Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

Adoptievogels van de West Brabantse Vogelwerkgroep

Hoewel alle vogels ons even lief zijn, zijn er verschillende vogels die extra aandacht door vrijwilligers vanuit de vereniging krijgen. Je zou ze onze “adoptievogels” kunnen noemen.

Weidevogelbescherming
Er is een aparte werkgroep die door nestbescherming en afspraken met boeren zorgt dat onze weidevogels meer kansen krijgen om jongen groot te brengen. Vooral in het natuurgebied Weimeren van Staatsbosbeheer wordt daaraan gewerkt.

 

Voor meer info kijk bij werkgroep Weidevogels

 

Zin om mee te doen? Meld je aan. De bescherming van de weidevogels richt zich vooral op:

 

Grutto


Grutto © Nick Janssen


Dit is de weidevogel die voor 70 % in Nederland broedt en waarvoor we dus een aparte verantwoording hebben. Zijn roep komt wat overeen met zijn naam. Met man en macht wordt er aan gewerkt om de achteruitgang van deze echt Nederlandse soort tegen te gaan. In Weimeren en in Lage Vugt polder worden zodoende succesjes geboekt.

 

Kievit


Kievit in het vroege voorjaar © Gérard van den Broek


Elk voorjaar komen ze weer hier. Terwijl de kievit heel talrijk was gaat het nu slecht met deze oer-Hollandse weidevogel. Zijn geluid lijkt wel wat op zijn naam.

 

Tureluur

Tureluurs © Gérard van den Broek


In de buurt van Grutto’s en Kieviten is meestal ook wel de wat kleinere Tureluur te zien en te horen. Zijn naam is in zijn roep te herkennen. Zijn beste kenmerk zijn de rode pootjes.

 

Steenuil

Steenuil © Nick Janssen


Dit kleine uiltje (zo groot als een merel) is het symbool van onze West Brabantse Vogelwerkgroep. Daarom siert hij ook, onder andere, het verenigingsblad “t Hupke”. Dat is de streeknaam van het steenuiltje. Ons “hupke” is echt afhankelijk van boerenerven waar nog veel rommelhoekjes zijn en kleinschalig landschap zoals de Rith. Om de kwetsbare steenuilenstand in de gaten te houden is er een aparte  werkgroep Uilen

 

Die zorgt ook voor extra nestkasten, waar nodig. Er is begonnen om voldoende knotwilgen met nestkasten te zorgen. Knotwilgen zijn de favoriete nestbomen van de Steenuiltjes.

zie  Knotwerkgroep

 

 


Kerkuil


Kerkuil © Chris Schenk

 

Kerkuilen leven veeal in boerenschuren. Vaak in nestkasten van de werkgroep Uilen. De nestkasten en locaties worden geregeld gecontroleerd. Zo mogelijk wordt advies gegeven aan de eigenaren van schuren en huizen waar de Kerkuil wil gaan broeden.

 

Gierzwaluw
Met zijn sikkelvormige vleugels en vooral zijn “gegier” is het een heel herkenbare vogel. De Gierzwaluw is hier zomers maar een paar maanden om te paren, te broeden en jongen groot te brengen om dan weer snel terug naar Afrika te vliegen. Deze vogel doet alles in de lucht: eten, slapen en zelfs paren. Alleen voor het broeden komen ze op een nest. Die moeten makkelijk aanvliegbaar zijn, vaak onder dakranden. Bij verbouwingen komen die vaak in het gedrang, zodat de Vogelwerkgroep in overleg gaat met de eigenaren om voor blijvende nestgelegenheid te zorgen. Meestal lukt dat zoals bij het Waterschapskantoor Bouvigne en de nieuwbouw van de Marckhoek aan de Duivelsbrug.

 

 

 

Terug...

^ Naar boven