Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

Zaartbos

 

Klik hier voor het pdf-bestand van deze beschrijving

 

Algemeen

Eigendom van de Gemeente Breda. Het Zaartbos vormt de verbinding tussen de Trippelenberg en het Zaartpark. De Aa of Weerijs is ook hier afgedamd (in 2005) om haar weg te vervolgen door een nieuwe

meanderende rivier over een lengte van 700 meter.


Ligging en bereikbaarheid

 

Klik  hier  voor kaart Google maps

 

Atlasblokken

Het Zaartbos ligt langs de Aa of Weerijs tussen de brug aan de Graaf Engelbertlaan en de brug aan de Doctor Batenburglaan. Vanaf beide bruggen kun je het gebied bezoeken.


Zaartbos langs de zuidelijke rondweg


Beschrijving

Het Zaartbos is in 1987 aangelegd grotendeels met geld van de Esso (ExxonMobile). Het maakt onderdeel uit van het beekdal van de Aa of Weerijs. Het bestaat uit natte ruige weilandjes en bosjes die onder water lopen bij hoge waterstanden. Een en ander bedoeld om in Breda droge voeten te houden. In 2005 is de rivier hier afgedamd en opnieuw meanderend gemaakt in samenwerking tussen de Gemeente Breda, Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de Landinrichting Weerijs. Hierdoor ontstaan nu op natuurlijke wijze steile wandjes waarin bijvoorbeeld de IJsvogel kan broeden. Deze wordt hier ook regelmatig gesignaleerd. Door de wisselende waterstanden is dit een zeer levendig gebied.Bij hoog water ken je het gebied niet meer terug


Het water zoekt zijn weg en mooie kantjes voor de IJsvogel ontstaan vanzelf


Beheer Het gebied wordt in de zomer begraasd door Galloways. Deze hebben het gehele gebied ter beschikken en lopen ook door de bosjes. Ze houden de bossen open.


Galloways aan het werk


Mogelijkheden

Het gebied is vrij toegankelijk over het wandelpad dat rond het Zaartbos loopt. Start bij de Graaf Engelbertlaan en loop het gebied in door het hek. De heenweg voert door het natte gedeelte en loopt tussen de nieuwe meander en de rivier. Dit pad is bij hoog water niet te gebruiken en na hoog water langdurig erg nat. Dus laarzen aan. Aan het einde van dit pad ga je weer door een hek en over de dijk naar rechts. De terugweg voert over de nieuw aangelegde dijk die er voor zorgt dat bij hoog water het Esso gebouw geen natte voeten krijgt. In de zomer vinden we langs de nieuwe meanderende rivier honderden Weidebeekjuffers. De wandeling is eenvoudig uit te breiden met een bezoek aan de Trippelenberg of het Zaartpark.

 


Wat is er te zien


Lente/zomer Fuut, Torenvalk, Buizerd, Sperwer, Zwarte kraai, Wilde eend, Meerkoet, Waterhoen, Blauwe reiger, Winterkoning, Roodborst, Heggenmus, Zwartkop, Fitis, Tjiftjaf, Pimpelmees, Koolmees, Houtduif, Gaai , IJsvogel.


Herfst/winter Zwarte kraai, Torenvalk, Buizerd, Sperwer, Wilde eend, Meerkoet, Waterhoen, Blauwe reiger, Winterkoning, Roodborst, Pimpelmees, Koolmees, Houtduif, Gaai , IJsvogel.


Impressies

 

Lente/zomer


De Knobbelzwaan heeft het Zaartbos ook ontdekt


Langs de oever van de meander vinden we o.a. Kattenstaart en St Jacobs kruiskruid


Meanderende rivier zoekt eigen weg


Oude sloot


Ook de Galloways houden van droge voeten

 

Herfst/winter


Sfeerplaatje langs de nieuwe meander


De ingang aan de burg. Kerstenlaan


Door de kale Populieren doemt het Esso gebouw op


Ruig weiland dat regelmatig onder water loopt

 

 

Terug...

 

 

(Laatste wijziging 20-4-2020)

^ Naar boven