Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

Bestuur


Bestuursvorm
De West Brabantse Vogelwerkgroep is een vereniging met notarieel vastgelegde statuten. Dit betekent dat de vereniging rechtspersoonlijkheid heeft, wat onder meer van belang is bij het maken van bezwaar tegen allerlei besluiten, zoals in het kader van bestemmingsplannen, landinrichting, enzovoort.
 
We hebben ons ten doel gesteld:
• het verzamelen en vastleggen van gegevens betreffende het voorkomen van vogels in haar
  werkgebied
• het bestuderen van vogels
• het inventariseren van vogels
• het beschermen van vogels
• het leveren van een bijdrage aan milieubescherming
 
 
Samenstelling bestuur:

 

Voorzitter Bert van de Haar voorzitter@westbrabantsevwg.nl
Secretaris Ger Duijf secretaris@westbrabantsevwg.nl
Penningmeester Kees Wijnen penningmeester@westbrabantsevwg.nl
PR en Communicatie Ineke Buijnsters-Lips publiciteit@westbrabantsevwg.nl
Coördinator Bio-secretariaat Laurie Rijsdijk bio-secretaris@westbrabantsevwg.nl
Bestuurslid Algemene Zaken Vacant  


Klik op de link voor de 'Bestuurstaken en verantwoordelijkheden'


E-mailadressen
Wil je alle bestuurleden in één keer benaderen kun je het adres bestuur@westbrabantsevwg.nl gebruiken.

 

ledenadministratie@westbrabantsevwg.nl 

 

cursussen@westbrabantsevwg.nl

excursies@westbrabantsevwg.nl

lezingen@westbrabantsevwg.nl

nieuwsbrief@westbrabantsevwg.nl

redactie@westbrabantsevwg.nl
waarnemingen@westbrabantsevwg.nl

website@westbrabantsevwg.nl


E-mailadressen werkgroepen

4ebergboezem@westbrabantsevwg.nl 

dintelsegorzen@westbrabantsevwg.nl 

kamertjes@westbrabantsevwg.nl 

knotwerkgroep@westbrabantsevwg.nl 

rooskensdonk@westbrabantsevwg.nl 

stadsvogels@westbrabantsevwg.nl
roofvogels@westbrabantsevwg.nl
uilen@westbrabantsevwg.nl
watervogels@westbrabantsevwg.nl
weidevogels@westbrabantsevwg.nl

polen@westbrabantsevwg.nl

 

 

 

 

^ Naar boven