Een wereld zonder vogels is
ondenkbaar..
word lid!

Nu lid worden

 

 

    Volg ons op:

        

 

    

    Wij zijn ANBI erkend

 

    

 

    

 

 

   Disclaimer

Powered by Databel

Excursie Westerschelde

Wandelroute over de bloemdijken, vlakbij Goes
Deze korte wandelroute van 4,5 km over de bloemdijken van Zuid-Beveland laat je een wirwar van dijken, poelen en kreekresten zien. Ze getuigen van een langdurige strijd tegen het water!
Deze wandeling geeft een mooi beeld hoe de Zak van Zuid-Beveland stukje bij beetje op de zee veroverd is. Tijdens het wandelen over de met gras begroeide binnendijken zie je overgebleven stukjes oudland en heggenland. De wandelroute voert door een gebied met een grote natuurwaarde. Vanwege de rust en de verschillen in hoogte is er een grote variatie aan planten en dieren.

 

Voor het behoud van dit natuurrijke cultuurlandschap waardoor je nu prachtig kan wandelen, is het van groot belang dat het begraasd wordt. Op de hobbelige weilanden lopen in zomerhalfjaar koeien. De dijken worden begraasd door de kudde Zeeuwse Melkschapen van de Schapenboerderij.
Eivolle kraamkamer in de natuur

 

Het gebied is aantrekkelijk voor grote broedkolonies als de kokmeeuw en zwartkopmeeuw. In het voorjaar is het een drukte van jewelste op dit stuk natuur. De kale slikken vormen bij eb (als het water laag staat) een rust- en voedselgebied voor steltlopers en watervogels. ’s Winters bezoeken duizenden bonte strandlopers, rosse grutto’s en zilverplevieren het gebied. Bekijk de vogels van een afstandje vanaf de Zeedijk vlak bij Ellewoutsdijk.

 

 

 

Zuidgors
Op de schorren in de natuur groeien de gewone zoutmelde, zulte, lamsoor en de strandkweek. Deze planten groeien hier vanwege de zoute bodem.
Zuidgors krimpt!
De grote schepen die naar Antwerpen varen hebben diep water nodig. De Westerschelde wordt daarom uitgediept. Hierdoor ontstaat er een snellere stroming langs de slikken en schorren en krimpt het schor jaarlijks met enkele meters.

 

 

Biezelingse Ham
De Biezelingse Ham is een buitendijks getijdengebied in de Westerschelde en maakt deel uit van het Europese netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Tijdens de vogeltrek is het natuurgebied een tussenstop voor vogels. Kluten, tureluurs en bergeenden vinden hier dan hun voedsel en rust. Niet alleen tijdens de vogeltrek, maar het hele jaar door kun je vanaf het uitkijkpunt op de Zeedijk vogels spotten. Het uitzicht is bijzonder: de ene kant kijk je de Zwaakse Weel in en aan de andere kant heb je prachtig zicht over de Westerschelde.

 


Inlagen 1887 , Ellewoutsdijk

 

 

Uit de inlaag is in de negentiende eeuw klei gewonnen voor de aanleg van een reservedijk. Het uitgediepte gebied ligt beschut tussen de dijken. Bij hoog water is het drassige zilte grasland met zijn sloten en poelen een toevluchtsoord voor steltlopers als de tureluur, bontbekplevier en kluut. In het voorjaar is het een geliefd broedgebied.

 

Vier jaargetijden mooie natuur
Het natuurgebied is eigenlijk in alle jaargetijden mooi. In het voor- en najaar zie je hier veel trekvogels. Als de zeekraal in het najaar is uitgebloeid, kleurt de inlaag kastanjerood. In de winter is het waterpeil iets hoger dan in de zomer. Er wonen dan onder andere steltlopers en eenden.

 

Natuurgebied ter compensatie
Bij de aanleg van de Westerscheldetunnel is afgesproken dat in de Ellewoutsdijkpolder natuur gecompenseerd werd. Hierdoor ontstond een nieuw natuurgebied van 35 hectare: Inlaag 2005. Bij de nieuw afgegraven inlaag is een agrarische nederzetting uit de Romeinse tijd blootgelegd.

 

 

Voor wie: Alleen voor leden

Excursie

begeleiding:

Martin van Leest (0625403739)
Wanneer: Zaterdag 2 mei 2020
Tijd: Van 8.00 – 17.00 uur
Aanmelden: Via excursies@westbrabantsevwg.nl (alleen voor leden)
Plaats:

Bezoek aan diverse natuurgebieden Zuid Beveland-Westerschelde

Bijzonderheden:

Lengte wandelroute 4,5 km / lunch-koffiepauze bij de Landing in Baarland/ afwisselende tocht met auto.

Vervoer: Verzamelen Schoolakkerplein- Ginneken
Kosten: De bezinekosten worden onderling verrekend

 

(Laatste wijziging 27-2-2020) 

 

 

 

 

Terug...

^ Naar boven