: het team coördinatoren is nu maar liefst 3 man/vrouw sterk. De eerste besprekingen zijn gevoerd en we hebben onze wensen voor 2020 uitgesproken.

Wat mag je van ons verwachten
De werkgroep heeft twee duidelijke doelen geformuleerd voor 2020: 1. elke maand (minstens) 2 excursies organiseren, en 2. de groep excursiebegeleiders uitbreiden. Het eerste punt spreekt voor zicht. Excursies zullen vooral op zaterdag en zondag gepland worden. Punt 2 is voor iedereen belangrijk. De excursies van de VWG worden nu vaak verzorgd door een zeer kundige maar kleine groep vogelaars. Als we het aantal excursies willen vergroten, dan kunnen we niet het hele jaar op deze vogelaars een beroep doen. Nieuwe begeleiders zijn dus van groot belang.

Wie

Martin van Leest, lid van de VWG sinds 1986
Martin (67) is het naar vogels kijken met de paplepel ingegeven. Zijn specialiteit: uilen, boerenlandvogels en steltlopers. Het gehoor gaat er niet op vooruit maar naar zangvogels kijken gaat nog goed  . Excursies organiseren in de omgeving of wat verder weg vind ik leuk om te doen. 

 

Jan Lekkerkerk, lid van de VWG sinds 2019
Vogelervaring: kennis van wat tuin- en parkvogels. Jan vindt het leuk om coördinator van excursies te zijn omdat hij graag actief wil zijn voor de VWG en het voor hemzelf ook een stimulans is om er op uit te trekken. Jan wist al lang af van het bestaan van de aalscholver omdat zijn vader ooit een blauw bord heeft gekregen met daarop een afbeelding van de ‘aalscholverkolonie te Lekkerkerk’.

 

Giggi van Melick, lid van de VWG sinds 2017
Vogelervaring: als ik vogels kan zien, dan kan ik ze meestal benoemen, maar veel zang- en roepgeluiden zijn nog een uitdaging! Als coördinator van de excursies kan ik iets terug doen voor de vereniging, en tegelijkertijd mijn eigen wensenlijst invullen.

Verzoek
We zijn op zoek naar meer excursiebegeleiders. Ken je iemand die veel weet over vogels, ben je zelf zo iemand, of ken je iemand die veel kennis heeft over een bepaald natuurgebied en die graag een excursie wil verzorgen, laat het ons dan weten. Dit kunnen zowel mensen zijn die lid zijn van de VWG, als mensen van buiten de werkgroep.
Verzoeken voor excursiegebieden mogen ook ingediend worden, we horen graag waar jullie naartoe zouden willen gaan. 

Neem contact op via excursies@westbrabantsevwg.nl 

 

 

          

Laatste wijziging 20 januari 2020

^ Naar boven