Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

Verzekering

 

 

De vrijwilligers van de West Brabantse Vogelwerkgroep zijn collectief verzekerd via de Gemeente Breda.

 

Voor meer informatie en de polisvoorwaarden:

 

Breda Actief 

 


 
Vrijwilligersverzekering Breda

Deze geldt voor alle leden van onze vereniging, die vrijwilligerswerk doen voor de vereniging. Ook voor de bestuursleden (bestuurdersaansprakelijkheid). Wel is er een artikel met een voorwaarde m.b.t. een sluitende begroting, maar dat begrip heeft een ruime definitie: het is een begroting die exploitatietekort heeft dat groter is dan de reserves.
Doel is dat het privévermogen niet aangesproken kan worden.
Alleen als de vereniging ingrijpend zou veranderen zou de verzekering niet meer voor eenieder gelden. Bijvoorbeeld als er hoge onkostenvergoedingen (boven de vrijstelling) worden betaald, onroerend goed in bezit is of leden in loondienst zijn.


De verzekering is second dekking, dus eerst wordt gekeken of er een andere verzekering dekt.
Raadpleeg, indien gewenst, de hele tekst van de verzekering via de website van de West Brabantse Vogelwerkgroep onder het kopje Vereniging en dan Verzekering. Met verder doorklikken kun je dan naast de tekst ook een schadeformulier verkrijgen.

 

Aan deze tekst mogen geen rechten worden ontleend.

 

Dekkingsoverzicht

 

 

 

 

^ Naar boven