Uilen

 

 

Werkgroep Uilen. 
  
Coördinator van de werkgroep Uilen is Martin van Leest.
E-mail uilen@westbrabantsevwg.nl
 
De werkgroep Uilen is een werkgroep van de West Brabantse Vogelwerkgroep en is aangesloten bij de Vrijwillige Uilenbescherming Noord Brabant van Brabants Landschap.
De werkgroep is een van de 20 uilenwerkgroepen in West-Brabant. In Noord-Brabant zijn 82 werkgroepen actief . Deze werkgroepen monitoren jaarlijks meer dan 5000 nestkasten voor Steen en Kerkuil.
Onze werkgroep heeft 120 steenuilkasten en 90 kerkkasten hangen in 10 verschillende gebieden in Breda
In deze 10 gebieden zijn 1 of meerdere personen actief die kasten controleren/schoonmaken en eventueel bijplaatsen.
Het contact met de erfbewoners is een van de belangrijkste taken van een coördinator. Bijna alle kasten hangen op particulier terrein
 
Doel
De uilenwerkgroep heeft als doel alle uilensoorten in en om Breda bescherming te bieden.
Er worden tellingen verricht, onderzoek gedaan naar nieuwe broedgevallen,nestkasten geplaatst, contact onderhoud met erfbewoners, Brabants Landschap en Stone.
Het belangrijkste werk is het controleren van de Steen en Kerkuilkasten. Jaarlijks worden de nestkasten gecontroleerd op broedgevallen. Deze informatie wordt jaarlijks verstuurd naar Brabants Landschap. Zij coördineren voor heel Brabant het “Soortenproject Uilen”. Jaarlijks geven zij het jaarverslag uit. Deze wordt door de vrijwilligers overhandigd aan de erfbewoners en is een mooi naslagwerk hoe het met het Uilenbeschermingswerk in Brabant verloopt. De nestkasten worden door Brabants Landschap aan de vrijwilligers verstrekt mits zij zich aan voorwaarde houden zoals Arbo-wet en registratie.
Jaarlijks houden wij met onze werkgroep een overleg om de resultaten van het afgelopen jaar te bespreken en wat de nieuwe plannen zijn voor het komende jaar.
 
Steenuilbescherming
Jaarlijks controleren van nestkasten (120 stuks). Broedbestand ongeveer 35 Territoria
 
Kerkuilen.
Jaarlijks controleren van nestkasten (90 stuks). Broedbestand ongeveer 13 Territoria
 
Ransuilen.
Jaarlijks worden de roestplaatsen in de omgeving geteld. Geschat aantal Ransuilen ongeveer 40 stuks
 
Bosuil.
Hier wordt geen speciale bescherming voor verricht. Geschat aantal Bosuilen, broedparen 30
 

Alle inventarisatiegegevens van Steen- en Kerkuil gaan naar Brabants Landschap in de centrale D-base.
Brabants Landschap heeft voor de Steen- en Kerkuil een speciaal soortenproject opgezet om deze 2 uilensoorten een betere bescherming te geven. Ook de nestkasten worden door Brabants Landschap geschonken aan alle vrijwilligers groepen in Noord Brabant.
Eens per jaar organiseert Brabants Landschap een provinciale uilen dag die speciaal is bedoeld voor de uilenwerkgroepen in Noord Brabant.
 
 

Gebiednr.

Gebieden Kerk- en Steenuil

Gebiedscoördinator

 

1

Prinsenbeek noord

Peter Brabander

Frans Dollevoet

2

Haagse Beemden

Frans Jacobs

 

3

Vucht polder

Raymond v Breemen

Merlijn

4

Bavel

Harry van Vugt

Martin

5

Markdal

Martin

Herman Schriks

6

AA of Weerijs dal

Jan Broekman

 

7

De Rith

Frans Snijder

Jan Benoist

8

Prinsenbeek Liesbos

Piet Hendrickx

 

9

Breda

Ellie Pruiksma

 

10

Geersbroek Chaam

Sylvia van Nes

Martin

11

Hoge Bremberg e.o

Antoinette van de Wildt

Jos, Rob, Tonny

 
 
 (Laatste wijzigingen 24 februari 2018)

 

 


Steenuil © Nick Janssen

 

Kerkuilenkast model invlieggat binnen (korte pijp)

 

Vooraanzicht

 

Achteraanzicht

 

Zijaanzicht

 

Onderaanzicht

^ Naar boven