Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

Links

 

Bescherming 

Bouw natuurinclusief

Door natuurinclusief te bouwen en te ontwerpen is het mogelijk gezonde en aantrekkelijke steden en dorpen te creëren, die voor alle gebruikers een prettige leefomgeving zijn. Investeren in groene kwaliteit levert immers veel meer op dan alleen maar een mooi plaatje. Op deze website vind je tips en verhalen die jou verder helpen om ook natuurinclusief te gaan bouwen.

Dutch Wildlife Health Centre
Het DWHC is het nationaal wildziekten centrum dat ziekten onder in het wild levende dieren in Nederland signaleert en onderzoekt, de opgedane kennis verspreidt en adviseert over eventuele risico’s voor mens en dier
Kennisbank Energievergelijk  Kennisbank over Milieu & energie onderwerpen
Melding natuurverstoring 

Nederland kent een gevarieerd buitengebied met prachtige natuur waarin veel ruimte voor flora en fauna. Bijna 17 miljoen Nederlanders maken gebruik van dezelfde ruimte om te genieten van de rust en al het moois dat ons land te bieden heeft. Veel mensen voelen zich sterk betrokken bij onze natuur en zijn zich bewust van de verantwoording en zorgplicht om onze flora en fauna te beschermen. Vaak merken zij als eerste mogelijke misstanden of verdachte situaties op. Deze informatie is van groot belang voor het behoud van onze natuur.


Melding overtredingen buitengebied De Omgevingsdienst Brabant Noord is een gemeenschappelijke regeling van 16 gemeenten en de Provincie Noord-Brabant. Dat is ook direct het belangrijkste werkgebied van de ODBN. Vanuit kantoren in ’s Hertogenbosch en Cuijk werken zo’n 200 medewerkers dagelijks aan een schone en veilige leefomgeving. De ODBN voert taken uit op het gebied van Vergunningen, Toezicht en handhaving en geeft op deze terreinen advies en werkt aan innovatie en ontwikkeling.
Natuur en milieu

Nederlandse natuurbeschermings- en milieuorganisatie. Zij zet zich in voor een duurzame en gezonde wereld, samen met mensen, bedrijven en overheden, met de nadruk op schone energie, slimme mobiliteit en gezond voedsel.


Natuurpunt

Bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen


NOU

De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) is een vereniging voor amateur en professionele vogelonderzoekers en stelt zich tot doel de interactie en kennisoverdracht tussen beide groepen te bevorderen. De vereniging staat open voor alle vogelliefhebbers, maar richt zich in het bijzonder op mensen die meer willen weten over de verspreiding, ecologie en gedrag van vogels.


Sovon

Sovon Vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. Sovon kijkt daarbij naar de voor- of achteruitgang van vogels, en naar het hoe en waarom daarvan.

De resultaten van de tellingen die Sovon organiseert vormen een basis voor het natuurbeleid en beheer in ons land en worden inmiddels voor een breed aantal toepassingen gebruikt. Onafhankelijkheid, objectiviteit en borging van kwaliteit zijn dan ook belangrijke kernwaarden.


Stadsvogelindicator

Iedereen weet dat je in de stad en dorp vogels ontmoet. Maar niet iedereen beseft dat de bebouwde kom een van de meest vogelrijke landschappen van ons land is. Deze website openbaart het stedelijk milieu als een verrassend veelzijdig leefgebied voor vogels. Een omgeving bovendien waar met gerichte aandacht zinvol beschermingswerk is te verrichten.


Vereniging Leefmilieu De vereniging Leefmilieu is een onafhankelijke milieuorganisatie die zich inzet voor een groen en gezond leefmilieu. Kenmerken zijn: grote milieudeskundigheid en samenwerking met bewonersgroepen in heel Nederland.
Vogelbescherming Nederland Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd.

Vogelbescherming Nederland

Mijnvogelruin.nl

Aan de hand van tips en tricks  helpt Vogelbescherming u naar een vogelvriendelijke tuin

 


Vogelbescherming Vlaanderen Vogelbescherming Vlaanderen vzw is een Belgische natuurbeschermingsorganisatie met als belangrijkste werkterrein het Vlaams Gewest.
Vogel Revalidatie Centrum Zundert VRC Zundert is hét opvangcentrum voor inheemse vogels en zoogdieren in Noord-Brabant.
Wet Natuurbescherming De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en vervangt sindsdien de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet, en de Boswet. De wet bevat regels voor de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten en de belangrijkste natuurgebieden in Nederland. Daarnaast bevat de wet onder meer bepalingen over de jacht en over houtopstanden.

