Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

 

   Disclaimer

Powered by Databel

Het Merkske Castelre

Algemeen
Eigendom van Staatsbosbeheer.
Het Belgische deel is eigendom van het agentschap voor Natuur en Bos.

Het Merkske is een kronkelend riviertje dat ontspringt als Noordermark in ”het Moer” in België. Aan Nederlandse zijde mondt het Merkske uit op de Mark. Het is een vergeten stukje Nederland en België. Het Merkske vormt namelijk de grens tussen Nederland en België waardoor de kronkelende rivier tot op heden grotendeels in takt is gebleven.
Het riviertje stroomt grotendeels langs de grens en vormt dus de grens. Het gebied maakt deel uit van de Ecologische Hoofd Structuur.

Ligging en bereikbaarheid
Atlasblokken
50-43 en 50-44
Dit deel van het Merkske genaamd Castelré is het beste bereikbaar via de Hoogstratensebaan.
Dit is de weg die loopt van Baarle Nassau naar Hoogstraten.
Als je van Baarle Nassau richting Hoogstraten (Castelré) rijdt vindt je even voorbij Baarlebrug maar nog voor Castelré een Parkeerplaats aan je linkerhand. Dus ten zuiden van de Hoogstratensebaan. Bij Baarlebrug stroomt het Merkske onder de weg door.

Beschrijving
Het Merkske is een van de mooiste beekdalen van Brabant. Door dat dit gebied vrijwel vergeten was is het ook heel goed gespaard gebleven. De beek kronkelt of meandert door het landschap. Door de combinatie met de kleinschalige landbouw is dit gebied gekenmerkt door de vele natuurlijke afscheidingen.


In ere herstelde poel

In het beekdal wisselen kleine weilandjes, poelen, vennen, bosjes en bomenrijen elkaar af. Zo ontstaat een prachtig kleinschalig landschap. Het beekdal is erg fraai en gevarieerd en vooral beroemd om zijn beemden. Beemd is het Brabantse woord voor een vochtig hooilandje langs een beek. Het overstroomd ook in de winter bij hoge waterstanden.


De Gele dotterbloem bloeit weelderig
Het gebied kent ook nog vele plantensoorten (Dotterbloem, Moesdistel, Slanke sleutelbloem en Knolsteenbreek) die landelijk zeer zeldzaam zijn. Zo vindt je hier zomers ook zeldzame vlinders en libellen. In de beek vindt je nog het Bermpje en de Kleine modderkruiper. Het beekdal van het Merkske behoort tot de rijkste amfibiegebieden van Nederland.

Beheer
In 2007 heeft met name de Castelreesche heide een enorme facelift gekregen.
De heide, die overigens geen echte heide is zoals we die kennen, is ontdaan van de rijke bovenlaag. Tevens zijn een aantal vennen in oude luister hersteld en ook zijn een aantal nieuwe vennen gegraven. Dit deel van het gebied grenst meteen aan de parkeerplaats.


De heide met vennen in ere hersteld

Het gehele gebied is van een afrastering voorzien zodat het begraasd kan worden.
De hooilandjes ofwel beemden worden jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Dit om deze beemden verder te verschralen.

Mogelijkheden
Het gebied is vrij toegankelijk over wegen en paden.
Een groot informatiepaneel staat op de parkeerplaats.

Let wel op want de kaart staat op z’n kop. Het Noorden is beneden en het Zuiden is boven aan de kaart.

Vanaf de bovenomschreven parkeerplaats starten maar liefst drie wandelingen die ook nog aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
Zo ontstaat een heerlijke dagwandeling van wel 18 km of een kortere wandeling naar wens.
De wandelingen lopen soms vlak langs de oever van het Merkske of dwars door de weilanden zoals we dat kennen uit Limburg.

Route Castelreesche heide    11   km     tijd  2,5 uur
Route Castelré                     3   km     tijd  1    uur
Route Bootjesven                 4,5 km     tijd  1,5 uur

De route Castelré kunt u ook alleen lopen, dan kun je de auto indien gewenst ook bij de Castelhoeve in Castelré aan het Groeske 2 parkeren.

Koffie of een lekker belgisch biertje kun je kopen bij de Castelhoeve, Groekse 2 in Castelré of bij Cafe in Holland, Schootsenhoek 23 in Castelré. Beiden zijn te vinden langs de blauwe route ofwel de route Castelreesche heide.


De Castelhoeve

Wat is er te zien
Lente/zomer
Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Wilde eend, Wintertaling, Slobeend, Wespendief, Havik, Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Boomvalk, Patrijs, Kwartel, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Kievit, Wulp, Holenduif, Houtduif, Zomertortel, Koekoek, Stenuil, Bosuil, Ransuil, Ijsvogel, Groene specht, Zwarte specht, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Boomleeuwerik, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Gele kwikstaart, Witte kwikstaart, Winterkoning, Roodborst, Nachtegaal, Heggenmus, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Roodborsttapuit, Merel, Zanglijster, Grote lijster, Bosrietzanger, Kleine karekiet, Spotvogel, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjif tjaf, Fitis, Goudhaantje, Grauwe vliegenvanger, Bonte vliegenvanger, Staartmees, Matkopmees, Kuifmees, Zwarte mees, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Wielewaal, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Groenling, Putter, Kneu, Geelgors, Rietgors.

Herfst/winter
Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Wilde eend, Wintertaling, Slobeend,  Havik, Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Patrijs, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Kievit, Watersnip, Houtsnip, Wulp, Holenduif, Houtduif, Steenuil, Bosuil, Ransuil, IJsvogel, Groene specht, Zwarte specht, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Veldleeuwerik, Graspieper,  Winterkoning, Roodborst, Heggenmus, Merel, Kramsvogel, Koperwiek, Zanglijster, Grote lijster, Goudhaantje,  Staartmees, Matkop, Kuifmees, Zwarte mees, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte kraai, Spreeuw, Huismus, Ringmus, Vink, Keep, Groenling, Putter, Sijs, Kneu, Geelgors, Rietgors.

Impressies
Lente/zomer


Eind april begin mei is er nog veel water


De beemden worden soms kapotgereden bij het maaien


Het pad voert langs het slingerende Merkske


Soms passeer je een oud boerderijtje


Deze exoot (springbalsemien) bloeit in de zomer weelderig

Herfst/winter


Enkele populieren zijn geringd opdat ze langzaam afsterven


Met enkele bruggetjes kun je het Merkske oversteken


De wind zorgt voor mooie plaatjes


Veel dood hout is goed voor spechten en andere holenbroeders
 

Terug...

^ Naar boven