Knotwerkgroep

Coördinator: Rob Fisscher
E- mail  knotwerkgroep@westbrabantsevwg.nl

 


De knotwerkgroep bestaat inmiddels al weer ruim vijf jaar.
Uiteraard is er in de loop van de tijd wel enig verloop geweest, maar gemiddeld heeft de werkgroep een tiental leden.

 

Het doel van de werkgroep is het in stand houden van de biotoop van de Steenuil. Knotwilgen zijn onontbeerlijk voor deze holenbroeder. Het onderhouden en aanplanten van knotwilgen is de belangrijkst taak van de knotwerkgroep.

 

De werkgroep werkt nauw samen met de Uilenwerkgroep. Deze werkgroep heeft nu elf deelgebieden en zal volgens dezelfde structuur werken. De coördinatoren van deze groepen zullen meestal degene zijn die weten waar geknot moet worden en dit doorgeven aan de coördinator van de knotgroep. 

 

Ieder jaar wordt er op vier zaterdagen vanaf 09:00 uur tot circa 14.00 uur gewerkt in de wintermaanden oktober, november, januari en februari.
Drie dagen zijn gereserveerd voor het knotten van wilgen waarbij met name het belang van het in stand houden van de biotoop van de Steenuil voorop staat.

 

Inmiddels zijn we al op tien verschillende locaties, in en om Breda, actief geweest.
De laatste jaren is er ook een zaterdag gereserveerd voor het onderhouden van de Oeverzwaluwwand in Breda. De eerste keer was dat helaas niet zo succesvol, maar in het afgelopen jaar werd er weer volop gebroed!

 

Voor de rest van het knotseizoen 2016 - 2017 zijn de gereserveerde data 25/1, 19/2 en (voor het eerst een extra dag in maart) 25/3.
Extra ondersteuning is zeer welkom, graag aanmelden bij Rob Fisscher (liefst via de mail).
 

 

 

  Het begin    
  Het begin   Noeste arbeid   Flodderdreef 2019
           
     
  Het resultaat   Na gedane arbeid    

 

 

^ Naar boven