 

 

Vogelcursussen

West Brabantse Vogelwerkgroep  

 

 

Vogels kijken

Beleef de Lente

Beleef de Lente is sinds 2007 de gratis website van Vogelbescherming Nederland waar je tussen 1 maart en 1 juli (in 2015 al vanaf 15 februari en als bij een soort nog niet alle vogels uitgevlogen zijn gaan we nog even door) met webcams live kan kijken naar vogels in hun nest. Miljoenen bezoekers over de hele wereld hebben zo de afgelopen jaren de spectaculaire en verborgen gebeurtenissen van de broedvogels gevolgd.


Chris Schenk

 Vogelfoto's


Corstiaan Beeke

 Vogelfoto's


Gerard van den Broek

 Vogelfoto's


Vogelfoto'sVogeldagboek (Adri de Groot)

 Vogelfoto's


 

 

Vogels herkennen/info

Meeuwen
Gull Research Organisation. Website met daarin een groot aantal foto's van meeuwen in alle stadia.
Meeuwen Grote meeuwen in de Delta. Populatie- en broedbiologisch onderzoek naar meeuwen door kleurringen aan tibia in Zuidwest Nederland door Roland-Jan Buijs.
Vogels herkennen (BirdID)

'Bird identification' is een website voor iedereen die meer over de herkenning van vogels wil weten en de voortgang van zijn vaardigheden wil bijhouden. Je kunt ervoor kiezen om een formele test over de vogels van je eigen land of de Western Palearctic te maken.


Trekvogels Herkennen Trektelmodule, dé tool bij uitstek om het trektellen onder de knie te krijgen, zowel voor beginners als ervaren vogelkijkers. De Trektelmodule bestaat uit soortenfiches en testniveaus. Met de soortenfiches leer je de belangrijkste vluchtkenmerken, typische vlucht- en contactroepjes en fenologie van een tachtigtal trekvogels. In de testniveaus test je spelenderwijs je kennis in een aantal levels met verschillende moeilijkheidsgraden.
Verensite (Duitstalig) Informatie over veren van een groot aantal vogels in de Duitse taal
Verensite (Engelstalig) Informatie over veren van een groot aantal vogels in de Engelse taal
Vogelgeluiden www.xeno-canto.org ("Xeno-canto", "XC") is een website voor het delen van opnames van geluiden van wilde vogels van over de hele wereld. Het werd in 2005 opgericht door Bob Planqué en Willem-Pier Vellinga . Xeno-canto wordt onderhouden door een team van 4 admins ( Bob , WP , Sander Pieterseen Jonathon Jongsma ) met de hulp van de xeno-canto-gemeenschap . Xeno-canto wordt gerund door de Xeno-canto-stichting.
Vogeltrekatlas

In deze atlas is van alle in Nederland geringde of teruggemelde vogelsoorten de verspreiding aan de hand van ring- en terugmeldgegevens op kaarten te zien. Zo wordt in één oogopslag duidelijk waar vogels die tijdens hun reizen Nederland aandoen vandaan komen en naartoe gaan. Belangrijke informatie die laat zien met welke gebieden in de wereld via trekvogels met Nederland zijn verbonden, en hoe deze connecties in de loop der tijd zijn veranderd.


Vogelvisie Website met informatie over 286 Nederlandse vogelsoorten uit 59 verschillende families. Overzichtelijk weergegeven en uitgebreid besproken op een afzonderlijke pagina per vogel.
Vogelgids Vogelbescherming In de Vogelgids van Vogelbescherming vindt u vogels die in Nederland voorkomen.
Vogelgids Sovon Informatie van alle vogels voorkomende in Nederland verzameld in diverse telprojecten door ca. 10.000 vogeltellers.

 

 

Vogelsoorten/-groepen

Boerenzwaluw
Stichting Hirundo
Erfvogels

Bescherming via Brabants Landschap


Kerkuilen Werkgroep Nederland Overkoepelende werkgroep ter bescherming en inventarisatie van de kerkuil in Nederland.
Steenuilen Overleg Nederland 

STONE is het Nederlandse platform voor het uitwisselen van kennis en informatie ter bevordering van de bescherming van en het onderzoek naar de Steenuil.

