Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

Landgoed Huis ter Heide

 

Klik hier voor het pdf-bestand van deze beschrijving

 

Algemeen

Eigendom van Natuurmonumenten. Landgoed Huis ter Heide is een aantrekkelijk natuurgebied met vennen, glooiende akkers, gevarieerde loof- en naaldbossen en een landhuis.

 

Ligging en bereikbaarheid

 

Klik  hier  voor kaart Google maps

 

Atlasblokken

44-56 en 44-57

 

Vanaf de Moer naar Loon op Zand de Middelweg nemen. Net voor het bordje einde bebouwde kom is rechts een parkeerplaatsje.


In De Moer ligt op het kruispunt bij de kerk een cafe genaamd ’t Maoske. Eten wat de pot schaft staat op een bord buiten.

 

 

 


Beschrijving

Mooie laan met oude Acacia’s. Plakkeven, Bodemven en Leikeven. Gemengde bossen, vennen en akkers wisselen af met kleine heideveldjes. Vroeger maakte de vennen deel uit van een heel groot hoogveengebied. Het Plakkeven bijvoorbeeld is ontstaan door het afgraven van turf in vroeger tijden. Zo is ook de naam ontstaan: Plakken turf.


Het Plakkeven

 

Beheer

De naaldbossen en de landbouwgronden worden langzaam omgevormd tot een gevarieerd en natuurlijk landschap met heide en vennen. Van de landbouwgronden rondom het Leikeven is de voedselrijke bovenlaag afgegraven om de heide weer een kans te geven. Het gebied heet niet voor niets de Loonsche heide. Het Leikeven is uitgebaggerd en schoon en slibvrij gemaakt. Natuurmonumenten wordt financieel bijgestaan door FUJIFILM Tilburg bij dit project Plan Lobelia genaamd.


Leikeven


In 1992 is Natuurmonumenten al begonnen met de natuurontwikkeling rondom het Leikeven. Op de afgegraven landbouwgronden komt de heide weer terug en schieten Wilg en Berk massaal uit. Deze worden weer beheerd door een kudde Schotse hooglanders.


Schotse hooglanders komen baden in het Leikeven


Natuurmonumenten wil Huis ter Heide op den duur verbinden met de Loonsche en Drunensche duinen.


Mogelijkheden

Het gebied is vrij toegankelijk over paden. Vanaf de parkeerplaats start een rode wandeling van 7 km en een blauwe wandeling van 4 km. De laatste voert langs het landhuis Huis ter Heide en de rode wandeling brengt u langs het Plakkeven en het inmiddels veel grotere Leikeven. Langs het zandpad vinden we een observatiepost met een prachtig uitzicht over het Leikeven.


Uitzichtpost over het Leikeven


Het is ook mogelijk de wandeling te verlengen door om het Leikeven heen te lopen. Hier vinden we ook een vlonderbrug over het Leikeven. Volg de vlonder en loop in de richting van een moderne uitkijkpost. Loop nog een stuk door en sla dan linksaf. Helemaal aan het einde weer links en je komt weer terug op de rode route. Je loopt nu helemaal om het Leikeven heen en je hebt een prachtig zicht op de nog in ontwikkeling zijnde natuur. De wandeling is ook te vinden en te printen op www.natuurmonumenten.nl


Vanaf de vlonderbrug zien we hoe helder en schoon het water is

 

Wat is er te zien

 

Lente/zomer

Blauwborst, Wintertaling, Canadese gans, Knobbelzwaan, Grauwe gans, Nijlgans, Scholekster, Wulp, Kievit, Tureluur, Groenpootruiter, Overloper, Witgat, Dodaars, Fuut, Wilde eend, Bergeend, Kuifeend, Waterhoen, Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Grote bonte specht, Groene specht, Zwarte specht, Zwartkop, Tuinfluiter, Boompieper, Boomleeuwerik, Graspieper, Roodborsttapuit, Veldleeuwerik, Kneu, Vink, Koolmees, Winterkoning, Roodborst, Gekraagde roodstaart, Tjif tjaf, Fitis, Grasmus, Houtduif, Kuifmees, Grote lijster, Zanglijster, Boomkruiper, Boomklever, Buizerd, Sperwer, Torenvalk.

 

Herfst/winter

Canadese gans, Knobbelzwaan Grauwe gans, Nijlgans Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Buizerd, Sperwer, Torenvalk,  Grote bonte specht, Groene specht, Zwarte specht, Goudhaan, Kuifmees, Boomkruiper, Boomklever, Grote lijster.


Ten oosten van het Leikeven ligt een vuilstortplaats. Deze brengt veel soorten meeuwen naar dit gebied

 


Impressies

 

Lente/zomer


Tussen Huis ter Heide en het Leikeven


Acacialaan

 

Het Bodemven


Omliggende weiden met veel boterbloemen


Mooie open Berkenbossen

 

Even rusten in de prachtige Acacialaan

 


Herfst/winter

 

Acacialaan


Op de open stukken keert de heide weer terug


Het Leikeven vanuit de observatiepost


Soms kan tegenlicht ook mooi zijn


Heel in de verte de hoogste woontoren van Nederland Westpoint in Tilburg

 

 

Terug...

 

 

(Laaste wijziging 20-4-2020)

^ Naar boven