Fenologie


Fenologie is de studie van de jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen. Trekvogels, die elders overwinteren, komen in het voorjaar terug om hier te nestelen. De tijdstippen waarop trekvogels terugkeren worden vastgelegd.
 
De West Brabantse Vogelwerkgroep stelt jaarlijks een lijst samen waarop te zien is welke soort wanneer is teruggekeerd.
Hiervoor worden de gegevens ontleend aan Waarneming.nl en de aangeleverde gegevens  van de leden.
 
Download  hier het meest recente jaaroverzicht.
 
Voorgaande jaaroverzichten zijn te raadplegen bij Hans van der Sanden:  sanden@hetnet.nl

 

 

Terug...

^ Naar boven