Er is binnen Nederland een groot netwerk van vele honderden steenuilvrijwilligers die veelal via lokale en regionale werkgroepen mede onder de vlag van STONE hun activiteiten ontplooien. Dit netwerk is de basis voor bescherming en onderzoek. STONE beschouwt de ondersteuning en het behoud van het netwerk als een belangrijke taak.


Ooievaars

STORK is een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. STORK werkt daarbij nauw samen met Vogelbescherming Nederland, Sovon, het Vogeltrekstation, de (voormalige)ooievaarsstations en de vele nesteigenaren, die gegevens van hun eigen nest aanleveren via Nestkaart Ooievaar.


Uilen Bescherming via Brabants Landschap
Weidevogels Bescherming via Brabants Landschap
Werkgroep Roofvogels Nederland De Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) is een landelijke werkgroep die in 1982 is opgericht om een einde te maken aan de vervolging van roofvogels. Het onderzoek naar roofvogels neemt binnen de beschermingsactiviteiten een steeds grotere plaats in.

 

  

Vogelwerkgroepen West Brabant

 

IVN Dintel- en Marklanden
Website van de vereniging "IVN Dintel- en Marklanden" (voorheen IVN Etten-Leur e.o.),
de IVN afdeling voor de gemeentes Etten-Leur, Halderberge en Moerdijk.

IVN Vogelwerkgroep Mark & Donge IVN Mark & Donge is een vereniging op het gebied van natuur- en milieueducatie die vanuit betrokkenheid met de samenleving en plezier in natuurbeleving in samenwerking met andere organisaties wil bijdragen aan meer kwaliteit in natuur en een beter milieu.
Dit doet zij door aan c.q. met de inwoners van ons totale werkgebied.
KNNV Vogelwerkgroep Roosendaal De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een vereniging die actief in en met de natuur bezig wil zijn: met natuurbeleving, met natuurstudie en met natuurbescherming.
Vogel- en NatuurWerkGroep Zundert "Het beschermen en bevorderen van een gezonde natuur, waartoe behoort de ontwikkeling en instandhouding van een gedifferentieerd landschap, het behartigen van het welzijn van flora en fauna, de milieuhygiene en de leefbaarheid in het algemeen en in het bijzonder in de gemeente Zundert en omgeving, dit alles in de meest uitgebreide zin".
Vogelwerkgroep Bergen op Zoom Website van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom.
Vogelwerkgroep Madese Natuur Vrienden Website van de Vereniging Madese NatuurVrienden uit Made, de natuurclub voor gezellige en actieve natuurbeleving in de Gemeente Drimmelen (Noord-Brabant) en omliggende gemeenten.
Vogelwerkgroep Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur Op deze website vindt u meer informatie over Altenatuur, nieuwsberichten over de natuur in onze streek en een agenda met activiteiten in de komende periode.
Vogelwerkgroep Natuurvereniging Ken en Geniet Natuurvereniging Ken en Geniet is opgericht op 5-2-1958, door enkele mensen die elkaar tegen kwamen in de natuur, deze vonden dat er te weinig aandacht was voor deze natuur, men begon met het geven van voorlichting door het presenteren van filmavonden, het organiseren van natuurtochten, cursussen en tentoonstellingen in het werkgebied Dongen.
Vogelwerkgroep Natuurvereniging Mark en Leij Website van Natuurvereniging Mark en Leij, werkzaam in het gebied tussen Mark-Merkske en Poppelsche Leij.

 

 

Brabant, overige

Vogelwerkgroep Midden-Brabant

 


Website van 'Vogelwerkgroep Midden-Brabant' is de roepnaam van deze vereniging. De eigenlijke naam is 'Werkgroep voor Vogel-en Natuurbescherming Midden-Brabant'. Zoals de naam van de werkgroep al impliceert, omvat het werkgebied van de vereniging het middendeel van de provincie Noord-Brabant. 

