Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

Strijbeekse Heide

 

Klik hier voor het pdf-bestand van deze beschrijving

 

Algemeen

Eigendom van Staatsbosbeheer. De naam zegt het al de Strijbeekse heide is vanouds een heidegebied afgewisseld met vennen en grove dennenbossen.


Ligging en bereikbaarheid

 

Klik  hier  voor kaart Google maps

 

Atlasblokken 50-23 en 50-24

 

Het ligt in de driehoek Ulvenhout, Strijbeek en Chaam.  Vanuit Breda bereikbaar via de weg Ulvenhout naar Meerle (Hoogstraten) is het gebied op 2 manieren bereikbaar. Ten eerste: Vlak voor de grens  linksaf de Goudbergweg in. Na ongeveer 1600 meter is een parkeerplaats met informatiebord aan de linkerzijde van de Goudbergweg.  Ten tweede: Sla vanuit Breda iets eerder linksaf de Ericaweg in. Ook daar staat een informatiebord.


Beschrijving

Het gebied is 200 ha groot en bestaat uit vennen, natte heide en grove dennenbossen.  Een eeuw geleden was het gebeid nog een enorm grote paarse  vlakte met vennetjes, poelen en natte plekken. Het gebied is lang aan haar lot overgelaten en het was verdroogd en van de oorspronkelijke heideterreinen was niet veel meer te zien.. Door deze maatregelen komt de oorspronkelijke flora en fauna weer langzaam terug. We vinden er dan nu ook weer volop dop- en struikheide en ook de klokjesgentiaan.

 

Langven


Beheer

Sinds 1990 is het beleid van Staatsbosbeheer van niets doen veranderd in het kappen van grove dennenbossen en het plaggen van graslandjes om op deze manier de natte heide weer een kans te geven. Tevens zijn de vennen uitgebaggerd Het streven van SBB is ook om de bossen van eentonige grove dennen om te bouwen naar meer gevarieerde bossen met inheemse soorten als berk en eik. Door natuurlijke verjonging ontstaat een afwisselend bosbeeld met jonge en oude bomen en vooral ook dode bomen. Dit levert natuurlijk ook een zeer gevarieerde vogelwereld op. Het beheer van het heidelandschap wordt door de hiervoor uitstekend geschikte kempische heideschapen gedaan


       

Rondven


      

Grove dennen zijn gerooid om de heide weer een kans te geven


Mogelijkheden

Het gebied is vrij toegankelijk over (gemarkeerde) wegen en paden. Er is een met rode paaltjes gemarkeerde route van 5 km.  De route voert onder andere langs  het Rondven en het Langven.  Tegenover de eerstgenoemde parkeerplaats vindt u aan de andere kant van de Goudbergweg nog het Zwartgoor. Hier ligt geen echt wandelpad omheen.  Het Goudbergven is gelegen langs de Goudbergweg en bij een klap hek langs de Goudbergseweg bestaat ook daar de mogelijkheid een rondwandeling te maken. Vooral op een vroege morgen is het gebied prachtig als de waterdampen opstijgen uit de vennen en de wereld vrij klein is maar wel steeds groter wordt.

 


Wat is er te zien

 

Lente/zomer

Dodaars, Geoorde fuut, Regenwulp, Wulp, Canadese gans, Wintertaling, Kuifeend, Groenpootruiter, Bosruiter, Witgatje, Buizerd, Sperwer, Boomvalk, Bosuil, Ransuil, Nachtzwaluw, Boompieper, Houtsnip, Koekoek, Zwarte specht, Groene specht, Grote bonte specht.


Herfst/winter

Klapekster,  Buizerd, Sperwer Zwarte specht, Groene specht, Grote bonte specht, Goudhaan en Vuurgoudhaan.

 

Impressies

 

Lente/zomer

 

Eind april begin mei bloeit overal de krent


Aan de overkant van de Goudbergweg ligt het Zwartgoor


Zwartgoor met bloeiende gagel


Op de stronken groeien prachtige korstmossen


Het Langven grenst aan de Heistraat


Langven


Herfst/winter


     

Sfeerplaatjes langs het Langven


        Sfeerplaatjes langs het Rondven

 

 

Terug...

 

 

(Laatste wijziging 20-4-2020)

^ Naar boven