Rooskensdonk

  

 ​

   

Naam coördinator

Cees Huijben
   

Emailadres

rooskensdonk@westbrabantsevwg.nl 
   

Doel

 

De werkgroep zet zich in om de aanwezige vogelsoorten in een gedeelte van het graslandgebied Rooskensdonk te inventariseren en het gebied samen met de eigenaar (Staatsbosbeheer), het waterschap Brabantse Delta en de pachters zo goed mogelijk te beheren.
 

Gebied

 

Rooskensdonk is een van de vier bergboezems aan de Mark, ten noordwesten van Breda. Eigenaar van 60 hectaren is Staatsbosbeheer. De overige 40 hectaren is van de provincie, maar wordt ook door Staatsbosbeheer beheerd. Het gebied is gelegen ten noorden van de waterzuiveringsinstallatie Nieuwveer, ten oosten van de snelweg A16.
 

Werkwijze

 

Het telgebied van de werkgroep Rooskensdonk bestaat uit de strook langs de spoorbaan waar veel zangvogels voorkomen -zoals de rietgors en cetti’s zanger- en een waterrijk weidegebied met een groot aantal soorten ganzen, eenden en weidevogels.
Voor het uitvoeren van tellingen lopen wij langs de rand van het gebied, om zo de dieren die er aanwezig zijn niet te storen. Nadeel van deze werkwijze is wel dat bij het inventariseren van het vogelbestand de nodige kleine vogels, die midden in het gebied zitten, gemist worden.
De BMP-tellingen die de werkgroep verricht van broedvogels worden bij Sovon ingevoerd en leveren via autoclustering meer duidelijkheid op over het vogelbestand in het gebied. De tellijsten van het gebied worden altijd op Waarneming.nl geplaatst.
 

Bijzonderheden

 

Huidig aantal deelnemers: 7. De meesten zijn als vrijwilliger in dienst van Staatsbosbeheer, omdat het gebied niet vrij te betreden is. Uitbreiding van de groep is wenselijk en dat kan ook met enthousiaste beginnende vogelaars.
Vanaf de start van onze inventarisaties in 2003 zijn er 175 vogelsoorten en 5 ondersoorten waargenomen. In 2015 heeft Staatsbosbeheer aan de oostkant van het gebied een kijkheuvel met kijkscherm geplaatst, waardoor het gebied nog beter te bekijken is.

 

  

 

 

              

 

Laatste wijziging 8-12-2023

 

^ Naar boven