 

Regionaal

Bezoekerscentrum Wolfslaar
Website van Boerderij Wolfslaar, 'waar buiten binnen komt!'. Beleef spelenderwijs en geniet samen van de dieren op de kinderboerderij! Gelegen op het historisch landgoed Wolfslaar met landhuis, akkers, bos en de meanderende beek de Bavelse Leij. En een breed aanbod van natuur- en boerderij activiteiten zoals moestuinieren, stadslandbouw en lokale en streekproducten. Voor jong, oud of in gezinsverband: kinderfeestjes, speurtochten, excursies, workshops, lezingen en markten.
Brabantse Milieufederatie De Brabantse Milieufederatie (BMF) is een stichting die is opgericht in 1972 en zich inzet voor een schoon milieu, vitale natuur, gevarieerd landschap en gezonde leefomgeving in Brabant. Daarnaast helpen wij de transitie naar een duurzaam Brabant tot stand te brengen. Dit doen we met ongeveer vijftien medewerkers en vele vrijwilligers. Wij overkoepelen ruim 100 (vrijwilligers)groepen op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant en maken deel uit van de landelijke Natuur en Milieufederaties.
Breda Binnenste Buiten

Breda Binnenste Buiten is een project op initiatief van de KNNV-Breda, vereniging voor veldbiologie, om de natuur in en rondom de stad beter in beeld te brengen. We gaan onderzoeken welke planten en dieren er zoal voorkomen. Ook willen we de inwoners meer voor de natuur in hun direct leefomgeving interesseren.

We doen dit samen met andere lokale natuurgroepen als IVN Mark en Donge en de West-Brabantse Vogelwerkgroep en natuurvereniging Mark en Leij. We zoeken samenwerking met andere organisaties zoals de heemkundekring, een fotografieclub, gemeente, waterschap.


KNNV Breda Website van de Bredase tak van de KNNV. De KNNV is de vereniging voor veldbiologie. Je bent graag in de natuur, wilt er graag wat meer over weten en wilt actief van de natuur genieten?
De KNNV is een vereniging waar elke geïnteresseerde natuurliefhebber die wat meer wilt, terecht kan. 
Markkant Markkant is de natuur- en milieuvereniging voor de regio Breda. De naam verwijst naar het stroomgebied van het riviertje de Mark dat, samen met het riviertje de Aa, in Breda en omstreken beeldbepalend is voor natuur en landschap. De naam van de stad verwijst naar het samenvloeien van beide stromen (Brede Aa).
Natuurplein de Baronie

Natuurplein de Baronie is een samenwerking tussen natuur- en milieuverenigingen in de regio de Baronie van Breda, in de vorm van een federatie, een vereniging van verenigingen.Aangesloten zijn de verenigingen: IVN Mark&Donge, KNNV Breda', Markkant en West Brabantse Vogelwerkgroep.


 

 

Waarnemingen

 

Nationaal Park De Biesbosch
Website van het Nationaal Park De Biesbosch, waar ook alle waarnemingen van het gebied te vinden zijn.
BirdTrack BirdTrack is een spannend project, via een samenwerking tussen de BTO, de RSPB, Birdwatch Ireland, de Scottish Ornithologists 'Club en de Welsh Ornithological Society , dat kijkt naar migratiebewegingen en distributies van vogels in heel Groot-Brittannië en Ierland. BirdTrack biedt faciliteiten voor waarnemers om hun eigen persoonlijke gegevens op te slaan en te beheren en om deze te gebruiken voor behoud van soorten op lokale, regionale, nationale en internationale schaal.
Birdingplaces.eu

We geven vogelaars de mogelijkheid om overal in Europa vogelplaatsen te vinden en te delen. Met alle details die je nodig hebt voor een paar fijne uren vogels kijken. Het idee achter Birdingplaces.eu is dat je als birdwatcher je mede-birders uit andere regio's of landen helpt door dit soort informatie te delen. Op die manier kunnen we allemaal genieten van de duizenden vogels die overal in Europa verspreid zijn.


CDNA

De Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) stelt zich tot doel het verzamelen, beoordelen en archiveren van gevallen van zeldzame vogelsoorten en vogelondersoorten in Nederland. De CDNA doet haar werk in gezamenlijke opdracht van de Dutch Birding Association  en de Nederlandse Ornithologische Unie.


eBird eBird is 's werelds grootste biodiversiteitgerelateerde burgerwetenschappelijk project, met meer dan 100 miljoen vogelobservaties die elk jaar door eBirders over de hele wereld worden bijgedragen. EBird wordt beheerd door het Cornell Lab of Ornithology, een samenwerkingsverband met honderden partnerorganisaties, duizenden regionale experts en honderdduizenden gebruikers.
EuroBirdPortal Het pilotproject van Euro Bird Portal (EBP) is een nieuw initiatief van de European Bird Census Council (EBCC)*. Het doel van dit project is om ruimtelijke patronen van vogels in Europa te presenteren. Op basis van data van de Europese online vogelportalen. Ook worden veranderingen in die ruimtelijke patronen in de tijd zijn op het portal te zien. Vooralsnog ligt daarbij de focus op seizoensgebonden verspreidingsveranderingen, migratiepatronen en fenologie.
Dutch Birding Association De Dutch Birding Association (DBA) is een Nederlandse stichting die in 1979 is opgericht. Het heeft als doel het stimuleren van het bestuderen van in het wild levende vogels en het documenteren van bijzondere waarnemingen.
Gekleurringde ganzen doorgeven Deze website is opgezet om de uitwisseling van aflezingen en ringgegevens van geringde ganzen en zwanen te faciliteren. Na registratie als gebruiker kunnen aflezingen worden ingevoerd en kunnen ringgegevens en overige waarnemingen worden bekeken.
Natuurkalender De Natuurkalender is een nationaal educatief/wetenschappelijk fenologisch waarnemingsprogramma dat zich richt op het in kaart brengen van de effecten van veranderingen in weer en klimaat op de timing van jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur, de fenofasen. Voorbeelden van die jaarlijks terugkerende verschijnselen zijn het moment van bloei, bladontplooiing en bladval bij planten, maar ook de start van vogeltrek en het verschijnen van vlinders en andere insecten.
Observation.org

Zie Waarneming.nl maar dan internationaal


Waarneming.nl

(Betreft de algemene website)

Waarneming.nl wil iedereen in staat stellen om natuurwaarnemingen op te slaan en te delen via internet, om zo de natuurrijkdom van Nederland en de wereld vast te leggen voor nu en voor de toekomst en werkt hiertoe samen met duizenden vrijwilligers, zowel rechtstreeks als via meer dan 300 regionale en landelijke werkgroepen.
Waarneming.nl verzamelt en toont gegevens maar interpreteert deze niet. Dat is een taak voor andere organisaties, zoals de PGO's van Nederland. Waarneming.nl streeft naar samenwerking met alle onderzoekende organisaties.

Waarneming.nl

(Betreft het gedeelte van de West Brabantse Vogelwerkgroep)

 

Via deze link komt u in de database van de telgegevens van de West Brabantse Vogelwerkgroep op waarneming.nl.

Alle waarnemingen ingevoerd via de hierboven genoemde link, via de algemene website van waarneming.nl of via de mobiele apps ObsMapp en/of iObs komen vanzelf terecht in de database van onze vogelwerkgroep indien u zich hiervoor heeft aangemeld. Klik hier voor de werkwijze.


Waarneming.be Zie Waarneming.nl maar dan voor Belgie
Waarnemingen van kleurringen

Deze pagina, CR-BIRDING SUBMIT,  is het startpunt om waarnemingen van gekleurmerkte vogels van deelnemende projecten door te geven. Heeft u een waarneming gedaan van een vogelsoort uit deze lijst? Log dan in om uw waarneming door te geven of registreer u als nieuwe waarnemer.


Waarnemingen van kleurringen

European colour-ring Birding is een platform tussen de veldwaarnemer en de projectleider. Het is daarom onmogelijk om enige details of life-list van je waarneming te bezorgen. Om deze informatie te bekomen, dien je doorheen deze website te zoeken naar de projectleider en haar of hem te contacteren.


 

 

Tellingen/inventarisaties

Sovon
Sovon Vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. Sovon kijkt daarbij naar de voor- of achteruitgang van vogels, en naar het hoe en waarom daarvan.
Trekvogeltellingen Trektellen is het systematisch tellen van voorbijtrekkende vogels vanaf een vast punt. Het vindt in Nederland al vele tientallen jaren plaats. Data kunnen via deze website worden ingevoerd en geraagpleegd.
Vogels in Brabant Het VIB is een groep actieve vogelaars in de provincie Noord-Brabant. Iedereen kan zich hierbij aansluiten. De groep is in de zomer van 2005 opgericht en wil provinciebreed gezamenlijk vogelactiviteiten ontplooien en alle aanwezige vogelgegevens bijeenbrengen en archiveren.

 

 

Terreinbeheerders

Brabants Landschap  
Natuurmonumenten  
Staatsbosbeheer  
   
^ Naar boven